Dossiers: Taal/Lezen

Informatie over Taal/Lezen

Een goede taalontwikkeling vormt de basisvoor succesvol leren. Het is de kunst om verschillende (taal)onderdelen op school met elkaar te verbinden. Van taal in de onderbouw, technisch lezen en begrijpend lezen tot woordenschat, spellen en stellen. In samenhang vormen ze de basis voor een goede mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling.

In de trainingen bij Onderwijs Maak Je Samen staat een passende didactiek centraal. Vaste onderdelen zijn: kennis nemen van leerlijnen, effectieve instructies en feedback, activerende werkvormen voor kinderen, zelf vaardig worden in de didactiek en weten wanneer welke didactiek toe te passen. Je doet in de trainingen zowel theoretische als praktische informatie op, we werken veel interactief en er is alle ruimte voor uitwisseling met elkaar.

Onze focus ligt naast jouw eigen professionalisering ook bij de vertaalslag naar een actieplan voor jouw school of werksetting.

“Taal is de motor van het leren.”

Actueel

po
01/12 in actueel

De OMJS Monster reeks

po
19/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

po
12/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

po
28/01 in actueel

Boekie in picto’s

po
17/01 in actueel

Lezen in het basisonderwijs

sluiten