Inspiratoren: Michael Fullan

Informatie over Michael Fullan

Michael Fullan, emeritus-hoogleraar van de Universiteit van Toronto (Canada), geniet wereldwijde bekendheid door zijn kennis op het gebied van onderwijsvernieuwing. In zijn omvangrijke carrière heeft hij menig minister van Onderwijs geadviseerd over het organiseren van grootsscheepse onderwijsvernieuwingen. Zo was hij mede verantwoordelijk voor een succesvolle onderwijsvernieuwing in de gehele provincie Ontario (Canada), in Groot Brittannie was hij adviseur van Tony Blair en zo in Nederland van toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma. Met zijn adviseurschap in Nederland verwierf hij landelijke bekendheid binnen het Nederlandse onderwijs.

‘Use the group to change the group’

Fullan is enorm sterk in het verbinden van theorie in praktijk. De mede door hem geslaagde ‘system-lift’ in Ontario, verwierf succes doordat de veranderingen gedragen werden op alle lagen. ‘Leadership on all levels’ is een duidelijk adagium van Fullan.

Zijn sterke vermogen in zowel ‘denken’ als ‘doen’ uit zich in de vele publicaties die hij op zijn naam heeft staan. Stichting De Brink en Onderwijs Maak Je Samen publiceerden de afgelopen jaren achtereenvolgens ‘Stratosphere’, ‘De Schoolleider’ en ‘Vrijheid in Verandering’. Medio 2016 verschijnt ook ‘Coherence’.

Over De Schoolleider:

“Het schoolleiderschap in de context van de 21e eeuw wordt scherp gedefinieerd. De focus ligt op lerend leiding geven aan onderwijs. Hierbij staat het vergroten van vaardigheden en creëren van onderling vertrouwen en samenwerking bij leerkrachten centraal. Dit boek hoort thuis op de literatuurlijst van elke schoolleider en bestuurder!”

– Petra van Haren, voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders

Over Stratosphere:

“Fullan komt met nieuwe en diepzinnige inzichten bij het knagende besef dat deze tijd om andere onderwijsoplossingen vraagt. ‘Maar hóé dan?’ Fullan pleit voor een aanpak die sociaal, samenwerkend, scheppend en slim is. Dit en het nuchtere feit dat technologie het onderwijs kan helpen bij de transformatie wordt door Fullan voorzien van zóveel voorbeelden dat het doenlijk wordt!”

– Frans Schouwenburg, adviseur bij Kennisnet

Over Vrijheid in verandering:

“In het boek Vrijheid in verandering daagt Michael Fullan individuen en groepen uit om de voorwaarden te creëren die zij wensen. Hij geeft de lezer expliciet advies over de vier belangrijkste factoren in hun eigen invloedssfeer. Als je persoonlijk en als groep verantwoordelijkheid wilt nemen voor het verbeteren van de organisatie en je wilt graag specifiek advies over hoe te werk te gaan, dan is dit boek een echte aanrader.”

– Rick Dufour, auteur en consultant binnen het onderwijs

Meer over Fullan:

Meer informatie over Michael Fullan is ook te lezen op www.michaelfullan.ca.

Inspiratoren

Actueel

26/01 in actueel

Startmeting Deep Learning

e9dbaab954
12/11 in actueel

Waarom Deep Learning werkt

06/07 in actueel

Bootcamp Deep Learning

po/vo
01/04 in actueel

De crisis voorbij…

27/11 in actueel

Schema Deep Learning

sluiten