Inspiratoren: Prof. dr. Ferre Laevers

Informatie over Prof. dr. Ferre Laevers

Prof. dr. Ferre Laevers is hoogleraar aan de KULeuven. Hij is grondlegger van het ervaringsgericht onderwijs dat inmiddels wereldwijd een inspiratiebron is voor leerkrachten, begeleiders, beleidsmakers en onderzoekers. Sinds 2013 werken we vanuit Onderwijs Maak Je Samen intensief samen met prof. Laevers en zijn collega’s. Rond de zomer van 2015, na intensieve voorbereiding en ontwikkeling, lanceerden we het leerlingvolgsysteem Looqin PO . Dit instrument, dat breder kijkt dan de leerprestaties van kinderen, is gebaseerd op ruim 35 jaar lang actieonderzoek in vele settings binnen het primair onderwijs. Naast een versie voor het Nederlandse en Vlaamse basisonderwijs verschijnt in 2016 ook een versie voor de kinderopvang in Nederland en Vlaandere, een versie voor het Voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.

Naast Looqin verzorgen we in samenwerking met de KU Leuven/CEGO het loket voor alle vragen over Ervaringsgericht Onderwijs in Nederland. Meer informatie hierover vind je op www.ervaringsgerichtonderwijs.nl.

Over Ervaringsgericht Onderwijs

ErvaringsGericht Onderwijs (EGO) betekent in essentie niet dat we de kinderen zoveel mogelijk ‘door ervaring’ willen laten leren. De pedagogische visie en didactiek die bij het EGO horen, danken hun ontstaan aan een bepaalde manier van kijken: de ervaringsgerichte benadering. Daar ligt de kern van het EGO. Je gebruikt je eigen ‘ervaringsstroom’ als middel om je beter in de ervaring van de ander te verplaatsen. In een proces van rolneming neem je het perspectief van de ander: je voelt wat die voelt, beleeft verlangens en noden, ziet, hoort, proeft wat die ander proeft, je neemt de wereld waar zoals hij of zij, je komt in zijn gedachten en kijk op dingen.

Vanuit een ervaringsgerichte instelling ben je vanzelfsprekend geïnteresseerd in wat zich in iemand concreet afspeelt in elke situatie die ertoe doet. Als onderwijs je gebied is, ben je aangetrokken tot wat zich heel concreet in de praktijk afspeelt. Je bent dus gericht op het proces. Het proces bij de kinderen én de leerkracht. Juist de focus op het proces, onderscheidt het EGO van andere concepten. De twee kwaliteitsindicatoren Welbevinden en Betrokkenheid verrijken de procesgerichte dimensie. Wij spreken dan bij voorkeur ook over procesgericht onderwijs in plaats van ervaringsgericht onderwijs.

sluiten