Inspiratoren: Prof. Yong Zhao

Informatie over Prof. Yong Zhao

Yong Zhao is een internationaal georiënteerde geleerde, spreker en auteur. Momenteel is hij de Presidential Chair en Director van het Institute for Global and Online Education binnen de onderwijskundige faculteit aan de Universiteit van Oregon. Daarnaast is Zhao professor aan het Department of Educational Measurement, Policy and Leadership.

If you need a job, invent it!

Zhao is opgegroeid in China en heeft daar zijn Bachelor gehaald in Engels taalonderwijs. In 1992 ging hij naar de Verenigde Staten en werd in 1996 doctor in onderwijs. Hij richt zich vooral op de gevolgen van globalisering en technologie op het onderwijs.

Job en YongHij heeft meer dan 20 boeken gepubliceerd, waaronder ‘Catching Up or Leading the Way: American Education in the Age of Globalization’ (2009) en ‘World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students’ (2012). Met het laatste boek heeft Yong Zhao dan ook diverse prijzen gewonnen. Onderwijs Maak Je Samen en Stichting De Brink publiceerden dit boek in 2014 in Nederland, verrijkt met een epiloog waarin we verbinding maken met de Nederlandse context. Daarnaast heeft Zhao diverse nominaties en prijzen op zijn naam staan. Zo werd hij in 2012 door ‘Tech&Learning Magazine’ uitgeroepen tot een van de 10 meest invloedrijke mensen in onderwijstechnologie en werd in 2005 genomineerd als partner door de Internationale Academie van Onderwijs.

Zijn topics

Onze dynamische maatschappij stelt hoge eisen aan haar deelnemers. Hoe dragen we bij aan een ondernemende en creatieve generatie die krachtig kan leren en leven in de 21e eeuw? Dr Yong Zhao, auteur van ‘World Class Learners, Onderwijs voor een ondernemende generatie’ en verbonden aan de Universiteit van Oregon, heeft waardevolle inzichten over hoe onderwijs kan bijdragen aan de ondernemendheid van onze huidige generatie leerlingen.

Over World Class Learners:

“Yong Zhao beargumenteert in World Class Learners overtuigend de noodzaak voor meer creativiteit, ondernemerschap en meer ruimte voor het kind in het onderwijs. Daarbij liggen zijn antwoorden onder andere in het onderwijsverleden van de Verenigde Staten en verrassend genoeg niet in het veel geroemde hedendaagse China. Dit is een boek dat zowel het school- als systeemniveau betrekt en het is daarom een must-read voor zowel leraren, schoolleiders als bestuurders.”

– Jelmer Evers, auteur van ‘Het Alternatief’ en docent UniC

Meer over Zhao:

Meer over Yong Zhao op www.zhaolearning.com en www.worldclasslearners.nl.

Inspiratoren

sluiten