Dossiers: 5-minuten werkvormen

Informatie over 5-minuten werkvormen

Onderwijs Maak Je Samen ontwikkelde de reeks 5-minuten uitgaven. Elk exemplaar uit de reeks bestaat uit een set van 40 werkvormen/opdrachten rondom een bepaald thema. De reeks bevat zowel werkvormen op het niveau van de groep als op teamniveau. In dit dossier tref je informatie over elke 5 minuten uitgave inclusief de mogelijkheid tot het downloaden van drie voorbeelden per uitgave.

5 minuten bewegen

Korte beweegactiviteiten om de energie, de concentratie te verhogen en het leervermogen van de kinderen te optimaliseren.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten bewegen in de webwinkel.

5 minuten tussendoor

Hiermee is het allemaal begonnen; de 5 minutenpagina op de website van Onderwijs Maak Je Samen. Korte activiteiten in spelvorm met een specifiek thema.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten tussendoor in de webwinkel.

5 minuten focus

5 minuten focus richt zich specifiek op het verbeteren van het concentratievermogen van kinderen. Het kunnen focussen ofwel concentreren betekent de aandacht op één punt te kunnen richten. Concentratievermogen expliciet onderwijzen is zinvol, omdat kinderen ontdekken dat ze toenemend een bewuste keuze hebben waaraan ze wel of geen aandacht besteden. Dit vermogen (focussen) is een essentieel onderdeel van de executieve (hersen)functies en relevant voor het leerproces. De spelletjes helpen kinderen om zich bewust te worden van de manier waarop ze hun aandacht inzetten. Dat kan aandacht voor informatie zijn, maar ook aandacht voor gevoelens, gedachten, herinneringen, temperatuur, geluiden en zelfs voor denkbeeldige plaatsen en ‘schatten’.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten focus in de webwinkel.

5 minuten coöperatief

Coöperatief leren betekent dat leerlingen actief en betrokken samenwerken. Wie werkt met Coöperatieve Leerstrategieën, geeft zijn onderwijs zodanig vorm dat elke leerling meedoet en dat iedereen tot zijn recht komt. Om dat te bereiken zijn er didactische structuren: gestructureerde samenwerkingsvormen waarbij leerlingen specifieke stappen volgen, gericht op interactie met elkaar en/of de lesstof. Een aantal eenvoudig uit te voeren didactische structuren vindt u op deze kaarten.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten coöperatief in de webwinkel.

5 minuten taal

5 minuten taal biedt korte activiteiten om verschillende taalvaardigheden te herhalen en in te oefenen. Het verbinden van bewegen, nadenken en samenwerken tijdens de activiteiten zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs taal leren. Het interactief leren biedt een hoge betrokkenheid van kinderen en is een stimulans voor de taalontwikkeling.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten taal in de webwinkel.

5 minuten rekenen

5 minuten rekenen biedt korte activiteiten om verschillende rekenvaardigheden te herhalen en in te oefenen. Het verbinden van bewegen, nadenken en samenwerken tijdens de activiteiten zorgt ervoor dat kinderen spelenderwijs rekenen leren. Het interactief leren biedt een hoge betrokkenheid van kinderen en is een stimulans voor de rekenontwikkeling.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten rekenen in de webwinkel.

5 minuten creatief denken

5 minuten creatief denken stelt leerlingen in staat om flexibel en vindingrijk te zijn bij het bedenken, kiezen en uitproberen van mogelijkheden om problemen op te lossen of iets nieuws te creëren. Het biedt de mogelijkheid om op geheel eigen en unieke wijze aan het werk te zijn, dat motiveert en verhoogt de betrokkenheid.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten creatief denken in de webwinkel.

5 minuten leidinggeven

Deze 5-minuten uitgave richt zich op (onderwijs)professionals, die in 5-minuten een idee, werkvorm, handreiking of inzicht willen ontvangen, om daarmee leiding te kunnen geven aan zichzelf, het professionele gesprek en/of teammomenten. De activiteiten en modellen zijn een selectie van handige en bruikbare tools die wij als Onderwijs Maak Je Samen graag met anderen delen en zijn gericht op het begeleiden van leerprocessen van de professional.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten leidinggeven in de webwinkel.

5 minuten Engels

5 minuten Engels stimuleert leerlingen, middels interactieve werkvormen, om een vreemde taal te gebruiken en te leren beheersen. Het gaat bij alle activiteiten vooral om het vertrouwd raken met en eigen maken van Engels als vreemde taal en het actief bezig zijn met Engelse taalverwerving. Dit motiveert en verhoogt de betrokkenheid. De activiteiten zijn ingedeeld op niveau, van beginnend tot gevorderd. Hierdoor kunnen de 5 minuten Engels op elk willekeurig moment en in elke klas worden ingezet. 

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten Engels in de webwinkel.

5 minuten muziek

Muziek maken verrijkt, samen muziek maken verbindt! De activiteiten van 5 minuten muziek laten leerlingen anders naar kunstzinnige vorming kijken. Door te bewegen op muziek, te zingen, te spelen, te luisteren en muziek vast te leggen ontstaat een nieuwe blik op muziek. De korte en eenvoudige activiteiten zorgen in een handomdraai voor meer muziek in de klas!

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten muziek in de webwinkel.

5 minuten drama

5 minuten drama zet leerlingen aan om te leren improviseren, verbeelden, fantaseren en presenteren. Daarbij zijn creativiteit, timing en humor van groot belang. De korte activiteiten zijn actief van aard en zorgen voor optimale betrokkenheid en plezier.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten drama in de webwinkel.

5 minuten formatief

5 minuten formatief helpt inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling. Het geeft leraren en leerlingen houvast in werkvormen om de leerdoelen helder te maken, feedback aan elkaar te geven en te zien wat nodig is om de doelen te halen.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten formatief in de webwinkel.

5 minuten tekenen

De waarneming en verbeelding bij leerlingen middels tekenvaardigheden, verschillende tekenmaterialen en interactieve werkvormen spelenderwijs te ontwikkelen en hun creativiteit te vergroten.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten tekenen in de webwinkel.

5 minuten geluk

Geluk herkennen, verkennen en vergroten. Deze set kaarten vol inspirerende activiteiten helpt de leraar om geluksmomenten in de klas waarneembaar te maken en samen met de groep te ervaren.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten geluk in de webwinkel.

5 minuten didactisch coachen

40 aandachtspunten en handvatten die je kunt toepassen in je gesprek met de leerling om die leerling meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid te geven in het eigen leerproces.

Uitproberen? Download 3 gratis voorbeeldkaarten.
Bestellen? Bekijk 5 minuten didactisch coachen in de webwinkel.

Adviseurs

Actueel

po/vo
po/vo
po/vo
09/02 in actueel

Nieuw: 5 minuten veranderen

po
12/11 in actueel

5 minuten in de kring

po/vo
po/vo
15/04 in actueel

Engels en muziek

Stel je vraag aan

sluiten