Dossiers: Collegiaal leren

Informatie over Collegiaal leren

Je collega’s benutten om beter te worden in je vak. In het onderwijs is de saamhorigheid en betrokkenheid op het werk groot. Collegiaal leren gaat een stap verder. Door elkaar kritisch te bevragen en gebruik te maken van elkaars inzichten ontwikkel je jezelf en daarmee de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie. Hoe kunnen we elkaars professionele ontwikkeling stimuleren? En hoe bereiken we een ‘halen’ – ‘brengen’ systeem van kennis en vakmanschap binnen een organisatie?

Evenementen

12 sep

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 12 september 2017

Training

Urgentie/relevantie:

Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe!

Inhoud training:

In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een gewenste opbrengst.

Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In de twee bijeenkomsten Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. Tijdens coöperatieve vergaderingen voelen deelnemers en voorzitters zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering en is de inbreng van alle aanwezigen noodzakelijk.

We bespreken de uitgangspunten van Coöperatief vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten ga je zelf ervaren wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken en hoe je de werkvormen doelgericht inzet. Er is ruimte voor collegiaal leren. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar de voorbereiding van je eigen vergadering.

Onderdelen van de training:


 • Werkvormen voor besluitvorming, informatie-uitwisseling, ontmoeten

 • GIPS

 • Samenstellen agenda coöperatief vergaderen

 • Checklist voorbereiding

 • Rol voorzitter

 • Communicatiestijlen

 • Denktijd

 • Vergaderroutines

 • Hardop denken

 • Uitspreken – afspreken - aanspreken


Opbrengsten:

 • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname tijdens vergaderingen te stimuleren

 • Je ervaart hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren

 • Je wordt bewust van de wijze waarop je een efficiënte agenda samenstelt voor een vergadering

 • Je ervaart hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen (werk)vergadering maakt

 • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen

 • Je reflecteert op de veranderende rol van de voorzitter bij coöperatief vergaderen

 • Je formuleert actiepunten om te komen tot nieuw vergaderbeleid.


Inschrijven
21 nov

Training Professionele cultuur, collegiaal leren – Utrecht – Start 21 november 2017

Training

Inclusief: het boek Van Eiland naar WIJland + het notitieboek Leiding geven aan mezelf

Hoe kunnen we elkaars professionele ontwikkeling stimuleren? En hoe bereiken we een ‘halen’ – ‘brengen’ systeem van kennis en vakmanschap binnen een school?

Inhoud:

Deze training bestaat uit vier verdiepingsmodules die samen een inhoudelijke en praktisch kader bieden om in je eigen organisatie middels collegiaal leren aan een professionele cultuur te werken.


 • Module 1: Professioneel ontwikkeling: de invloed van onze mindset
  Tijdens deze eerste module van deze training maakt u kennis met kracht van onze mindset en de invloed die dit heeft op de persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

 • Module 2: Professionele gesprekken op de werkvloer: vragen stellen en feedback geven
  In module twee gaan we in op de diepere lagen van professionele gesprekken. Je ervaart     hoe je van collegiaal overleg, tijdens bijvoorbeeld vergaderingen, constructieve leermomenten kunt maken door goed af te stemmen en de juiste vragen te stellen?

 • Module 3: Observeren van collega’s; collegiale consultatie in de praktijk
  Tijdens deze module lichten we de specifieke vorm van collegiale consultatie toe en ontvang je theorie, handvatten en praktijkvoorbeelden die je helpen om dit in de eigen school concreet vorm te geven. Hoe leer je van het kijken naar anderen? Op welke wijze draagt het observeren van anderen ook daadwerkelijk bij aan je eigen ontwikkeling?

 • Module 4: Benutten van expertises binnen de organisatie
  In deze module besteden we aandacht aan het inzetten van talenten en expertises van collega’s binnen de organisatie, door het benutten en vormgeven van leernetwerken. Je wordt je bewust van je eigen (leer)netwerk en leert deze in te zetten voor je eigen professionalisering en ontwikkeling van de school/organisatie.


Onderdelen van de training:

In deze training komen de volgend onderdelen aan bod

 • Mindset – mentale modellen

 • Systeembewustzijn

 • Teamcultuur

 • Feedback geven en ontvangen

 • Collegiale consultatie

 • Leernetwerken

 • Intervisie

 • Professionele cultuur


Opbrengsten:

Na deze training:

 • Ben je bekend met de invloed van mentale modellen binnen een professionele organisatie,

 • Weet je hoe je het geven en ontvangen van feedback kunt organiseren in je team,

 • Kun je vormen van collegiaal leren (maatjesleren, intervisie, consultatie) inzetten.


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten