Dossiers: Denkbeelden

Informatie over Denkbeelden

Leerlingen groeien op in een kennissamenleving die zich razendsnel ontwikkelt door de impact van technologie en de explosie van online informatie. Dit vraagt andere vaardigheden van leerlingen, zoals samenwerken, sociale vaardigheden, denkvaardigheden en probleemoplossend vermogen. Met DenkBeelden bereidt u uw leerlingen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw.

DenkBeelden zijn visuele modellen – zoals een mindmap – waarmee denkprocessen bij leerlingen gemakkelijk op gang komen. De didactiek is gebaseerd op ideeën en op onderzoek van wetenschappers als Robert Marzano, David Hyerle en John Hattie.
Zij hebben jarenlang onderzocht hoe kinderen leren. In samenwerking met Eenbes Basisonderwijs te Geldrop is deze werkwijze ontwikkeld en in de onderwijspraktijk beproefd.

Stel je vraag aan

sluiten