leestijd:

Op zoek naar een passend aanbod voor jouw (hoog)begaafde leerlingen? Levelwerk biedt een doorgaande leerlijn voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Onderwijs Maak Je Samen begeleidt scholen bij een juiste implementatie.

Benieuwd naar de praktijk? Bekijk het filmpje.

Wat biedt Levelwerk?

Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal emotionele en creatieve vaardigheden.
Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werkt feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn: Levelwerk.

Inhoud

Levelwerk bestaat uit zeven levels, te gebruiken vanaf groep 3. In elk level zitten vijf blokken, in totaal zijn er 35 blokken. In elk blok zitten drie cellen: een cel ’taal/lezen’, een cel ‘rekenen’ en een cel ‘allerlei’, in totaal bevat Levelwerk meer dan 240 opdrachten.

Voor welke leerlingen is Levelwerk geschikt?

Levelwerk is geschikt voor leerlingen die behoefte hebben aan aanvullende lesstof. Leerlingen die op een of meerder gebieden extra uitdaging nodig hebben kunnen werken met Levelwerk.

Hoe kan ik Levelwerk aanschaffen?

Levelwerk en Levelspel (groep 1-2) zijn te verkrijgen via Eduforce. Je krijgt dan de complete inhoud van de levels kant-en-klaar in school, de inhoud van elk level zit in een handige opbergbox. In elke Levelbox zit tevens de Levelmap met een uitgebreide toelichting, de opdrachtkaarten, de antwoorden en formulieren voor beoordeling (90 pagina’s). De Levelboxen en de bijbehorende Levelmap zitten in één pakket en zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Deze kunnen niet los worden besteld. Op deze wijze heb je voor intelligente en (hoog)begaafde leerlingen en uitgebreid verrijkingspakket in school.
Voor scholen tot 100 leerlingen kan er desgevraagd een aangepast Levelwerk aanbod worden gemaakt.

Informatie over (na)scholing

Martine Creemers, adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen heeft als leraar ervaring opgedaan in het werken met Levelwerk en heeft het concept inmiddels aangevuld met praktische hulpmiddelen en een implementatieplan.
Als adviseur kan zij jouw school op een passende manier adviseren en begeleiden bij het implementeren van Levelwerk. Zij streeft naar een leerkrachtvriendelijke aanpak, waardoor het voor leerlingen en leerkrachten een succes wordt.

sluiten