leestijd:

Dit artikel informeert over de ontwikkeling van de woordenschat bij jonge kinderen. Zij leren basiswoorden het best met doeltaalactiviteiten en het woordgebruik in de context van prentenboeken. Gesprekjes bij ontdekactiviteiten brengt hun ’taaldenken’ met woorden op een hoger niveau. Je kunt jonge kinderen hiermee het beste stimuleren in een mix van impliciet en expliciet woorden leren. Hoe ziet dat er uit?

Download PDF

sluiten