leestijd:

De vaardigheden van de 21e eeuw zijn geen nieuwe vaardigheden, maar vaardigheden die de focus verdienen in ons onderwijsaanbod. De basis en voorbereidingen die het onderwijs biedt, dienen gericht te zijn op de vaardigheden die kinderen nodig hebben om zichzelf te ontwikkelingen in de wereld van nu en de toekomst.

Hoe weten we als school of we ‘goed’ bezig zijn? Met andere woorden… of we de leerlingen met ons onderwijs een passend aanbod bieden?

Werkvorm ‘Vaardigheden bingo’

Op bijgevoegde ‘bingo-kaart’ kun je voor jezelf of met je team gericht op zoek gaan naar activiteiten, bronnen/materialen en werkvormen die de specifieke vaardigheden stimuleren en die een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan.

Instructies bij de bingokaart:

  1. Print de bingokaart op A3-formaat.
  2. Neem een klein formaat geeltjes om op te schrijven.
  3. Bedenk voor jezelf, met je bouw of met je team welke activiteiten, bronnen/materialen en werkvormen ingezet worden. Schrijf de losse antwoorden telkens op een geeltje en plak ze op de bingokaart, behorende bij de specifieke vaardigheid. Let op: Geeltjes kunnen op meerdere vakjes worden geplakt en dienen soms meerdere doelen.
  4. Herhaal stap 3, maar nu met activiteiten, bronnen/materialen en werkvormen die je nog zou kunnen gaan inzetten.
  5. Krijg je de hele kaart vol? Bedenk dat het bij deze opdracht vooral over de oriëntatie gaat en het gesprek dat je met elkaar voert over de betekenis en inhoud van de vaardigheid. Na de ‘bingo’ kun je afspraken maken over de doelen en acties die hierbij horen voor de korte en lange termijn.

download_vaardigheden_bingo

sluiten