Dossiers: Formatief evalueren

Informatie over Formatief evalueren

Het voortgezet onderwijs kent een sterke cultuur van cijfers geven. Waar bij summatieve toetsen vooral naar het verleden wordt gekeken, is de blik bij formatief toetsen vooruit gericht: wat is het doel, hoe ver is de leerling op weg naar dat doel en wat is er nodig om dat doel te halen? Formatief toetsen kan in iedere les worden toegepast in werkvormen gebaseerd op de 5 strategieën van Dylan Wiliam.

Stel je vraag aan

sluiten