Dossiers: Gepersonaliseerd leren

Informatie over Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren is een begrip waarvoor geen standaard definitie is, het vraagt om een schooleigen betekenisgeving. Scholen verkennen op grote schaal dit actuele innovatiethema, zowel in het primair onderwijs in als het voortgezet onderwijs. Gepersonaliseerd leren gaat over leren, lesgeven en leerprocessen waarin de leerling ruimte krijgt voor eigen doelen, regie en eigenaarschap. Leren en lesgeven waarin leerlingen meer en meer gemotiveerd en betrokken raken.

Zie ook onze uitgave Gepersonaliseerd leren in een notendop, een praktijkboek met concrete proces- en ontwerptools om een schooleigen visie, inhoud en definitie te ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren.

Stel je vraag aan

sluiten