Dossiers: Het jonge kind

Informatie over Het jonge kind

Het onderwijs aan het jonge kind heeft terecht nog steeds alle aandacht. Alle kinderen hebben recht op een goede start en educatieve basis. OMJS helpt vanuit verschillende invalshoeken zowel een inspirerende als doelgerichte leeromgeving te creëren.

Evenementen

10 mei

Terugkom bijeenkomst ‘Groep 3 goed onder de knie’

Training

Vooruit kijken naar groep 4;


De afgelopen periode hebben jullie met veel enthousiasme en betrokkenheid de training “Groep 3 onder de knie” gevolgd. Uit jullie reacties en evaluaties geven jullie de tip aan ons om een terugkom-bijeenkomst te organiseren zodat we het netwerk actief kunnen houden.

De training heeft zich gericht op de overgang van groep 2 naar groep 3. Wij merken dat we nu ook steeds vaker de vraag krijgen: Hoe nu de doorgaande lijn naar groep 4?”

Bij deze nodigen we jullie uit voor de terugkombijeenkomst, waarbij je één collega mee mag nemen van je eigen school. Bij voorkeur de leerkracht groep 4 of Intern Begeleider.

Inhoud van deze middag:


Zoals jullie van ons gewend zijn wordt het middag vol uitwisseling en nieuwe praktische tips. Daarnaast zoomen we in op de laatste periode van groep 3 en kijken we samen vooruit naar de overgang van groep 3 naar groep 4. We gaan vooral het gesprek aan met elkaar!

Heb je interesse, schrijf je op tijd in want vol=vol. Neem je collega mee!

Inschrijven
16 mei

Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht (2)

Training

Inclusief: Leiding geven aan mezelf

Als leidinggevende zie je de school als een geheel met een doorgaande lijn. Een geheel dat gekenmerkt wordt door een bepaalde organisatiestructuur en dat bestaat uit diverse groepen leerlingen en professionals. Zelf heb je misschien enkele jaren ervaring binnen een bepaalde groep wat leidt tot een expertise op een bepaald gebied. Maar hoeveel weet u van de ontwikkeling van en werkwijze bij de kleuters?

Om de ontwikkelingen in de doorgaande lijn te kunnen volgen en de professionaliteit van de leraren van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Deze kennis is nodig om:


 • beleid te kunnen ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.

 • een inschatting te kunnen maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden.

 • de juiste vragen te kunnen stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten groep 1 en 2.

 • leiding te kunnen geven aan een doorgaande lijn peuters – kleuters – groep 3 (t/m 8).


In de opbouw van dit dagprogramma gaan we uit van de driedeling: inhoud – houding – verhouding.

Dit houdt in dat we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht besteden aan de houding die dit vraagt van de schoolleider. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen?Het laatste onderdeel betreft aandacht voor de verhouding. Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider? Kunnen we de expert Jonge Kind voldoende effectief inzetten in de ontwikkelingen van de onderbouw? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8? Op welke wijze creëren we een lerende organisatie in de onderbouw? 

Inschrijven
14 jun

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Utrecht (3)

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


De training is aangevraagd bij registerleraar.nl.

Inschrijven
26 jun

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Amsterdam

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

Inschrijven
04 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Den Haag – Start 4 september 2017

Training

Deze training wordt in samenwerking met Onderwijszaken gegeven.

Inclusief:


De PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ in groep 3 (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016). Hiervoor is een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Je ontdekt tijdens deze training hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten.

Inhoud: 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord.

Binnen het schoolbestuur RVKO, in Rotterdam, hebben al ruim 120 groep 3- leerkracht gewerkt met de inhoud van ons ontwikkeltraject; ‘Groep 3 goed onder de knie’.

RVKO streeft naar een uitdagende onderwijspraktijk bij jonge kinderen om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen die bij hen passen. Daarvoor organiseren zij bovenschoolse ontwikkeltrajecten voor de groepen 1-2. Onderwijs Maak Je Samen heeft trajecten verzorgt zoals: Een beredeneerd taalaanbod, Een beredeneerd rekenaanbod, Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, Coöperatief leren met kleuters en De kleine kapitein (executieve functies). Vanuit deze ontwikkeltrajecten is de behoefte ontstaan om een doorgaande lijn te ontwikkeling naar groep 3.

Om dit te realiseren is het van belang dat al bij de start van groep 3 een gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod centraal staat. Waarbij door middel van werkvormen jonge kinderen kunnen leren. Aan de leraren van het RVKO die gewerkt hebben met de inhoud van dit ontwikkeltraject, hebben we de volgende vraag gesteld:
 “Wat wil jij jouw collega’s en directeur meegeven en vertellen?

Hieronder enkele reacties:

 • “Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

 • “Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

 • “Ik zou mijn collega’s de didactiek van De Vertaalcirkel willen toelichten en hoe je dit kunt toepassen (in alle!) groepen”

 • “Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw”

 • “Ik wil mijn groep 3- collega’s meegeven dat je best de methode af en toe kunt loslaten, als je het doel op een betere manier kunt bereiken”

 • “Ik wil mijn collega’s vooral bewust maken van de kracht van ‘actief leren’ door middel van spelactiviteiten in circuit-vorm”

 • “Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

 • “Ik wil alle praktische werkvormen en spelactiviteiten doorgeven aan mijn collega’s in de onderbouw!”

 • “Laat kinderen leren door te doen en bezig te zijn met concreet materiaal en afwisselende werkvormen”


Naar aanleiding van de reacties van de leraren van groep 3, hebben wij een ‘top 10’ van tips samengesteld die zij als zeer waardevol hebben ervaren.

Het traject ‘Groep 3 goed onder de knie’ is vooral bedoeld voor: 

 • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 3 (onderwijs op maat organiseren),

 • Leraren die de doelen willen behalen, naast het werkboekje met o.a. gedifferentieerde activiteiten, hoeken, circuits etc,

 • Leraren die de nadruk van ‘werken in groep 3’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’,

 • Intern Begeleiders die leraren uit groep 3 willen begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen,

 • Scholen waar de huidige opbrengsten van groep 3 niet bij de doelgroep passen.


Onderdelen van de training:

 • Taal, lees, reken en schrijf- circuits

 • Het creëren van hoeken in groep 3

 • Essentiële aspecten bij taal/lezen/woordenschat

 • Essentiële aspecten bij rekenen/wiskunde

 • Differentiatie in groep 3 (onderwijs op maat)

 • Uitdagende spelactiviteiten

 • Kennis van leerlijnen (taal/rekenen)

 • Overgang groep 2-3

 • Coöperatief leren

 • Intervisie met groep 3- collega’s


Opbrengsten:

De deelnemers:

 • weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Inschrijven
05 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Leiden – Start 5 september 2017

Training

Deze training wordt in samenwerking met Onderwijszaken gegeven.

Inclusief:


De PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ in groep 3 (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016). Hiervoor is een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Je ontdekt tijdens deze training hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten.

Inhoud: 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rek
enaanbod nodig in groep 3. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord.

Binnen het schoolbestuur RVKO, in Rotterdam, hebben al ruim 120 groep 3- leerkracht gewerkt met de inhoud van ons ontwikkeltraject; ‘Groep 3 goed onder de knie’.

RVKO streeft naar een uitdagende onderwijspraktijk bij jonge kinderen om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen die bij hen passen. Daarvoor organiseren zij bovenschoolse ontwikkeltrajecten voor de groepen 1-2. Onderwijs Maak Je Samen heeft trajecten verzorgt zoals: Een beredeneerd taalaanbod, Een beredeneerd rekenaanbod, Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, Coöperatief leren met kleuters en De kleine kapitein (executieve functies). Vanuit deze ontwikkeltrajecten is de behoefte ontstaan om een doorgaande lijn te ontwikkeling naar groep 3.

Om dit te realiseren is het van belang dat al bij de start van groep 3 een gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod centraal staat. Waarbij door middel van werkvormen jonge kinderen kunnen leren. Aan de leraren van het RVKO die gewerkt hebben met de inhoud van dit ontwikkeltraject, hebben we de volgende vraag gesteld:
 “Wat wil jij jouw collega’s en directeur meegeven en vertellen?

Hieronder enkele reacties:

 • “Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

 • “Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

 • “Ik zou mijn collega’s de didactiek van De Vertaalcirkel willen toelichten en hoe je dit kunt toepassen (in alle!) groepen”

 • “Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw”

 • “Ik wil mijn groep 3- collega’s meegeven dat je best de methode af en toe kunt loslaten, als je het doel op een betere manier kunt bereiken”

 • “Ik wil mijn collega’s vooral bewust maken van de kracht van ‘actief leren’ door middel van spelactiviteiten in circuit-vorm”

 • “Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

 • “Ik wil alle praktische werkvormen en spelactiviteiten doorgeven aan mijn collega’s in de onderbouw!”

 • “Laat kinderen leren door te doen en bezig te zijn met concreet materiaal en afwisselende werkvormen”


Naar aanleiding van de reacties van de leraren van groep 3, hebben wij een ‘top 10’ van tips samengesteld die zij als zeer waardevol hebben ervaren.

Het traject ‘Groep 3 goed onder de knie’ is vooral bedoeld voor: 

 • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 3 (onderwijs op maat organiseren),

 • Leraren die de doelen willen behalen, naast het werkboekje met o.a. gedifferentieerde activiteiten, hoeken, circuits etc,

 • Leraren die de nadruk van ‘werken in groep 3’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’,

 • Intern Begeleiders die leraren uit groep 3 willen begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen,

 • Scholen waar de huidige opbrengsten van groep 3 niet bij de doelgroep passen.


Onderdelen van de training:

 • Taal, lees, reken en schrijf- circuits

 • Het creëren van hoeken in groep 3

 • Essentiële aspecten bij taal/lezen/woordenschat

 • Essentiële aspecten bij rekenen/wiskunde

 • Differentiatie in groep 3 (onderwijs op maat)

 • Uitdagende spelactiviteiten

 • Kennis van leerlijnen (taal/rekenen)

 • Overgang groep 2-3

 • Coöperatief leren

 • Intervisie met groep 3- collega’s


Opbrengsten:

De deelnemers:

 • weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Inschrijven
11 sep

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond (3)

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

]

Inschrijven
14 sep

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Zwolle

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


De training is aangevraagd bij registerleraar.nl.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten