Dossiers: Het jonge kind

Informatie over Het jonge kind

Het onderwijs aan het jonge kind heeft terecht nog steeds alle aandacht. Alle kinderen hebben recht op een goede start en educatieve basis. OMJS helpt vanuit verschillende invalshoeken zowel een inspirerende als doelgerichte leeromgeving te creëren.

Evenementen

10 mei

Terugkom bijeenkomst ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond – 10 mei 2017

Training

Vooruit kijken naar groep 4;


De afgelopen periode hebben jullie met veel enthousiasme en betrokkenheid de training “Groep 3 onder de knie” gevolgd. Uit jullie reacties en evaluaties geven jullie de tip aan ons om een terugkom-bijeenkomst te organiseren zodat we het netwerk actief kunnen houden.

De training heeft zich gericht op de overgang van groep 2 naar groep 3. Wij merken dat we nu ook steeds vaker de vraag krijgen: Hoe nu de doorgaande lijn naar groep 4?”

Bij deze nodigen we jullie uit voor de terugkombijeenkomst, waarbij je één collega mee mag nemen van je eigen school. Bij voorkeur de leerkracht groep 4 of Intern Begeleider.

Inhoud van deze middag:


Zoals jullie van ons gewend zijn wordt het middag vol uitwisseling en nieuwe praktische tips. Daarnaast zoomen we in op de laatste periode van groep 3 en kijken we samen vooruit naar de overgang van groep 3 naar groep 4. We gaan vooral het gesprek aan met elkaar!

Heb je interesse, schrijf je op tijd in want vol=vol. Neem je collega mee!

Inschrijven
16 mei

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 16 mei 2017

Studiedag

Inclusief: Leiding geven aan mezelf

Als leidinggevende zie je de school als een geheel met een doorgaande lijn. Een geheel dat gekenmerkt wordt door een bepaalde organisatiestructuur en dat bestaat uit diverse groepen leerlingen en professionals. Zelf heb je misschien enkele jaren ervaring binnen een bepaalde groep wat leidt tot een expertise op een bepaald gebied. Maar hoeveel weet u van de ontwikkeling van en werkwijze bij de kleuters?

Om de ontwikkelingen in de doorgaande lijn te kunnen volgen en de professionaliteit van de leraren van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Deze kennis is nodig om:


 • beleid te kunnen ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.

 • een inschatting te kunnen maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden.

 • de juiste vragen te kunnen stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten groep 1 en 2.

 • leiding te kunnen geven aan een doorgaande lijn peuters – kleuters – groep 3 (t/m 8).


In de opbouw van dit dagprogramma gaan we uit van de driedeling: inhoud – houding – verhouding.

Dit houdt in dat we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht besteden aan de houding die dit vraagt van de schoolleider. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen?Het laatste onderdeel betreft aandacht voor de verhouding. Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider? Kunnen we de expert Jonge Kind voldoende effectief inzetten in de ontwikkelingen van de onderbouw? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8? Op welke wijze creëren we een lerende organisatie in de onderbouw? 

Inschrijven
14 jun

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 onder de knie’ – Utrecht – Start 14 juni 2017

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


De training is aangevraagd bij registerleraar.nl.

Inschrijven
26 jun

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Amsterdam – Start 26 juni 2017

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

Inschrijven
04 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Den Haag – Start 4 september 2017

Training

Deze training wordt gegeven i.s.m. ONDERWIJSZAKEN Deze training wordt in samenwerking met ONDERWIJSZAKEN gegeven (door Andrea Heyboer).

Inclusief:


De PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ in groep 3 (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016). Hiervoor is een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Je ontdekt tijdens deze training hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten.

Inhoud: 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord.

Binnen het schoolbestuur RVKO, in Rotterdam, hebben al ruim 120 groep 3- leerkracht gewerkt met de inhoud van ons ontwikkeltraject; ‘Groep 3 goed onder de knie’.

RVKO streeft naar een uitdagende onderwijspraktijk bij jonge kinderen om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen die bij hen passen. Daarvoor organiseren zij bovenschoolse ontwikkeltrajecten voor de groepen 1-2. Onderwijs Maak Je Samen heeft trajecten verzorgt zoals: Een beredeneerd taalaanbod, Een beredeneerd rekenaanbod, Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, Coöperatief leren met kleuters en De kleine kapitein (executieve functies). Vanuit deze ontwikkeltrajecten is de behoefte ontstaan om een doorgaande lijn te ontwikkeling naar groep 3.

Om dit te realiseren is het van belang dat al bij de start van groep 3 een gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod centraal staat. Waarbij door middel van werkvormen jonge kinderen kunnen leren. Aan de leraren van het RVKO die gewerkt hebben met de inhoud van dit ontwikkeltraject, hebben we de volgende vraag gesteld:
 “Wat wil jij jouw collega’s en directeur meegeven en vertellen?

Hieronder enkele reacties:

 • “Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

 • “Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

 • “Ik zou mijn collega’s de didactiek van De Vertaalcirkel willen toelichten en hoe je dit kunt toepassen (in alle!) groepen”

 • “Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw”

 • “Ik wil mijn groep 3- collega’s meegeven dat je best de methode af en toe kunt loslaten, als je het doel op een betere manier kunt bereiken”

 • “Ik wil mijn collega’s vooral bewust maken van de kracht van ‘actief leren’ door middel van spelactiviteiten in circuit-vorm”

 • “Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

 • “Ik wil alle praktische werkvormen en spelactiviteiten doorgeven aan mijn collega’s in de onderbouw!”

 • “Laat kinderen leren door te doen en bezig te zijn met concreet materiaal en afwisselende werkvormen”


Naar aanleiding van de reacties van de leraren van groep 3, hebben wij een ‘top 10’ van tips samengesteld die zij als zeer waardevol hebben ervaren.

Het traject ‘Groep 3 goed onder de knie’ is vooral bedoeld voor: 

 • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 3 (onderwijs op maat organiseren),

 • Leraren die de doelen willen behalen, naast het werkboekje met o.a. gedifferentieerde activiteiten, hoeken, circuits etc,

 • Leraren die de nadruk van ‘werken in groep 3’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’,

 • Intern Begeleiders die leraren uit groep 3 willen begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen,

 • Scholen waar de huidige opbrengsten van groep 3 niet bij de doelgroep passen.


Onderdelen van de training:

 • Taal, lees, reken en schrijf- circuits

 • Het creëren van hoeken in groep 3

 • Essentiële aspecten bij taal/lezen/woordenschat

 • Essentiële aspecten bij rekenen/wiskunde

 • Differentiatie in groep 3 (onderwijs op maat)

 • Uitdagende spelactiviteiten

 • Kennis van leerlijnen (taal/rekenen)

 • Overgang groep 2-3

 • Coöperatief leren

 • Intervisie met groep 3- collega’s


Opbrengsten:

De deelnemers:

 • weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Inschrijven
05 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Leiden – Start 5 september 2017

Training

Deze training wordt gegeven i.s.m. ONDERWIJSZAKENDeze training wordt in samenwerking met ONDERWIJSZAKEN gegeven (door Annemarie Geerts-Mulder).

Inclusief:


De PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ in groep 3 (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016). Hiervoor is een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Je ontdekt tijdens deze training hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten.

Inhoud: 

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rek
enaanbod nodig in groep 3. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord.

Binnen het schoolbestuur RVKO, in Rotterdam, hebben al ruim 120 groep 3- leerkracht gewerkt met de inhoud van ons ontwikkeltraject; ‘Groep 3 goed onder de knie’.

RVKO streeft naar een uitdagende onderwijspraktijk bij jonge kinderen om zich te ontwikkelen en resultaten te behalen die bij hen passen. Daarvoor organiseren zij bovenschoolse ontwikkeltrajecten voor de groepen 1-2. Onderwijs Maak Je Samen heeft trajecten verzorgt zoals: Een beredeneerd taalaanbod, Een beredeneerd rekenaanbod, Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, Coöperatief leren met kleuters en De kleine kapitein (executieve functies). Vanuit deze ontwikkeltrajecten is de behoefte ontstaan om een doorgaande lijn te ontwikkeling naar groep 3.

Om dit te realiseren is het van belang dat al bij de start van groep 3 een gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod centraal staat. Waarbij door middel van werkvormen jonge kinderen kunnen leren. Aan de leraren van het RVKO die gewerkt hebben met de inhoud van dit ontwikkeltraject, hebben we de volgende vraag gesteld:
 “Wat wil jij jouw collega’s en directeur meegeven en vertellen?

Hieronder enkele reacties:

 • “Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

 • “Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

 • “Ik zou mijn collega’s de didactiek van De Vertaalcirkel willen toelichten en hoe je dit kunt toepassen (in alle!) groepen”

 • “Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw”

 • “Ik wil mijn groep 3- collega’s meegeven dat je best de methode af en toe kunt loslaten, als je het doel op een betere manier kunt bereiken”

 • “Ik wil mijn collega’s vooral bewust maken van de kracht van ‘actief leren’ door middel van spelactiviteiten in circuit-vorm”

 • “Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

 • “Ik wil alle praktische werkvormen en spelactiviteiten doorgeven aan mijn collega’s in de onderbouw!”

 • “Laat kinderen leren door te doen en bezig te zijn met concreet materiaal en afwisselende werkvormen”


Naar aanleiding van de reacties van de leraren van groep 3, hebben wij een ‘top 10’ van tips samengesteld die zij als zeer waardevol hebben ervaren.

Het traject ‘Groep 3 goed onder de knie’ is vooral bedoeld voor: 

 • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 3 (onderwijs op maat organiseren),

 • Leraren die de doelen willen behalen, naast het werkboekje met o.a. gedifferentieerde activiteiten, hoeken, circuits etc,

 • Leraren die de nadruk van ‘werken in groep 3’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’,

 • Intern Begeleiders die leraren uit groep 3 willen begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen,

 • Scholen waar de huidige opbrengsten van groep 3 niet bij de doelgroep passen.


Onderdelen van de training:

 • Taal, lees, reken en schrijf- circuits

 • Het creëren van hoeken in groep 3

 • Essentiële aspecten bij taal/lezen/woordenschat

 • Essentiële aspecten bij rekenen/wiskunde

 • Differentiatie in groep 3 (onderwijs op maat)

 • Uitdagende spelactiviteiten

 • Kennis van leerlijnen (taal/rekenen)

 • Overgang groep 2-3

 • Coöperatief leren

 • Intervisie met groep 3- collega’s


Opbrengsten:

De deelnemers:

 • weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Inschrijven
11 sep

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond – Start 11 september 2017

Training

Inclusief5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

Gevalideerd voor 15 RU.
De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

]

Inschrijven
12 sep

Training Taal in de onderbouw – Helmond – Start 12 september 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek en 5 minuten taal.

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

Inhoud:

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je VVE-kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

Onderdelen van de training:


 • Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

 • Een taal stimulerende leeromgeving

 • Effectieve didactiek en interactie

 • Werken aan doelen: interactief voorlezen

 • Differentiëren bij interactief voorlezen

 • Werken aan doelen: kansen grijpen

 • Verschillende woordenschatten

 • Incidentele woordenschatstimulering en differentiatie

 • Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen groep 1-8


Opbrengsten:

 • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter - kleuter).

 • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.

 • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).


Inschrijven
13 sep

Training Taal in de onderbouw – Utrecht – Start 13 september 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek en 5 minuten taal.

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

Inhoud:

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je VVE-kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

Onderdelen van de training:


 • Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

 • Een taal stimulerende leeromgeving

 • Effectieve didactiek en interactie

 • Werken aan doelen: interactief voorlezen

 • Differentiëren bij interactief voorlezen

 • Werken aan doelen: kansen grijpen

 • Verschillende woordenschatten

 • Incidentele woordenschatstimulering en differentiatie

 • Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen groep 1-8


Opbrengsten:

 • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter - kleuter).

 • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.

 • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).


Inschrijven
14 sep

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 onder de knie’ – Zwolle – Start 14 september 2017

Training

Inclusief5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek

Gevalideerd voor 15 RU.De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


De training is aangevraagd bij registerleraar.nl.

Inschrijven
19 sep

Training Doelgericht spelen in hoeken – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Door het inrichten van rijke  hoeken en het observeren van kinderen in hun spel, komen spelen en leren op een verantwoorde manier samen en bied je een beredeneerd en betekenisvol aanbod.

Inhoud:

Jonge kinderen leren anders dan oudere kinderen. Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Hoe kunnen spelen en leren op een verantwoorde manier samenkomen? In de midden- en bovenbouw wordt veelal gebruik gemaakt van methodes met vastgelegde leerlijnen, tussendoelen en een jaarstofplanning. Bij jonge kinderen wordt veelal niet gewerkt vanuit een methode maar vanuit thema’s. Toch moeten de kinderen aan het einde van groep 2 ook doelen bereikt hebben. Louter het benoemen van activiteiten die plaatsvinden in de peuter- en kleutergroep volstaat hierbij niet. Ook bij jonge kinderen is het belangrijk om doelgericht te werken. Door van te voren na te denken aan welke ontwikkelingslijnen en doelen je wilt gaan werken bij je themavoorbereiding en waarbij het kind spelenderwijs leert. In drie bijeenkomsten leer je hoe je een beredeneerd aanbod voor het jonge kind neer zet binnen een rijke betekenisvolle leeromgeving met rijk ingerichte hoeken.

Onderdelen van de training:


 • Spelontwikkeling peuters en kleuters

 • Spelaanbod in hoeken

 • Inrichting van rijke hoeken afgestemd op thema, ontwikkeling en doelen

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod samenstellen (themavoorbereiding met het accent op rijke hoeken/speelleeromgeving), te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • De doelen van SLO op gebied van taal en rekenen

 • Diverse bronnen (o.a. werken met een methode)


Opbrengsten:

 • Je weet hoe de spelontwikkeling van jonge kinderen verloopt

 • Je weet welke taal- en rekendoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter – kleuter)

 • Je kunt vanuit de doelen en inhouden rijke hoeken inrichten waarin jonge kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt


Inschrijven
27 sep

Training Doelgericht spelen in hoeken – Utrecht – Start 27 september 2017

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Door het inrichten van rijke  hoeken en het observeren van kinderen in hun spel, komen spelen en leren op een verantwoorde manier samen en bied je een beredeneerd en betekenisvol aanbod.

Inhoud:

Jonge kinderen leren anders dan oudere kinderen. Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Hoe kunnen spelen en leren op een verantwoorde manier samenkomen? In de midden- en bovenbouw wordt veelal gebruik gemaakt van methodes met vastgelegde leerlijnen, tussendoelen en een jaarstofplanning. Bij jonge kinderen wordt veelal niet gewerkt vanuit een methode maar vanuit thema’s. Toch moeten de kinderen aan het einde van groep 2 ook doelen bereikt hebben. Louter het benoemen van activiteiten die plaatsvinden in de peuter- en kleutergroep volstaat hierbij niet. Ook bij jonge kinderen is het belangrijk om doelgericht te werken. Door van te voren na te denken aan welke ontwikkelingslijnen en doelen je wilt gaan werken bij je themavoorbereiding en waarbij het kind spelenderwijs leert. In drie bijeenkomsten leer je hoe je een beredeneerd aanbod voor het jonge kind neer zet binnen een rijke betekenisvolle leeromgeving met rijk ingerichte hoeken.

Onderdelen van de training:


 • Spelontwikkeling peuters en kleuters

 • Spelaanbod in hoeken

 • Inrichting van rijke hoeken afgestemd op thema, ontwikkeling en doelen

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod samenstellen (themavoorbereiding met het accent op rijke hoeken/speelleeromgeving), te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • De doelen van SLO op gebied van taal en rekenen

 • Diverse bronnen (o.a. werken met een methode)


Opbrengsten:

 • Je weet hoe de spelontwikkeling van jonge kinderen verloopt

 • Je weet welke taal- en rekendoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter – kleuter)

 • Je kunt vanuit de doelen en inhouden rijke hoeken inrichten waarin jonge kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt


Inschrijven
03 okt

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Helmond – Start 3 oktober 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek + 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen.

Doorgaande lijn peuters en kleuters waarborgen? Meer halen uit de samenwerking Voor- (peuters) en Vroegschool (kleuters)? Het jonge kind, door spelend te laten leren, optimale ontwikkelingskansen bieden? Jouw rol als professional doet ertoe! Betrek daarnaast ouders intensief als educatief partners en zorg samen binnen het kindcentrum voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Inhoud:

Samenwerken tussen professionals van kinderopvang en groep 1 en 2 van de basisschool maakt dat het jonge kind zich nog beter kan ontwikkelen en er een vloeiende doorgang is naar de basisschool. Maar hoe werk je samen en hoe stem je af op bijvoorbeeld de speelleeromgeving, je beredeneerd aanbod, je eigen rol, het volgen van kinderen enzovoort. Kijkend vanuit het kind gezamenlijke afspraken maken en deze borgen en implementeren. Belangrijke partners daarbij zijn ook de ouders. Door samen te werken creëer je optimale omstandigheden voor ontwikkeling. Hoe pas je educatief partnerschap toe binnen je Kindcentrum? En hoe zet je de samenwerking in en bied je passende ouderactiviteiten? Dit zodat het kind spelenderwijs tot leren komt en uiteindelijk een goede start maakt in groep 3.

Onderdelen van de training:


 • Spelend leren in de voor- en vroegschool

 • Afstemming o.a. rijke speelleeromgeving, thema’s, labels, dagritmekaarten

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod gezamenlijk samenstellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Peuter- en kleuterontwikkeling

 • Peuter- en kleuterdoelen

 • Educatief partnerschap (rol van de ouders)

 • Met en van elkaar leren als professionals

 • Borgen en implementeren


Opbrengsten:

 • Je weet hoe je binnen samenwerking met en van elkaar kunt leren

 • Je weet hoe je samen een doorgaande lijn neer kunt zetten en een rijke betekenisvolle speelleeromgeving creëert waar kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet welke taal- en rekendoelen voor peuters en kleuters hierbij centraal staan

 • Je weet in samenwerking een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet hoe je ouders als educatieve partners kunt inzetten en betrekken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt

 • Je kunt gemaakte afspraken en werkwijzen borgen en implementeren


Inschrijven
04 okt

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek + 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen.

Doorgaande lijn peuters en kleuters waarborgen? Meer halen uit de samenwerking Voor- (peuters) en Vroegschool (kleuters)? Het jonge kind, door spelend te laten leren, optimale ontwikkelingskansen bieden? Jouw rol als professional doet ertoe! Betrek daarnaast ouders intensief als educatief partners en zorg samen binnen het kindcentrum voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Inhoud:

Samenwerken tussen professionals van kinderopvang en groep 1 en 2 van de basisschool maakt dat het jonge kind zich nog beter kan ontwikkelen en er een vloeiende doorgang is naar de basisschool. Maar hoe werk je samen en hoe stem je af op bijvoorbeeld de speelleeromgeving, je beredeneerd aanbod, je eigen rol, het volgen van kinderen enzovoort. Kijkend vanuit het kind gezamenlijke afspraken maken en deze borgen en implementeren. Belangrijke partners daarbij zijn ook de ouders. Door samen te werken creëer je optimale omstandigheden voor ontwikkeling. Hoe pas je educatief partnerschap toe binnen je Kindcentrum? En hoe zet je de samenwerking in en bied je passende ouderactiviteiten? Dit zodat het kind spelenderwijs tot leren komt en uiteindelijk een goede start maakt in groep 3.

Onderdelen van de training:


 • Spelend leren in de voor- en vroegschool

 • Afstemming o.a. rijke speelleeromgeving, thema’s, labels, dagritmekaarten

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod gezamenlijk samenstellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Peuter- en kleuterontwikkeling

 • Peuter- en kleuterdoelen

 • Educatief partnerschap (rol van de ouders)

 • Met en van elkaar leren als professionals

 • Borgen en implementeren


Opbrengsten:

 • Je weet hoe je binnen samenwerking met en van elkaar kunt leren

 • Je weet hoe je samen een doorgaande lijn neer kunt zetten en een rijke betekenisvolle speelleeromgeving creëert waar kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet welke taal- en rekendoelen voor peuters en kleuters hierbij centraal staan

 • Je weet in samenwerking een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet hoe je ouders als educatieve partners kunt inzetten en betrekken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt

 • Je kunt gemaakte afspraken en werkwijzen borgen en implementeren


Inschrijven
10 jan

Training Coöperatief leren met kleuters – Oisterwijk – Start 10 januari 2018

Training

Inclusief: 5 minuten coöperatief

Samenwerken tussen jonge kinderen gaat niet zomaar vanzelf. Met de inzet van coöperatieve werkvormen kun je het samenwerken tussen kinderen stimuleren.

Inhoud:

Met behulp van gestructureerde, activerende werkvormen kun je het samenwerken tussen kinderen stimuleren en als een routine laten terugkeren tijdens kringactiviteiten, speelwerken en de routines. Het samenwerken stimuleert het creatief denken en meedoen bij kinderen. Tevens creëert het een veilige en uitdagende leeromgeving waarin kinderen optimale ontwikkelingskansen hebben. Tijdens de bijeenkomsten zie en ervaar je  hoe je coöperatieve werkvormen kunt inzetten bij diverse activiteiten. Je leert hoe je kinderen met dergelijke activiteiten  kunt stimuleren in hun ontwikkeling.

Tussen de bijeenkomsten gaat de cursist in de praktijk de verschillende coöperatieve werkvormen introduceren.

Onderdelen van de training:


 • Verschillende werkvormen

 • Achtergronden

 • Uitwisseling ervaringen


Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke coöperatieve werkvormen zijn kunnen inzetten in hun dagelijkse routines en activiteiten

 • De deelnemers weten hoe zij bij deze activiteiten kunnen differentiëren.


Inschrijven
31 jan

Training Taal in de onderbouw – Utrecht – Start 31 januari 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek en 5 minuten taal.

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

Inhoud:

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je VVE-kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

Onderdelen van de training:


 • Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

 • Een taal stimulerende leeromgeving

 • Effectieve didactiek en interactie

 • Werken aan doelen: interactief voorlezen

 • Differentiëren bij interactief voorlezen

 • Werken aan doelen: kansen grijpen

 • Verschillende woordenschatten

 • Incidentele woordenschatstimulering en differentiatie

 • Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen groep 1-8


Opbrengsten:

 • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter - kleuter).

 • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.

 • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).


Inschrijven
06 feb

Training Taal in de onderbouw – Helmond – Start 6 februari 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek en 5 minuten taal.

Taal speelt een belangrijke rol in het beleven en ontdekken van de wereld en geeft het kind de mogelijkheid om zich te uiten, om contact te maken met anderen en om nieuwe taal en kennis op te doen. Het is dus van belang om als professional goed zicht te hebben op de taalontwikkeling van het jonge kind, zodat je de vertaling naar de dagelijkse praktijk kunt maken. Daarnaast is het van belang een passend taalaanbod te kunnen creëren voor VVE-kinderen binnen je groep.

Inhoud:

In drie bijeenkomsten leer je hoe de taalinhouden, doelen, leeromgeving, activiteiten en vaardigheden met elkaar verbonden worden, hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen en gericht kunt werken aan een aanbod voor je VVE-kinderen binnen je groep. De cyclus van opbrengstgericht werken loopt als een rode draad door de bijeenkomsten en zorgt ervoor dat je een concrete verbinding kunt maken met de eigen praktijk van themaplanningen, groepsplannen en evaluaties.

Onderdelen van de training:


 • Taaldoelen jonge kind, waar liggen de accenten?

 • Een taal stimulerende leeromgeving

 • Effectieve didactiek en interactie

 • Werken aan doelen: interactief voorlezen

 • Differentiëren bij interactief voorlezen

 • Werken aan doelen: kansen grijpen

 • Verschillende woordenschatten

 • Incidentele woordenschatstimulering en differentiatie

 • Doorgaande lijn begrijpend luisteren/lezen groep 1-8


Opbrengsten:

 • Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter - kleuter).

 • Je kunt vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving inrichten met aandacht voor de verschillende niveaus van leren.

 • Je bent in staat om te differentiëren in je taalaanbod (van extra ondersteuning tot taalverrijking in kringen en hoeken).


Inschrijven
21 feb

Training Doelgericht spelen in hoeken – Utrecht – Start 21 februari 2018

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Door het inrichten van rijke  hoeken en het observeren van kinderen in hun spel, komen spelen en leren op een verantwoorde manier samen en bied je een beredeneerd en betekenisvol aanbod.

Inhoud:

Jonge kinderen leren anders dan oudere kinderen. Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Hoe kunnen spelen en leren op een verantwoorde manier samenkomen? In de midden- en bovenbouw wordt veelal gebruik gemaakt van methodes met vastgelegde leerlijnen, tussendoelen en een jaarstofplanning. Bij jonge kinderen wordt veelal niet gewerkt vanuit een methode maar vanuit thema’s. Toch moeten de kinderen aan het einde van groep 2 ook doelen bereikt hebben. Louter het benoemen van activiteiten die plaatsvinden in de peuter- en kleutergroep volstaat hierbij niet. Ook bij jonge kinderen is het belangrijk om doelgericht te werken. Door van te voren na te denken aan welke ontwikkelingslijnen en doelen je wilt gaan werken bij je themavoorbereiding en waarbij het kind spelenderwijs leert. In drie bijeenkomsten leer je hoe je een beredeneerd aanbod voor het jonge kind neer zet binnen een rijke betekenisvolle leeromgeving met rijk ingerichte hoeken.

Onderdelen van de training:


 • Spelontwikkeling peuters en kleuters

 • Spelaanbod in hoeken

 • Inrichting van rijke hoeken afgestemd op thema, ontwikkeling en doelen

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod samenstellen (themavoorbereiding met het accent op rijke hoeken/speelleeromgeving), te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • De doelen van SLO op gebied van taal en rekenen

 • Diverse bronnen (o.a. werken met een methode)


Opbrengsten:

 • Je weet hoe de spelontwikkeling van jonge kinderen verloopt

 • Je weet welke taal- en rekendoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter – kleuter)

 • Je kunt vanuit de doelen en inhouden rijke hoeken inrichten waarin jonge kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt


Inschrijven
27 feb

Training Doelgericht spelen in hoeken – Helmond – Start 27 februari 2018

Training

Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Door het inrichten van rijke  hoeken en het observeren van kinderen in hun spel, komen spelen en leren op een verantwoorde manier samen en bied je een beredeneerd en betekenisvol aanbod.

Inhoud:

Jonge kinderen leren anders dan oudere kinderen. Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen ook daadwerkelijk leren? Hoe kunnen spelen en leren op een verantwoorde manier samenkomen? In de midden- en bovenbouw wordt veelal gebruik gemaakt van methodes met vastgelegde leerlijnen, tussendoelen en een jaarstofplanning. Bij jonge kinderen wordt veelal niet gewerkt vanuit een methode maar vanuit thema’s. Toch moeten de kinderen aan het einde van groep 2 ook doelen bereikt hebben. Louter het benoemen van activiteiten die plaatsvinden in de peuter- en kleutergroep volstaat hierbij niet. Ook bij jonge kinderen is het belangrijk om doelgericht te werken. Door van te voren na te denken aan welke ontwikkelingslijnen en doelen je wilt gaan werken bij je themavoorbereiding en waarbij het kind spelenderwijs leert. In drie bijeenkomsten leer je hoe je een beredeneerd aanbod voor het jonge kind neer zet binnen een rijke betekenisvolle leeromgeving met rijk ingerichte hoeken.

Onderdelen van de training:


 • Spelontwikkeling peuters en kleuters

 • Spelaanbod in hoeken

 • Inrichting van rijke hoeken afgestemd op thema, ontwikkeling en doelen

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod samenstellen (themavoorbereiding met het accent op rijke hoeken/speelleeromgeving), te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • De doelen van SLO op gebied van taal en rekenen

 • Diverse bronnen (o.a. werken met een methode)


Opbrengsten:

 • Je weet hoe de spelontwikkeling van jonge kinderen verloopt

 • Je weet welke taal- en rekendoelen centraal staan in de ontwikkeling van het jonge kind (peuter – kleuter)

 • Je kunt vanuit de doelen en inhouden rijke hoeken inrichten waarin jonge kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt


Inschrijven
03 apr

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Helmond – Start 3 april 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek + 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen.

Doorgaande lijn peuters en kleuters waarborgen? Meer halen uit de samenwerking Voor- (peuters) en Vroegschool (kleuters)? Het jonge kind, door spelend te laten leren, optimale ontwikkelingskansen bieden? Jouw rol als professional doet ertoe! Betrek daarnaast ouders intensief als educatief partners en zorg samen binnen het kindcentrum voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Inhoud:

Samenwerken tussen professionals van kinderopvang en groep 1 en 2 van de basisschool maakt dat het jonge kind zich nog beter kan ontwikkelen en er een vloeiende doorgang is naar de basisschool. Maar hoe werk je samen en hoe stem je af op bijvoorbeeld de speelleeromgeving, je beredeneerd aanbod, je eigen rol, het volgen van kinderen enzovoort. Kijkend vanuit het kind gezamenlijke afspraken maken en deze borgen en implementeren. Belangrijke partners daarbij zijn ook de ouders. Door samen te werken creëer je optimale omstandigheden voor ontwikkeling. Hoe pas je educatief partnerschap toe binnen je Kindcentrum? En hoe zet je de samenwerking in en bied je passende ouderactiviteiten? Dit zodat het kind spelenderwijs tot leren komt en uiteindelijk een goede start maakt in groep 3.

Onderdelen van de training:


 • Spelend leren in de voor- en vroegschool

 • Afstemming o.a. rijke speelleeromgeving, thema’s, labels, dagritmekaarten

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod gezamenlijk samenstellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Peuter- en kleuterontwikkeling

 • Peuter- en kleuterdoelen

 • Educatief partnerschap (rol van de ouders)

 • Met en van elkaar leren als professionals

 • Borgen en implementeren


Opbrengsten:

 • Je weet hoe je binnen samenwerking met en van elkaar kunt leren

 • Je weet hoe je samen een doorgaande lijn neer kunt zetten en een rijke betekenisvolle speelleeromgeving creëert waar kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet welke taal- en rekendoelen voor peuters en kleuters hierbij centraal staan

 • Je weet in samenwerking een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet hoe je ouders als educatieve partners kunt inzetten en betrekken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt

 • Je kunt gemaakte afspraken en werkwijzen borgen en implementeren


Inschrijven
04 apr

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Utrecht – Start 4 april 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek + 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen.

Doorgaande lijn peuters en kleuters waarborgen? Meer halen uit de samenwerking Voor- (peuters) en Vroegschool (kleuters)? Het jonge kind, door spelend te laten leren, optimale ontwikkelingskansen bieden? Jouw rol als professional doet ertoe! Betrek daarnaast ouders intensief als educatief partners en zorg samen binnen het kindcentrum voor een optimale ontwikkeling van het kind.

Inhoud:

Samenwerken tussen professionals van kinderopvang en groep 1 en 2 van de basisschool maakt dat het jonge kind zich nog beter kan ontwikkelen en er een vloeiende doorgang is naar de basisschool. Maar hoe werk je samen en hoe stem je af op bijvoorbeeld de speelleeromgeving, je beredeneerd aanbod, je eigen rol, het volgen van kinderen enzovoort. Kijkend vanuit het kind gezamenlijke afspraken maken en deze borgen en implementeren. Belangrijke partners daarbij zijn ook de ouders. Door samen te werken creëer je optimale omstandigheden voor ontwikkeling. Hoe pas je educatief partnerschap toe binnen je Kindcentrum? En hoe zet je de samenwerking in en bied je passende ouderactiviteiten? Dit zodat het kind spelenderwijs tot leren komt en uiteindelijk een goede start maakt in groep 3.

Onderdelen van de training:


 • Spelend leren in de voor- en vroegschool

 • Afstemming o.a. rijke speelleeromgeving, thema’s, labels, dagritmekaarten

 • Bemiddelende rol van de pedagogisch medewerker en leraar

 • Een beredeneerd aanbod gezamenlijk samenstellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Peuter- en kleuterontwikkeling

 • Peuter- en kleuterdoelen

 • Educatief partnerschap (rol van de ouders)

 • Met en van elkaar leren als professionals

 • Borgen en implementeren


Opbrengsten:

 • Je weet hoe je binnen samenwerking met en van elkaar kunt leren

 • Je weet hoe je samen een doorgaande lijn neer kunt zetten en een rijke betekenisvolle speelleeromgeving creëert waar kinderen spelend tot leren komen

 • Je weet welke taal- en rekendoelen voor peuters en kleuters hierbij centraal staan

 • Je weet in samenwerking een beredeneerd betekenisvol aanbod samen te stellen, te plannen en uit te voeren binnen de cyclus van opbrengstgericht werken

 • Je weet hoe je ouders als educatieve partners kunt inzetten en betrekken

 • Je weet welke bemiddelende rol dit van jou als professional vraagt

 • Je kunt gemaakte afspraken en werkwijzen borgen en implementeren


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten