leestijd:

Het Aan de slag!schoolbestuur RVKO, in Rotterdam, werkt dit schooljaar voor de tweede keer met het ontwikkeltraject ‘Groep 3 onder de knie’. RVKO streeft naar een uitdagende onderwijspraktijk bij jonge kinderen, zodat zij zich ontwikkelen en resultaten behalen die bij hen passen. Daarvoor organiseren zij bovenschoolse ontwikkeltrajecten voor de groepen 1-2, zoals; een beredeneerd taal- en rekenaabod. Vanuit deze ontwikkeltrajecten is de behoefte ontstaan om een doorgaande lijn te ontwikkelen naar groep 3, zodat de overgang voor kinderen minder groot wordt.

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Diverse materialen worden getestRuim 70 RVKO- leerkrachten van groep 3 hebben de afgelopen periode de training ‘groep 3 onder de knie’ gevolgd. Zij waren op zoek naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod. De praktische training heeft hen enorm veel tips en werkvormen opgeleverd die zij direct hebben uitgeprobeerd in de praktijk. De nadruk van ‘werken in groep 3’ is voor hen verschoven naar ‘betekenisvol leren’ in groep 3.

Aan de leraren van het RVKO die gewerkt hebben met de inhoud van dit ontwikkeltraject, hebben we de volgende twee vragen gesteld:

Zelf ondervinden!Wat wil je veranderen als het gaat om gedifferentieerd werken in groep 3?
“Ik ga meer circuits inzetten zodat kinderen betekenisvoller leren”
“Meer spelenderwijs leren in groep 3”
“Ik ga de methode meer loslaten en eigen invullingen aan de les geven”
“Ik ga nog meer differentiatie naar boven aanbieden”
“Volgend jaar ga ik eerder starten met differentiëren”
“Meer hoekenwerk en vaker de vertaalcirkel* centraal stellen”

Wat wil je anderen vertellen over de inhoud van dit traject?
“Ik heb veel concrete werkvormen (coöperatief en actief) meegekregen die goed passen in groep 3, maar ook in andere groepen” “ Vooral het nut van de vertaalcirkel* zou ik willen delen met andere collega’s”
“Na het traject heb ik direct zin om het uit te proberen!”
“Leraren moeten goed op de hoogte zijn van de doelen van groep 3, maar ook van de doelen van de naastgelegen groepen, zodat zij zelf aanpassingen kunnen doen aan de les.”
“Leuk om ervaringen en bevindingen van groep 3 met anderen te delen”
“Het is praktisch inzetbaar en het is fijn om verhalen van elkaar te horen”

Het traject ‘Groep 3 goed onder de knie’ is vooral bedoeld voor:

  • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 3 (onderwijs op maat organiseren),
  • Leraren die de doelen willen behalen, naast het werkboekje met o.a. gedifferentieerde activiteiten, hoeken, circuits etc,
  • Leraren die de nadruk van ‘werken in groep 3’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’,
  • Intern Begeleiders die leraren uit groep 3 willen begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen,
  • Scholen waar de huidige opbrengsten van groep 3 niet bij de doelgroep passen.

Schrijf je in!

Kijk hier voor het meest actuele overzicht van trainingen.

Heb je vragen over de training op bestuursniveau, neem dan contact op met Ine van de Sluis of Joyce van den Boogaard.

sluiten