Dossiers: ICT

Informatie over ICT

De kinderen van nu groeien op een snel veranderende wereld rijk voorzien van ICT, technologie en online media. Dit geeft het onderwijs ongelooflijk veel mogelijkheden, maar natuurlijk ook verantwoordelijkheden. OMJS werkt samen met het bestuur en de school aan een duidelijke visie en passende invoeringsmogelijkheden.

Evenementen

01 nov

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 1 november 2017

Training

Inclusief: 


Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren. Het bestuursbeleidsplan ICT Light geeft besturen hiervoor een krachtig denk- en werkkader.

Inhoud training: 

Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren.

Het bestuursbeleidsplan ‘Light’ voor ICT, media en technologie kent vele voordelen:

  • Het beleids- en projectplan is gericht op een duurzaam onderwijs en organisatieontwikkeling voor ICT, media en technologie op het bestuurs- en het schoolniveau.

  • Je kunt het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’, samen meteen beleidsgroep of beleidscommissie als een leernetwerk stap-voor-stap vullen. De kwaliteit van de dialoog en de doorvertaling naar alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

  • ‘Wat organiseren we gezamenlijk en wat apart’? Het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’ maakt helder welke thema’s op het bestuursniveau wordt opgepakt en hetgeen op schoolniveau wordt uitgewerkt.

  • Het planontwerp is vrij compact en daarmee gebruiksvriendelijk en transparant voor alle betrokkenen binnen het bestuur.

  • Alle bestaande modellen/plannen/teksten zijn moeiteloos in te passen.


Gedurende deze training maak je een vlotte start met het de ontwikkeling en vulling van bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’. We reiken je het werkkader aan, inclusief conceptuele modellen en concrete voorbeelden, bijvoorbeeld de interventies op basis van de inzichten van Michael Fullan (‘Stratosphere’): simplexiteit en skinny interventies.

Je maakt vooral vele beredeneerde keuzes in het brede spectrum van doelen en activiteiten.

Voorafgaand hieraan ga je de dialoog aan met betrokkenen in jouw organisatie. Hiervoor reiken wij je de werkprocessen aan.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten