Dossiers: ICT

Informatie over ICT

De kinderen van nu groeien op een snel veranderende wereld rijk voorzien van ICT, technologie en online media. Dit geeft het onderwijs ongelooflijk veel mogelijkheden, maar natuurlijk ook verantwoordelijkheden. OMJS werkt samen met het bestuur en de school aan een duidelijke visie en passende invoeringsmogelijkheden.

Evenementen

20 sep

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: ICT, wat kan ik ermee? – Utrecht – Start 20 september 2017

Training

Inclusief: het O21-spel

Het digitale schoolbord is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken uit het klaslokaal.

Dan is het belangrijk dat je goed weet wat je er allemaal mee kunt. De toepassingen van het digitale schoolbord kunnen ervoor zorgen dat je lessen als sprankelend worden ervaren door de leerlingen in je klas. Optimaal gebruik van het digitale schoolbord inspireert en motiveert!

Inhoud:

Het digitale schoolbord (digibord) is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Daarom is het belangrijk dat je goed weet wat je er allemaal mee kunt. Veel methodes van nu werken met een digitale aanvulling op de lesstof en het is belangrijk en prettig als je daar als leraar goed mee uit de voeten kunt. Je ziet collega’s om je heen de mooiste ideeën uitwerken en dit wil jij ook kunnen! 

Belang van optimaal gebruik van het digibord
Om leraren optimaal te kunnen laten profiteren van de voordelen van een interactief schoolbord, is het noodzakelijk dat ze over een bepaalde ICT basisvaardigheid beschikken (Duivenvoorden, 2006). Optimaal leren werken met het digibord leidt tot een attitudeverandering bij de leraar. Deze vormt zo een voorbeeld voor dat een attitudeverandering bij de leerling teweeg kan brengen. Het is dus van belang dat leraren ICT vaardig zijn, dat ze met de tijd mee gaan en de kennis van ICT kunnen overbrengen op hun leerlingen.

ICT basisvaardigheden is bovendien een van de aspecten binnen de 21e eeuwse vaardigheden. Een van de mogelijkheden om hier als leraar zelf meer vaardig in te worden is door het digibord optimaal in te zetten.

In deze training maak je kennis met verschillende toepassingen van het digibord. Deze toepassingen worden afgestemd op de groep waar jij les aan geeft. Dat het digibord ook interactief ondersteunend en motiverend kan worden ingezet, zul je zelf ervaren.

Onderdelen van de training:


 • Het belang en effect van ICT in de klas

 • Inzet van het digibord

 • Het maken van een praktisch overzicht voor jouw groep (mbv Symbaloo)

 • Inzet van Prowise


Opbrengsten:

 • Je doet kennis op over het belang en het effect van ICT op een effectieve didactiek in jouw dagelijkse lesgeven.

 • Je leert welke ICT-toepassingen je kunt inzetten in jouw groep.

 • Je maakt kennis met verschillende tools en applicaties die jouw les meer tot leven kunnen brengen.

 • Je maakt een praktisch overzicht met ICT-toepassingen op het digibord dat je morgen kunt gebruiken èn kunt delen met je collega’s.


Inschrijven
01 nov

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 1 november 2017

Studiedag

Inclusief: 


Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren. Het bestuursbeleidsplan ICT Light geeft besturen hiervoor een krachtig denk- en werkkader.

Inhoud training: 

Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren.

Het bestuursbeleidsplan ‘Light’ voor ICT, media en technologie kent vele voordelen:

 • Het beleids- en projectplan is gericht op een duurzaam onderwijs en organisatieontwikkeling voor ICT, media en technologie op het bestuurs- en het schoolniveau.

 • Je kunt het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’, samen meteen beleidsgroep of beleidscommissie als een leernetwerk stap-voor-stap vullen. De kwaliteit van de dialoog en de doorvertaling naar alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

 • ‘Wat organiseren we gezamenlijk en wat apart’? Het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’ maakt helder welke thema’s op het bestuursniveau wordt opgepakt en hetgeen op schoolniveau wordt uitgewerkt.

 • Het planontwerp is vrij compact en daarmee gebruiksvriendelijk en transparant voor alle betrokkenen binnen het bestuur.

 • Alle bestaande modellen/plannen/teksten zijn moeiteloos in te passen.


Gedurende deze training maak je een vlotte start met het de ontwikkeling en vulling van bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’. We reiken je het werkkader aan, inclusief conceptuele modellen en concrete voorbeelden, bijvoorbeeld de interventies op basis van de inzichten van Michael Fullan (‘Stratosphere’): simplexiteit en skinny interventies.

Je maakt vooral vele beredeneerde keuzes in het brede spectrum van doelen en activiteiten.

Voorafgaand hieraan ga je de dialoog aan met betrokkenen in jouw organisatie. Hiervoor reiken wij je de werkprocessen aan.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten