leestijd:

De impact van technologie op het onderwijsTechnologische ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een enorme invloed gehad op onze maatschappij en ook op het onderwijs. De mogelijkheden om te kunnen communiceren en de hoeveelheid beschikbare informatie zijn in korte tijd enorm toegenomen. Het aantal ontwikkelingen is enorm. In dit artikel drie belangrijke trends en tips wat je hiermee zou kunnen in jouw lessen.

Toename informatie en beschikbaarheid

Met de enorme toename van informatie en de beschikbaarheid ervan, wordt het belangrijker voor kinderen (maar ook voor volwassenen) om slim te zoeken naar bruikbare en juiste bronnen. De grootste valkuil bij het zoeken naar informatie is blind vertrouwen op zoekmachines zoals Google of Bing. Deze zoekmachines tonen bronnen op basis van de zoektermen die men invoert en gebruiken hierbij eerder zoekgedrag van de gebruiker om resultaten te tonen. Het is dus van belang dat juiste zoektermen worden gebruikt en er verder gekeken wordt dan de eerste 10 resultaten die een zoekmachine toont.

Enkele tips voor het zoeken van informatie op internet:

  • Start met Wikipedia. Hoewel Wikipedia niet als betrouwbare bron beschouwd mag worden (het is een open encyclopedie waar dus ook foutieve informatie geplaatst kan worden), is het een goede start voor het verkennen van een onderwerp. Er worden vaak betrouwbare bronnen genoemd en het maakt leerlingen bekend met de terminologie van een onderwerp.
  • Laat leerlingen een lijst met zoekwoorden opstellen voordat zij online gaan zoeken en begeleid hen hierbij. Dit zorgt ervoor dat zij een goed startpunt hebben waarmee zij op zoek kunnen gaan naar juiste informatie.
  • Leer de leerlingen kritisch te kijken naar de afzender. Van wie is deze bron? Wie is de auteur en kun je zeggen dat de website betrouwbaar is.

Zelf informatie creëren op internet

Het internet heeft het mogelijk gemaakt voor leerlingen om op een laagdrempelige manier zelf een bijdrage te leveren aan de informatie op internet. Zij kunnen zelfgemaakt materiaal eenvoudig online beschikbaar maken, samen met anderen of individueel. Dit biedt mooie kansen voor het onderwijs op het gebied van bijvoorbeeld samenwerken, monitoren van leerproces, feedback geven, creativiteit en kritisch denken en er is vast nog veel meer te bedenken.

Leerlingen van nu zijn meer veel van de leraren gewend om online te publiceren. Veel van hen doen dit dagelijks op een informele manier via sociale media zoals Facebook, Twitter of een eigen blog. Laat leerlingen ook de lol en het nut van deze media ervaren op school.

Een voorbeeld van een middel die gebruikt kunnen worden om leerlingen te laten publiceren op internet, die goed passen bij de onderwijspraktijk:

  • Blogs – zijn een eenvoudige manier om korte of langere teksten te publiceren. Kunnen gebruikt worden als een soort dagboek van de klas, maar blogs zijn ook erg geschikt voor het publiceren van korte verhalen, beschouwingen. Sommige scholen geven leerlingen de mogelijkheid om op de schoolwebsite een blog bij te houden met een leerlingredactie.

Mobiele telefoons in de klas

Dat leerlingen een mobiele telefoon meenemen naar school is intussen al lang geen uitzondering meer. Veel leraren worstelen ermee dat het voor afleiding zorgt en zouden de telefoons liever kwijt dan rijk zijn in de klas. Begrijpelijk, want leerlingen die elke minuut op hun schermpje kijken zijn niet ‘bij de les’.

Beschouw het eens als een gegeven dat de telefoons voorlopig niet zullen verdwijnen uit het klaslokaal en probeer eens te bedenken hoe je er in de les gebruik van zou kunnen maken dat deze telefoons er nu eenmaal zijn.

Enkele voorbeelden van gebruik van telefoons in dienst van het onderwijs:

  • Laat leerlingen foto’s maken van dieren, planten of plaatsen buiten de school binnen een bepaald lesthema en bespreek deze in de klas. Door ze na te laten denken over eigen voorbeelden worden ze actiever betrokken bij het onderwerp, dankzij eigen inbreng en hiermee invloed op de lesinhoud.
  • Laat leerlingen de uitleg van een opdracht eens uitbeelden en opnemen als korte video in plaats van het opschrijven en toon deze op het digibord. Je zult versteld staan van de creativiteit die leerlingen hierbij laten zien.
  • Wanneer leerlingen over Smatphones beschikken kun je antwoorden op opdrachten ‘verstoppen’ achter QR (Quick Response) codes. Dit zijn een soort streepjescodes die je zelf eenvoudig kunt maken en printen (bijvoorbeeld op: https://qrcode.kaywa.com/) Wanneer leerlingen deze scannen met hun telefoon, worden ze direct verwezen naar een webpagina of tekst.

De inspiratie voor dit artikel komt uit: “Spotlight on Technology in Education” (Harvard Education Press, 2011) een verzameling van eerder gepubliceerde artikelen over Technologie en Onderwijs.

sluiten