Dossiers: Interim-management

Informatie over Interim-management

OMJS interim levert interim-schoolleiders voor het primair onderwijs. In lijn met de procesbegeleiding van de adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen werken ook de interim-schoolleiders aan de kracht van mensen in de organisatie. Op het moment dat de interim-leider de school weer verlaat, staat er een organisatie waarop verder gebouwd kan worden. Om de opdracht in de school goed uit te kunnen voeren wordt gebruik gemaakt van de inzichten en modellen van onze inspiratoren uit onze leiderschapsreeks.

Interim-schoolleiders van Onderwijs Maak Je Samen werken met aandacht voor de mensen aan de noodzakelijke verbeteringen en interventies om te komen tot een school met voldoende kwaliteit, een gezonde financiële huishouding en prachtig onderwijs gedragen door de teamleden. De interim-schoolleider weet zich daarbij ondersteund door het team van adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen met verschillende expertises.

Stel je vraag aan

sluiten