Dossiers: Kindgesprekken

Informatie over Kindgesprekken

In het onderwijs ligt dagelijks de uitdaging om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en ervoor te zorgen dat ze zich prettig voelen en betrokken zijn bij hun leerproces. In gesprek gaan met een kind levert niet alleen inzichten op voor de voortgang in het leer- en ontwikkelproces van het kind, maar leert een kind ook om kritisch na te denken, te reflecteren op zichzelf en anderen en creatief mee te denken in oplossingen.

Kinderen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. Niet praten over het kind, maar mét het kind: samen op zoek gaan naar ‘Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?’.

OMJS biedt een inspirerend denkkader en praktische handvatten om op een goede manier kindgesprekken te voeren en plaatsen we de kindgesprekken in het grotere kader van de kernwaarde ‘autonomie/eigenaarschap’.

Evenementen

11 okt

Training Leergesprekken met kinderen – Zwolle – Start 11 oktober 2017

Training

Inclusief: Leergesprekken met kinderen, in een notendop (verschijnt in 2017)


Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar ‘Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?’.

Maak kinderen eigenaar van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Inhoud:

“Ik was verrast door de oplossing die Sam zelf aandroeg. Ik had het nog nooit zo bekeken!”

“Sinds de gesprekken met Kyra is zij meer bewust en actief tijdens de lesactiviteiten. Ze weet nu waarvoor ze het doet!”

In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om kinderen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Kinderen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Kinderen hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren.

Kinderen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. De leerling is de hoofdpersoon die de leerkracht nodig heeft om hem goed te kunnen ondersteunen in het eigenaar worden van het eigen leerproces.

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar ‘Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?’.

Hoe voer je op een goede manier leergesprekken met kinderen? Hoe zorg je ervoor dat een kind leider wordt van zijn eigen leren?

Onderdelen van de training:

 • waarom, wie, waar, wanneer en hoe een leergesprek voeren

 • pedagogisch tact

 • gesprekstechnieken

 • reflectie op eigen communicatiestijl

 • vragen stellen en feedback geven

 • reflecteren met en door kinderen

 • vastleggen van kindgesprekken/ kindplannen

 • gesprekken met kleuters

 • praktische tips en tools

 • vertaalslag nar je eigen school


Opbrengsten:

 • je krijgt zicht op voorwaarden voor een functioneel leergesprek

 • je doet kennis op over gesprekstechnieken om goede en motiverende leergesprekken te voeren

 • je verdiept je in de rol van de leraar en de rol van de leerling

 • je ziet voorbeelden van leergesprekken

 • Je weet hoe je afspraken met de leerling kunt vastleggen en volgen

 • je word je bewust van jouw communicatiestijl; kracht en valkuilen

 • je krijgt praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen in gesprek te gaan!


 

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten