Dossiers: Kwaliteitszorg

Informatie over Kwaliteitszorg

Onderwijs is een dynamisch systeem. Het monitoren van de kwaliteit van het onderwijs, de verschillende opbrengsten maar ook de schoolontwikkeling is dan ook bijna vanzelfsprekend.

OMJS helpt besturen en scholen bij het inrichten en ontwerp van een systeem voor kwaliteitszorg.

We sluiten daarbij aan op bestaande systemen (WMK, INK) maar baseren ons vooral ook op een eigen ontwerp voor kwaliteitszorg (‘De basis op orde’).

Evenementen

22 mei

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht – 22 mei 2017

Studiedag

Gevalideerd voor 9 RU.Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek.

Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Schoolreis


Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Voorafgaande aan de schoolreis ontvangt elke deelnemende school een voorbereidende opdracht die uiteindelijk de kijk- en ontwikkelwijzer vormt voor het bezoek.

Tijdens deze dag bezoek je drie verschillende scholen die een innovatief onderwijsconcept hebben neergezet of die een waardevol veranderproces hebben doorlopen. De dag start met een inleiding, verzorgd door een ervaren procesbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen. Vervolgens word je door de schoolleider, leraren en/of leerlingen van de school ontvangen, krijg je een kijk in de praktijk, inzicht in de processen en kun je vragen stellen over de successen en uitdagingen.

We bezoeken scholen die ons hun eigen verhaal kunnen vertellen aan de hand van één of meer van de volgende thema’s:

  • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

  • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

  • Organisatie: van school naar kindvoorziening


We reizen gezamenlijk per touringcar van school naar school en we verwerken onderweg onze indrukken en nieuwe inzichten in een beknopt reisverslag. Na een gezamenlijk diner, wisselen we (onder leiding van een procesbegeleider) onze indrukken uit en stellen we vast welke ervaringen en acties we voor het proces op de eigen school mee willen nemen.

Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Informatie:


Kosten van deze dag bedragen €320 per persoon, inclusief kosten voor de reis, het notitieboek, de lunch en het diner.

Locatie (start- en eindpunt): Utrecht
Het definitieve programma zal binnenkort verschijnen.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten