Dossiers: Leiderschap

Informatie over Leiderschap

Goed onderwijskundig leiderschap in een school leidt tot een hoger welbevinden van teamleden en betere prestaties van leerlingen. Onderwijs Maak Je Samen heeft veel ervaring met leiderschapsaanpakken die daadwerkelijk effect hebben op alle niveaus binnen de school. Vanuit onze uitgeverij zijn we, veelal samen met Stichting De Brink, toonaangevend met een publicatiereeks gericht op (school)leiderschap. Samen met schoolleiders door het hele land maken we van deze theorie zinvolle praktijk; ‘theory in action’!

Evenementen

14 mrt

Schoolplan ‘light’ – Helmond (2)

Training

Doelgroep: Directeuren, MT-leden, interne begeleiders PO
Door: of Frances Heggen-GeeneDagdelen: 1 dag
Data: Di 14/03/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 16
Kosten: €300

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, 4 wettelijke eisen) is de kern van deze bijeenkomst. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze cursus centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden.

Opbrengsten: • De inhoud en wettelijke kaders van het Schoolplan ‘light’ zijn duidelijk

 • Al het voorwerk voor het Schoolplan light is op het einde van de dag gedaan, de vervolgstappen (inclusief inhouden) zijn helder

 • Deelnemers krijgen tips en tools over hoe ze het schoolteam (mede)eigenaar van het Schoolplan ‘light’ kunnen maken


Er worden veel voorbeeld beleidsdocumenten weggegeven die iedere schoolleider een keer in de vier jaar moet opstellen/ actualiseren en moet voorleggen aan medezeggenschap en de onderwijsinspectie.

Inschrijven
21 mrt

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Helmond (3)

Training

Doelgroep: Schoolleiders
Dagdelen: 10
Data: Di 21/03/2017 - wo 19/04/2017 - Di 30/05/2017 - Wo 28/06/2017 - Di 12/09/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:00-16:00 uur (incl. lunch)
SBU: 140
Kosten: € 1495,-
Inclusief: waardebon € 100,- voor het aanschaffen van boeken 
Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?


Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van nu en de toekomst vertaald worden naar de rol van de schoolleider.


In onze module Toekomstgericht Leiderschap, die gecertificeerd is door het schoolleidersregister PO, hebben we bewust aandacht voor de eigen organisatie van de schoolleider alsook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Lees alle informatie over de module in de brochure:


http://issuu.com/omjs/docs/brochure-module7-v6-druk?e=11539365/36332350

Praktische informatie
Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.495,- per module


Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
23 mrt

Gepersonaliseerd leren: op weg naar een eigen visie – Utrecht

Training

Doelgroep: Leidinggevenden en docenten uit het VO
Door: en Dagdelen: 1 dag
Data: Do 23/03/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 6
Kosten: €340
Inclusief: Gepersonaliseerd leren, in een notendop (verwachting voorjaar 2017)


Het voortgezet onderwijs is volop in ontwikkeling, bijvoorbeeld onder invloed van de leerlabs ‘gepersonaliseerd leren met ICT’ (VO-Raad, Leerling2020). Deze veranderingsprocessen en innovaties worden vaak opgestart vanuit een ambitie om onderwijs optimaal aan te laten sluiten op de talenten van leerlingen en vanuit de wens om maximaal maatwerk voor leerlingen te realiseren (differentiatiemotief). De leerlingen krijgen hierdoor meer en meer regie in hun leerproces, waardoor zowel eigenaarschap als motivatie van leerlingen wordt versterkt. ICT maakt het (mede-)mogelijk om deze innovatie te realiseren, bijvoorbeeld door digitaal leermateriaal en learning analytics.

Centraal thema van deze studiedag is de inhoud, betekenis en reikwijdte van gepersonaliseerd leren.

Natuurlijk worden deelnemers op de hoogte gebracht van actuele Nederlandse en internationale kennis, opvattingen en definities, maar vooral maken alle deelnemers een start met het proces van inhoud en betekenisgeving aan gepersonaliseerd leren voor de eigen school.

Langs vijf centrale dimensies geven we gepersonaliseerd leren inhoud en betekenis:


 1. Wie heeft regie over het leerproces?

 2. Wie staat centraal in het leerproces?

 3. Wat motiveert de leerling?

 4. Hoe betrokken is de leerling?

 5. Hoe is het curriculum ingericht?


Parallel hieraan komen de motieven voor gepersonaliseerd leren aan bod, inclusief de verbinding met de visie op leren en onderwijs van de school. Ten aanzien van het veranderingsproces reiken we deelnemers concrete werkvormen en voorbeelden aan hoe binnen de school de dialoog over gepersonaliseerd leren gevoerd kan worden.

In de studiedag gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over gepersonaliseerd leren. Dat kan zijn met collega’s van andere scholen of met enkele collega’s van uw eigen school. Voor de eigen school wordt het maximale rendement behaald als twee of drie deelnemers aan deze studiedag deelnemen.

RegisterLeraar: 8ipKeEdRQvGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: ErkOtUOWqH (6 RU).

Inschrijven
03 apr

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht

Training

Doelgroep: Leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders (PO)
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Ma 03/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-20:00 uur
Kosten: €320
Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek.


Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Schoolreis


Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Voorafgaande aan de schoolreis ontvangt elke deelnemende school een voorbereidende opdracht die uiteindelijk de kijk- en ontwikkelwijzer vormt voor het bezoek.

Tijdens deze dag bezoek je drie verschillende scholen die een innovatief onderwijsconcept hebben neergezet of die een waardevol veranderproces hebben doorlopen. De dag start met een inleiding, verzorgd door een ervaren procesbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen. Vervolgens word je door de schoolleider, leraren en/of leerlingen van de school ontvangen, krijg je een kijk in de praktijk, inzicht in de processen en kun je vragen stellen over de successen en uitdagingen.

We bezoeken scholen die ons hun eigen verhaal kunnen vertellen aan de hand van één of meer van de volgende thema’s:

 • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

 • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

 • Organisatie: van school naar kindvoorziening


We reizen gezamenlijk per touringcar van school naar school en we verwerken onderweg onze indrukken en nieuwe inzichten in een beknopt reisverslag. Na een gezamenlijk diner, wisselen we (onder leiding van een procesbegeleider) onze indrukken uit en stellen we vast welke ervaringen en acties we voor het proces op de eigen school mee willen nemen.

Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Informatie:


Kosten van deze dag bedragen €320 per persoon, inclusief kosten voor de reis, het notitieboek, de lunch en het diner.

Locatie (start- en eindpunt): Utrecht
Het definitieve programma zal binnenkort verschijnen.

Inschrijven
20 apr

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: Schoolleiders
Dagdelen: 10 dagdelen
Data: Do 20/04/2017 - Di 13/06/2017 - Di 19/09/2017 - Do 12/10/2017 - Di 28/11/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 140
Kosten: €1495
Inclusief: waardebon € 100,- voor het aanschaffen van boeken
Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?


Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van nu en de toekomst vertaald worden naar de rol van de schoolleider.


In onze module Toekomstgericht Leiderschap, die gecertificeerd is door het schoolleidersregister PO, hebben we bewust aandacht voor de eigen organisatie van de schoolleider alsook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Lees alles over deze module in de brochure:


http://issuu.com/omjs/docs/brochure-module7-v6-druk?e=11539365/36332350

Praktische informatie
Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.495,- per module


Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
22 mei

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: Leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders (PO)
Door:
Dagdelen:
1 dag
Data: Ma 22/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-20:00 uur
Kosten: €320
Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek.


Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Schoolreis


Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Voorafgaande aan de schoolreis ontvangt elke deelnemende school een voorbereidende opdracht die uiteindelijk de kijk- en ontwikkelwijzer vormt voor het bezoek.

Tijdens deze dag bezoek je drie verschillende scholen die een innovatief onderwijsconcept hebben neergezet of die een waardevol veranderproces hebben doorlopen. De dag start met een inleiding, verzorgd door een ervaren procesbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen. Vervolgens word je door de schoolleider, leraren en/of leerlingen van de school ontvangen, krijg je een kijk in de praktijk, inzicht in de processen en kun je vragen stellen over de successen en uitdagingen.

We bezoeken scholen die ons hun eigen verhaal kunnen vertellen aan de hand van één of meer van de volgende thema’s:

 • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

 • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

 • Organisatie: van school naar kindvoorziening


We reizen gezamenlijk per touringcar van school naar school en we verwerken onderweg onze indrukken en nieuwe inzichten in een beknopt reisverslag. Na een gezamenlijk diner, wisselen we (onder leiding van een procesbegeleider) onze indrukken uit en stellen we vast welke ervaringen en acties we voor het proces op de eigen school mee willen nemen.

Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Informatie:


Kosten van deze dag bedragen €320 per persoon, inclusief kosten voor de reis, het notitieboek, de lunch en het diner.

Locatie (start- en eindpunt): Utrecht
Het definitieve programma zal binnenkort verschijnen.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten