Dossiers: Leiderschap

Informatie over Leiderschap

Goed onderwijskundig leiderschap in een school leidt tot een hoger welbevinden van teamleden en betere prestaties van leerlingen. Onderwijs Maak Je Samen heeft veel ervaring met leiderschapsaanpakken die daadwerkelijk effect hebben op alle niveaus binnen de school. Vanuit onze uitgeverij zijn we, veelal samen met Stichting De Brink, toonaangevend met een publicatiereeks gericht op (school)leiderschap. Samen met schoolleiders door het hele land maken we van deze theorie zinvolle praktijk; ‘theory in action’!

Stel je vraag aan

sluiten