Dossiers: Leiderschap

Informatie over Leiderschap

Goed onderwijskundig leiderschap in een school leidt tot een hoger welbevinden van teamleden en betere prestaties van leerlingen. Onderwijs Maak Je Samen heeft veel ervaring met leiderschapsaanpakken die daadwerkelijk effect hebben op alle niveaus binnen de school. Vanuit onze uitgeverij zijn we, veelal samen met Stichting De Brink, toonaangevend met een publicatiereeks gericht op (school)leiderschap. Samen met schoolleiders door het hele land maken we van deze theorie zinvolle praktijk; ‘theory in action’!

Evenementen

22 mei

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht – 22 mei 2017

Studiedag

Gevalideerd voor 9 RU.Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek.

Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Schoolreis


Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Voorafgaande aan de schoolreis ontvangt elke deelnemende school een voorbereidende opdracht die uiteindelijk de kijk- en ontwikkelwijzer vormt voor het bezoek.

Tijdens deze dag bezoek je drie verschillende scholen die een innovatief onderwijsconcept hebben neergezet of die een waardevol veranderproces hebben doorlopen. De dag start met een inleiding, verzorgd door een ervaren procesbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen. Vervolgens word je door de schoolleider, leraren en/of leerlingen van de school ontvangen, krijg je een kijk in de praktijk, inzicht in de processen en kun je vragen stellen over de successen en uitdagingen.

We bezoeken scholen die ons hun eigen verhaal kunnen vertellen aan de hand van één of meer van de volgende thema’s:

 • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

 • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

 • Organisatie: van school naar kindvoorziening


We reizen gezamenlijk per touringcar van school naar school en we verwerken onderweg onze indrukken en nieuwe inzichten in een beknopt reisverslag. Na een gezamenlijk diner, wisselen we (onder leiding van een procesbegeleider) onze indrukken uit en stellen we vast welke ervaringen en acties we voor het proces op de eigen school mee willen nemen.

Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Informatie:


Kosten van deze dag bedragen €320 per persoon, inclusief kosten voor de reis, het notitieboek, de lunch en het diner.

Locatie (start- en eindpunt): Utrecht
Het definitieve programma zal binnenkort verschijnen.

Inschrijven
14 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Utrecht – Start 14 september 2017

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen. Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een verandering gaande; het implementeren van een nieuwe methode tot het vormgeven van collegiaal leren.


Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep leerlingen die om onweerstaanbaar boeiend onderwijs vraagt? Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving, hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag sturen, laat staan veranderen.


Verandering


Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe biedt je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding.


Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.


We nodigen je uit om je veranderingservaringen met je soort- en lotgenoten te delen en te verrijken!


Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
21 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Amsterdam – Start 21 september 2017

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen. Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een verandering gaande; het implementeren van een nieuwe methode tot het vormgeven van collegiaal leren.


Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep leerlingen die om onweerstaanbaar boeiend onderwijs vraagt? Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving, hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag sturen, laat staan veranderen.


Verandering


Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe biedt je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding.


Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.


We nodigen je uit om je veranderingservaringen met je soort- en lotgenoten te delen en te verrijken!


Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
26 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Helmond – Start 26 september 2017

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen. Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een verandering gaande; het implementeren van een nieuwe methode tot het vormgeven van collegiaal leren.


Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep leerlingen die om onweerstaanbaar boeiend onderwijs vraagt? Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving, hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag sturen, laat staan veranderen.


Verandering


Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe biedt je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding.


Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.


We nodigen je uit om je veranderingservaringen met je soort- en lotgenoten te delen en te verrijken!


Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
03 okt

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Helmond – Start 3 oktober 2017

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen. Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een verandering gaande; het implementeren van een nieuwe methode tot het vormgeven van collegiaal leren.


Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep leerlingen die om onweerstaanbaar boeiend onderwijs vraagt? Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving, hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag sturen, laat staan veranderen.


Verandering


Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe biedt je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding.


Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.


We nodigen je uit om je veranderingservaringen met je soort- en lotgenoten te delen en te verrijken!


Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
04 okt

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Helmond – Start 4 oktober 2017

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.

De school staat centraal in de maatschappij en daarmee dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de schoolleider.

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

De verschillende relaties worden uit diverse theoretische achtergronden beschouwd en geanalyseerd. Met behulp van diezelfde theorieën wordt er focus aangebracht in de relatie met ouders, bestuur en organisaties. Welk gedrag wordt er extern van de schoolleider verwacht en wat betekent dat voor het interne handelen van diezelfde schoolleleider?

Per bijeenkomst wordt er vanuit elke relatie een deel van het omgevingsplan opgebouwd. De communicatie krijgt daarbij expliciete aandacht vanuit de kennis en vaardigheden van authentiek profileren.

Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
04 okt

Herregistratiemodule Toekomstgericht Leiderschap – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


We zeggen meestal dat de leerling centraal staat, maar hoe vaak laten we ons niet leiden door andere zaken die nu eenmaal op het pad van een leidinggevende komen? Wat ligt binnen je cirkel van invloed als leidinggevende en waar kun je je invloed laten gelden? Het is een kunst om te verbinden, prioriteiten te stellen, te organiseren, de mensen in je team (en jezelf!) in hun kracht te zetten, waardoor de leerlingen uiteindelijk goed kunnen functioneren in de breedste zin. Dit kan alleen wanneer we blijvend in ontwikkeling zijn.

Een kind dat nu voor het eerst naar school gaat, solliciteert dat rond 2032 naar een eerste baan of creëert het op een volledig andere wijze een betekenisvolle deelname aan de maatschappij? Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft voor een vliegende start? Hoe kunnen we onze toekomstige (wereld) burgers begeleiden bij en voorbereiden op een succesvolle deelname aan de maatschappij? De wereld verandert snel en niemand kan voorspellen waar wij onze kinderen voor opleiden. Dit vraagt van de school een ‘andere’ kijk op leren voor leerlingen en professionals.

 

Toekomst

Die sterk veranderende samenleving vertoont zelfs fundamentele verschuivingen waar het onderwijs wel op moet reageren en dat doet zij ook. In de 21e eeuw spelen zowel maatschappelijke als technologische ontwikkelingen een belangrijke rol. Verschillende culturen ontmoeten elkaar in economische, culturele en sociale zin. In toenemende mate ontmoeten mensen met diverse achtergronden en ideeën elkaar. Mede daardoor neemt het belang van communiceren, samen leven en samen werken toe. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bieden leerlingen kansen om kennis op een andere wijze tot zich te nemen en uit te wisselen.

Welke vaardigheden, kennis en attitudes zijn nodig als leidinggevende, om op een goede manier relaties en verbindingen te kunnen leggen tussen onderwijsontwikkelingen, persoonlijke ontwikkelingen en omgevingsfactoren? Hoe verwerk je de continue stroom aan (digitale) informatie? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert? Hoe ga je om met overtuigen, eigenaarschap, beïnvloeding en verantwoording?


Scholen en haar schoolleiders staan voor de belangrijke opdracht om na te denken over hoe zijzelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Deze module geeft verdieping en verbreding waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van de 21e eeuw vertaald wordt naar de rol van de schoolleider. Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.


We dagen je uit om nieuwsgierig , creatief, kritisch en ondernemend te zijn!


Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
19 okt

Studiedag Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht – 19 oktober 2017

Studiedag

Inclusief:


Met het groeiende aantal (digitale) communicatiekanalen, is het niet altijd gemakkelijk als school om op een effectieve manier te communiceren met je doelgroepen. Hoe ga je hiermee om? En hoe zorg je ervoor dat de school wordt gezien zoals hij is?

Inhoud training:

In deze studiebijeenkomst staan we stil bij de belangrijkste begrippen voor schoolcommunicatie. Begrippen zoals imago, identiteit, doelgroepen, ambassadeurschap en communicatiekanalen zullen de revue passeren. Daarnaast worden je kaders aangereikt die houvast bieden bij het ontwikkelen van een communicatieplan. Doel van de bijeenkomst is dat je na afloop, zelfstandig of samen met je team een start kunt maken met het formuleren van een passende communicatiestrategie die de mogelijkheid geeft om op een efficiënte en authentieke manier te kunnen communiceren.

Opbrengsten: 

 • Een begrip van authentieke communicatie en het belang er van.

 • Basiskennis over de belangrijkste begrippen met betrekking tot schoolcommunicatie.

 • Een aanpak en handvatten om samen met je team te komen tot een communicatiestrategie, die past bij de school en de fase van ontwikkeling.

 • Ideeën en inspiratie voor vormen van effectieve en creatieve communicatie.


Inschrijven
01 nov

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 1 november 2017

Studiedag

Inclusief: 


Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren. Het bestuursbeleidsplan ICT Light geeft besturen hiervoor een krachtig denk- en werkkader.

Inhoud training: 

Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 en het ‘Doorbraakproject ICT’ wordt van besturen verwacht een visie op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een stevige impuls te geven aan ICT, media en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren.

Het bestuursbeleidsplan ‘Light’ voor ICT, media en technologie kent vele voordelen:

 • Het beleids- en projectplan is gericht op een duurzaam onderwijs en organisatieontwikkeling voor ICT, media en technologie op het bestuurs- en het schoolniveau.

 • Je kunt het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’, samen meteen beleidsgroep of beleidscommissie als een leernetwerk stap-voor-stap vullen. De kwaliteit van de dialoog en de doorvertaling naar alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

 • ‘Wat organiseren we gezamenlijk en wat apart’? Het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’ maakt helder welke thema’s op het bestuursniveau wordt opgepakt en hetgeen op schoolniveau wordt uitgewerkt.

 • Het planontwerp is vrij compact en daarmee gebruiksvriendelijk en transparant voor alle betrokkenen binnen het bestuur.

 • Alle bestaande modellen/plannen/teksten zijn moeiteloos in te passen.


Gedurende deze training maak je een vlotte start met het de ontwikkeling en vulling van bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’. We reiken je het werkkader aan, inclusief conceptuele modellen en concrete voorbeelden, bijvoorbeeld de interventies op basis van de inzichten van Michael Fullan (‘Stratosphere’): simplexiteit en skinny interventies.

Je maakt vooral vele beredeneerde keuzes in het brede spectrum van doelen en activiteiten.

Voorafgaand hieraan ga je de dialoog aan met betrokkenen in jouw organisatie. Hiervoor reiken wij je de werkprocessen aan.

Inschrijven
02 nov

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Utrecht – Start 2 november 2017

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


De school staat centraal in de maatschappij en daarmee dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de schoolleider.

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

De verschillende relaties worden uit diverse theoretische achtergronden beschouwd en geanalyseerd. Met behulp van diezelfde theorieën wordt er focus aangebracht in de relatie met ouders, bestuur en organisaties. Welk gedrag wordt er extern van de schoolleider verwacht en wat betekent dat voor het interne handelen van diezelfde schoolleleider?

Per bijeenkomst wordt er vanuit elke relatie een deel van het omgevingsplan opgebouwd. De communicatie krijgt daarbij expliciete aandacht vanuit de kennis en vaardigheden van authentiek profileren.

Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
07 nov

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 7 november 2017

Studiedag

Inclusief: 


Om de ontwikkelingen in de doorgaande lijn te kunnen volgen en de professionaliteit van de leerkrachten van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Inhoud training:

In de opbouw van dit dagprogramma besteden we aandacht aan: inhoud – houding – verhouding. Dit betekent dat we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht besteden aan de houding die dit vraagt van de leidinggevende. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen? Het laatste onderdeel betreft aandacht voor de verhouding. Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8? Op welke wijze creëren we een lerende organisatie in de onderbouw?

Onderdelen van de training:

 • ontwikkelingskenmerken jonge kind

 • cyclus Opbrengstgericht werken

 • effectieve factoren in het onderwijs aan jonge kinderen

 • doorgaande lijn peuters-kleuters-groep 3

 • visie en beleid

 • teamcultuur en teamontwikkeling


Opbrengsten:

Na deze training is de leidinggevende in staat om:

 • beleid te ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.

 • een inschatting te maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden.

 • de juiste vragen te stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten groep 1 en 2.

 • leiding te geven aan een doorgaande lijn peuters – kleuters – groep 3 (t/m 8).


Inschrijven
27 nov

Studiedag Gespreid Leiderschap – Utrecht – 27 november 2017

Studiedag

Inclusief: het boek Toekomstbewust Leiderschap.

In alles wat op de school afkomt moet een leider wel gebruiken maken van de kennis en kunde van de teamleden: welke inzichten helpen ons daarbij en welke handvaten kunnen we elkaar bieden om dit vorm te geven?

Inhoud: 

De inzichten over leiderschap geven ideaalbeelden over de wijze van leidinggeven. Alma Harris benadert leiderschap niet vanuit het ‘hoe’ maar vanuit het ‘waar’: wie neemt bij welk onderwerp het leiderschap op? Daarbij mogen juist de informele leiders een leidende rol nemen. Formele leiders komen daarmee in een rol waarin zij het leiderschap van docenten in de organisatie faciliteren.

Dit vraagt om een andere mind set in de school waarbij creativiteit in denken vereist wordt. Creativiteit om werkelijk anders naar de bestaande thema’s te kijken en nieuwe oplossingen te genereren.

Onderdelen van de training:


 • Gespreid leiderschap (Harris)

 • Leiderschap vanuit het midden (Fullan)

 • Ondernemendheid (Zhao)

 • Simplexiteit (Fullan)

 • Zelfdeterminatie (Deci & Ryan)


 Opbrengsten:

 • Inzichten over gespreid leiderschap vanuit verschillende theorieën

 • Handvatten voor een praktische aanpak in de school


Inschrijven
10 jan

Studiedag Gespreid Leiderschap – Utrecht – 10 januari 2018

Studiedag

Inclusief: het boek Toekomstbewust Leiderschap.

In alles wat op de school afkomt moet een leider wel gebruiken maken van de kennis en kunde van de teamleden: welke inzichten helpen ons daarbij en welke handvaten kunnen we elkaar bieden om dit vorm te geven?

Inhoud: 

De inzichten over leiderschap geven ideaalbeelden over de wijze van leidinggeven. Alma Harris benadert leiderschap niet vanuit het ‘hoe’ maar vanuit het ‘waar’: wie neemt bij welk onderwerp het leiderschap op? Daarbij mogen juist de informele leiders een leidende rol nemen. Formele leiders komen daarmee in een rol waarin zij het leiderschap van docenten in de organisatie faciliteren.

Dit vraagt om een andere mind set in de school waarbij creativiteit in denken vereist wordt. Creativiteit om werkelijk anders naar de bestaande thema’s te kijken en nieuwe oplossingen te genereren.

Onderdelen van de training:


 • Gespreid leiderschap (Harris)

 • Leiderschap vanuit het midden (Fullan)

 • Ondernemendheid (Zhao)

 • Simplexiteit (Fullan)

 • Zelfdeterminatie (Deci & Ryan)


 Opbrengsten:

 • Inzichten over gespreid leiderschap vanuit verschillende theorieën

 • Handvatten voor een praktische aanpak in de school


Inschrijven
30 jan

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Utrecht – Start 30 januari 2018

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.

De school staat centraal in de maatschappij en daarmee dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de schoolleider.

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

De verschillende relaties worden uit diverse theoretische achtergronden beschouwd en geanalyseerd. Met behulp van diezelfde theorieën wordt er focus aangebracht in de relatie met ouders, bestuur en organisaties. Welk gedrag wordt er extern van de schoolleider verwacht en wat betekent dat voor het interne handelen van diezelfde schoolleleider?

Per bijeenkomst wordt er vanuit elke relatie een deel van het omgevingsplan opgebouwd. De communicatie krijgt daarbij expliciete aandacht vanuit de kennis en vaardigheden van authentiek profileren.

Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
30 jan

Herregistratiemodule Toekomstgericht Leiderschap – Amsterdam – Start 30 januari 2018

Training

Inclusief: het notitieboek Leiding geven aan mezelf + waardebon van € 100,- voor het aanschaffen van boeken.


We zeggen meestal dat de leerling centraal staat, maar hoe vaak laten we ons niet leiden door andere zaken die nu eenmaal op het pad van een leidinggevende komen? Wat ligt binnen je cirkel van invloed als leidinggevende en waar kun je je invloed laten gelden? Het is een kunst om te verbinden, prioriteiten te stellen, te organiseren, de mensen in je team (en jezelf!) in hun kracht te zetten, waardoor de leerlingen uiteindelijk goed kunnen functioneren in de breedste zin. Dit kan alleen wanneer we blijvend in ontwikkeling zijn.

Een kind dat nu voor het eerst naar school gaat, solliciteert dat rond 2032 naar een eerste baan of creëert het op een volledig andere wijze een betekenisvolle deelname aan de maatschappij? Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft voor een vliegende start? Hoe kunnen we onze toekomstige (wereld) burgers begeleiden bij en voorbereiden op een succesvolle deelname aan de maatschappij? De wereld verandert snel en niemand kan voorspellen waar wij onze kinderen voor opleiden. Dit vraagt van de school een ‘andere’ kijk op leren voor leerlingen en professionals.

Toekomst

Die sterk veranderende samenleving vertoont zelfs fundamentele verschuivingen waar het onderwijs wel op moet reageren en dat doet zij ook. In de 21e eeuw spelen zowel maatschappelijke als technologische ontwikkelingen een belangrijke rol. Verschillende culturen ontmoeten elkaar in economische, culturele en sociale zin. In toenemende mate ontmoeten mensen met diverse achtergronden en ideeën elkaar. Mede daardoor neemt het belang van communiceren, samen leven en samen werken toe. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bieden leerlingen kansen om kennis op een andere wijze tot zich te nemen en uit te wisselen.

Welke vaardigheden, kennis en attitudes zijn nodig als leidinggevende, om op een goede manier relaties en verbindingen te kunnen leggen tussen onderwijsontwikkelingen, persoonlijke ontwikkelingen en omgevingsfactoren? Hoe verwerk je de continue stroom aan (digitale) informatie? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert? Hoe ga je om met overtuigen, eigenaarschap, beïnvloeding en verantwoording?


Scholen en haar schoolleiders staan voor de belangrijke opdracht om na te denken over hoe zijzelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Deze module geeft verdieping en verbreding waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van de 21e eeuw vertaald wordt naar de rol van de schoolleider. Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.


We dagen je uit om nieuwsgierig , creatief, kritisch en ondernemend te zijn!


Certificering


De module ‘Veranderen doe je samen’ is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘Leiding geven aan verandering’. Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
13 mrt

Studiedag Schoolplan ‘light’ – Helmond – 13 maart 2018

Studiedag

Inclusief:


Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, 4 wettelijke eisen) is de kern van deze bijeenkomst. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze cursus centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden.

Opbrengsten:

 • De inhoud en wettelijke kaders van het Schoolplan ‘light’ zijn duidelijk

 • Al het voorwerk voor het Schoolplan light is op het einde van de dag gedaan, de vervolgstappen (inclusief inhouden) zijn helder

 • Deelnemers krijgen tips en tools over hoe ze het schoolteam (mede)eigenaar van het Schoolplan ‘light’ kunnen maken


Er worden veel voorbeeld beleidsdocumenten weggegeven die iedere schoolleider een keer in de vier jaar moet opstellen/actualiseren en moet voorleggen aan medezeggenschap en de onderwijsinspectie.

Inschrijven
27 mrt

Studiedag 21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht – 27 maart 2018

Studiedag

Inclusief:


Gevalideerd voor 12 RU.Leren in de 21e eeuw, met name de daaraan verbonden brede vaardigheden, doen in toenemende mate een meerdimensionaal beroep op de leraar. Flexibiliteit en sensitiviteit voor de verschillende talenten van leerlingen en maatschappelijke vragen die leren en onderwijs raken.

Leren in de 21e eeuw sluit aan op actuele inzichten en ontwikkelingen, met name gepersonaliseerd leren en talentontwikkeling.

Inhoud training:

Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en de wereld van nu en de toekomst, de 21e eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waarin informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook de ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt.

Centraal in deze studiedag staat de duiding van en betekenis geven aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Hiervoor zetten we actuele modellen en onderzoek in, zoals het model 21e eeuwse vaardigheden (Voogt, SLO), maar ook de modellen van Robert Marzano, Sugata Mitra en Howard Gardner.

Verder maken we inzichtelijk wat dit vraagt (houding, gedrag, vaardigheden) van de leerling en de leraar. Hoe brengen we deze innovatie tot stand? In hoeverre past dit in een actuele onderwijscontext van persoonlijk en gepersonaliseerd leren? 

Tot slot kijken we vooruit naar borging en verduurzaming. Door een plan van aanpak te maken, een stuurgroep in te richten en een kwaliteitskaart ‘leren in de 21e eeuw’ voor uw school te realiseren.

Aan bod komt:

 • Inhoud, duiding en reikwijdte van de 21e eeuwse vaardigheden

 • Meerder econceptuele modellen (Marzano, Hooiveld, v.d. Akker, en Voogt/Roblin)

 • Inzicht in hetgeen deze vaardigheden vraagt van leerling/leraar/school

 • Een concrete eerste vertaling naar de eigen lespraktijk van leren, en verduurzaming naar de toekomst.


Opbrengsten:

 • Deelnemers hebben zich een beeld gevormd over de inhoud en reikwijdte van actuele vaardighedensets voor ‘leren in de 21e eeuw’;

 • Deelnemers onderzoeken en verkennen de kansen/mogelijkheden van het concept ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, de leraar en de school;

 • Deelnemers kunnen een concrete vertaling maken naar de eigen onderwijs(les)praktijk, hoe de vaardigheden van de 21e eeuw een plaats kunnen krijgen.


Inschrijven
19 apr

Studiedag Gespreid Leiderschap – Helmond – 19 april 2018

Studiedag

Inclusief: het boek Toekomstbewust Leiderschap.

In alles wat op de school afkomt moet een leider wel gebruiken maken van de kennis en kunde van de teamleden: welke inzichten helpen ons daarbij en welke handvaten kunnen we elkaar bieden om dit vorm te geven?

Inhoud: 

De inzichten over leiderschap geven ideaalbeelden over de wijze van leidinggeven. Alma Harris benadert leiderschap niet vanuit het ‘hoe’ maar vanuit het ‘waar’: wie neemt bij welk onderwerp het leiderschap op? Daarbij mogen juist de informele leiders een leidende rol nemen. Formele leiders komen daarmee in een rol waarin zij het leiderschap van docenten in de organisatie faciliteren.

Dit vraagt om een andere mind set in de school waarbij creativiteit in denken vereist wordt. Creativiteit om werkelijk anders naar de bestaande thema’s te kijken en nieuwe oplossingen te genereren.

Onderdelen van de training:


 • Gespreid leiderschap (Harris)

 • Leiderschap vanuit het midden (Fullan)

 • Ondernemendheid (Zhao)

 • Simplexiteit (Fullan)

 • Zelfdeterminatie (Deci & Ryan)


 Opbrengsten:

 • Inzichten over gespreid leiderschap vanuit verschillende theorieën

 • Handvatten voor een praktische aanpak in de school


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten