leestijd:

Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor één van de drie herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!

Praktische informatie

Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.595,- per module

Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.

Toekomstgericht Leiderschap (Module 7: Toekomstgericht onderwijs)

We zeggen meestal dat de leerling centraal staat, maar hoe vaak laten we ons niet leiden door andere zaken die nu eenmaal op het pad van een leidinggevende komen? Wat ligt binnen je cirkel van invloed als leidinggevende en waar kun je je invloed laten gelden? Het is een kunst om te verbinden, prioriteiten te stellen, te organiseren, de mensen in je team (en jezelf!) in hun kracht te zetten, waardoor de leerlingen uiteindelijk goed kunnen functioneren in de breedste zin. Dit kan alleen wanneer we blijvend in ontwikkeling zijn.

Een kind dat nu voor het eerst naar school gaat, solliciteert dat rond 2032 naar een eerste baan of creëert het op een volledig andere wijze een betekenisvolle deelname aan de maatschappij? Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft voor een vliegende start? Hoe kunnen we onze toekomstige (wereld) burgers begeleiden bij en voorbereiden op een succesvolle deelname aan de maatschappij? De wereld verandert snel en niemand kan voorspellen waar wij onze kinderen voor opleiden. Dit vraagt van de school een ‘andere’ kijk op leren voor leerlingen en professionals.

Toekomst

Die sterk veranderende samenleving vertoont zelfs fundamentele verschuivingen waar het onderwijs wel op moet reageren en dat doet zij ook. In de 21e eeuw spelen zowel maatschappelijke als technologische ontwikkelingen een belangrijke rol. Verschillende culturen ontmoeten elkaar in economische, culturele en sociale zin. In toenemende mate ontmoeten mensen met diverse achtergronden en ideeën elkaar. Mede daardoor neemt het belang van communiceren, samen leven en samen werken toe. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bieden leerlingen kansen om kennis op een andere wijze tot zich te nemen en uit te wisselen.

Welke vaardigheden, kennis en attitudes zijn nodig als leidinggevende, om op een goede manier relaties en verbindingen te kunnen leggen tussen onderwijsontwikkelingen, persoonlijke ontwikkelingen en omgevingsfactoren? Hoe verwerk je de continue stroom aan (digitale) informatie? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert? Hoe ga je om met overtuigen, eigenaarschap, beïnvloeding en verantwoording?

Scholen en haar schoolleiders staan voor de belangrijke opdracht om na te denken over hoe zijzelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Deze module geeft verdieping en verbreding waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van de 21e eeuw vertaald wordt naar de rol van de schoolleider. Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Veranderen doe je samen (module 6: Leiding geven aan verandering)

Veranderen is al lang niet meer een op zichzelf staande gebeurtenis maar een continu proces. Wat vandaag kwaliteit is hoeft dat morgen niet meer te zijn. Onze omgeving verandert razendsnel en vraagt om flexibele denk- en werkwijzen. Verandering is van alle tijden maar nog niet eerder was verandering zo’n constante. Op bijna elke school is een verandering gaande; het implementeren van een nieuwe methode tot het vormgeven van collegiaal leren.

Wil je een passend antwoord formuleren op een veranderende maatschappij, vernieuwde inzichten over leren en een groep leerlingen die om onweerstaanbaar boeiend onderwijs vraagt? Kwalitatief hoogstaand onderwijs vraagt om een gedeelde en gedragen visie, een constante verbinding met de omgeving, hoge ambities en een professionele cultuur. Stuk voor stuk belangrijke aspecten van een succesvolle organisatie, maar daarmee nog niet eenvoudig te realiseren voorwaarden. Je hebt immers te maken met mensen en mensen laten zich niet graag sturen, laat staan veranderen.

Verandering

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe biedt je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding.

Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Maatschappelijk ondernemerschap (Module 4: In relatie staan tot de omgeving)

De school staat centraal in de maatschappij en daarmee dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de schoolleider.

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

De verschillende relaties worden uit diverse theoretische achtergronden beschouwd en geanalyseerd. Met behulp van diezelfde theorieën wordt er focus aangebracht in de relatie met ouders, bestuur en organisaties. Welk gedrag wordt er extern van de schoolleider verwacht en wat betekent dat voor het interne handelen van diezelfde schoolleider?

Per bijeenkomst wordt er vanuit elke relatie een deel van het omgevingsplan opgebouwd. De communicatie krijgt daarbij expliciete aandacht vanuit de kennis en vaardigheden van authentiek profileren.

Module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.