leestijd:

Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor één van onze vier leergangen, de opleiding tot interim-directeur of de studiereis naar Zuid-Afrika. Allen gecertificeerd!

Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoe je aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van een module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Leergang Persoonlijk leiderschap

(Thema 1: Persoonlijk leiderschap)

Het thema ‘persoonlijk leiderschap’ gaat over jezelf. Over wie je bent als mens, hoe je in het leven staat, wat je gevormd heeft. Dit vertaalt zich in het uitoefenen van je vak en je leiderschapsstijl. Middels deze leergang ontstaat er een bewustwording van je eigen handelen. Wanneer is jouw manier van handelen effectief? In eerste instantie staan persoonlijke waarden centraal, je eigen missie/visie, eigen competenties en het effect van communicatie.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Toekomstgericht leiderschap voor toekomstbestendig onderwijs

(Thema 6: Leidinggeven aan verandering + Thema 7: Toekomstgericht onderwijs)

Scholen en schoolleiders staan voor een belangrijke opdracht: bedenken hoe zij zelf en hun leerlingen optimaal kunnen leren met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. Deze leergang geeft verdieping en verbreding, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en 21e-eeuwse vaardigheden vertaald wordt naar de rol van de schoolleider. Met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. We dagen je uit om nieuwsgierig, creatief, kritisch en ondernemend te zijn!

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Veranderen doe je samen

(Thema 6: Leiding geven aan verandering)

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding? Deze leergang geeft je inzichten en handvatten om antwoorden op bovenstaande vragen te vinden!

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Maatschappelijk ondernemerschap

(Thema 4: In relatie staan tot de omgeving + Thema 8: Wildcard)

De school staat centraal in de maatschappij en daarom dient zij continu af te stemmen met haar omgeving. Dit vraagt om maatschappelijk ondernemerschap van de schoolleider. Maar wat is maatschappelijk ondernemen? Wat maakt van een organisatie een maatschappelijke onderneming? En wat vraagt dat van jouw leiderschap? Dit zijn de vragen die in deze module centraal staan.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Studiereis Zuid-Afrika

(Thema 8: Wildcard)

Tijdens de studiereis Zuid-Afrika bezoek je de verschillende lagen van het onderwijssysteem, diverse typen scholen (privé en openbaar) en ontmoet je leraren en schoolleiders met verschillende achtergronden. De rijke ervaring die je opdoet, helpt je te reflecteren op je eigen schoolsituatie. Hoe worden Zuid-Afrikaanse kinderen voorbereid op de veelkleurige en complexe samenleving waar ze ooit deel van zullen uitmaken? Liggen onze (maatschappelijke) opdrachten niet dichter bij elkaar dan we denken?

Mee met de studiereis?
Bekijk de vertrekdata.

Opleiding Interim-schoolleider PO (post-hbo)

(Thema 1, 2, 6 en 8 – dekt 4 volledige thema’s én gecertificeerd door CPION)

De opleiding tot interim-schoolleider richt zich op directeuren in het primair onderwijs die overwegen om de stap naar interim-directeur te zetten en op leiders die deze stap onlangs hebben gemaakt. Wat komt er op je af en hoe maak je in korte tijd het verschil? Wat kun jij doen om mensen in verstilde organisaties weer in hun kracht te zetten? Vanuit reflectie op je persoonlijke kwaliteiten en een kritisch onderzoek van de opdracht en de organisatie ga je aan de slag. Je leert de systemen in de school doorgronden en je krijgt handvatten om daarin ook te sturen.
De opleiding vraagt een zeer actieve houding van de deelnemers en kenmerkt zich in een creatieve opzet van de bijeenkomsten. School jezelf in één jaar tot interim-directeur in het basisonderwijs.

Opleiding volgen?
Bekijk de locaties en data.

Gecertificeerd en erkend door CPION én schoolleidersregister PO (dekt vier herregistratie-thema’s).

 

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.