Dossiers: Leiderschapsreeks: Concepten en modellen

Informatie over Leiderschapsreeks: Concepten en modellen

Concepten en modellen kunnen enorm helpen om van complexe theorieën praktijkgerichte inzichten te maken. Het helpt om gezamenlijke taal te ontwikkelen en richting te geven aan ons denken en handelen. Onderwijs Maak Je Samen publiceerde, veelal samen met Stcihting De Brink, een reeks boeken over leren en leiderschap. In dit dossier vind je alle belangrijke modellen op één rij.

Evenementen

14 mrt

Schoolplan ‘light’ – Helmond (2)

Training

Doelgroep: Directeuren, MT-leden, interne begeleiders PO
Door: of Frances Heggen-GeeneDagdelen: 1 dag
Data: Di 14/03/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 16
Kosten: €300

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, 4 wettelijke eisen) is de kern van deze bijeenkomst. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze cursus centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden.

Opbrengsten:  • De inhoud en wettelijke kaders van het Schoolplan ‘light’ zijn duidelijk

  • Al het voorwerk voor het Schoolplan light is op het einde van de dag gedaan, de vervolgstappen (inclusief inhouden) zijn helder

  • Deelnemers krijgen tips en tools over hoe ze het schoolteam (mede)eigenaar van het Schoolplan ‘light’ kunnen maken


Er worden veel voorbeeld beleidsdocumenten weggegeven die iedere schoolleider een keer in de vier jaar moet opstellen/ actualiseren en moet voorleggen aan medezeggenschap en de onderwijsinspectie.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten