Dossiers: Kindvolgsysteem Looqin

Informatie over Kindvolgsysteem Looqin

Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer en groeiproces (0-12 jaar). Je kunt de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 (kinderopvang) en van 4-12 jaar (basisonderwijs) in beeld brengen. De combinatie van Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht tussen voorschoolse organisaties en het Primair Onderwijs vereenvoudigt. Dit is onder andere voor kindcentra een zeer waardevolle oplossing.

Bekijk de website van Looqin.

Stel je vraag aan

sluiten