leestijd:

Op 18 mei vond er in meettocreate een uitwisseling plaats van gebruikservaringen. Deze uitwisseling werd georganiseerd in samenwerking met OBS ’t Schrijverke te Mierlo. Deze school werkt al langere tijd met Looqin.

Na een korte kennismaking vertelde Inge Schut-Dillen van ‘t Schrijverke in Mierlo hoe Looqin bij hen op school een vaste plek heeft gekregen. 

Inge opent de middagHet verhaal van Inge laat zien dat Looqin past bij hun visie, o.a. een veilig, vertrouwd en warm pedagogisch klimaat. Ze willen met Looqin graag het totale kind goed in beeld brengen. Voorheen werd er gewerkt met KIJK. Dit kostte veel tijd en gaf te weinig output. Na een scholing is men aan de slag gegaan met Looqin. Hierbij is veel aandacht geweest voor het samen scoren van betrokkenheid, waarbij ook SVIB is ingezet. In het eerste jaar heeft ’t Schrijverke alleen welbevinden en betrokkenheid in beeld gebracht. Vanaf dit jaar worden ook de competenties en prestaties in beeld gebracht. 

Na de inleiding van Inge vond er een uitwisseling plaats tussen alle deelnemers. Er waren scholen die al met Looqin werken, en scholen die zich nog in de oriëntatiefase bevinden. Scholen die met Looqin werken, vinden het vooral fijn dat er met weinig inspanning, veel opbrengst is. De focus op welbevinden en betrokkenheid zorgt ervoor dat men op een andere manier naar kinderen kijkt en ook anders nadenkt over de vormgeving van het onderwijs.

Deelnemers in meettocreateNatuurlijk zijn er nog vele wensen. Een aantal van deze wensen zal in het komende schooljaar in het systeem worden ingebouwd (inlezen Cito-scores, zelfscreening leerlingen). Een aantal andere wensen hebben we genoteerd en staan op de actielijst om later mee te nemen in de doorontwikkeling van Looqin.

Al met al een middag waarin inspiratie en herkenning centraal stonden!

sluiten