leestijd:

Op 28 juni vond er speciaal voor Hogescholen een dag plaats te Utrecht, met als titel ”Procesgericht werken in het hoger onderwijs”. 

Een zestal hogescholen waren deze dag aanwezig met docenten (en vanuit de UCLL zelfs ook met studenten!). 

De dag werd geopend door een inspirerende lezing van prof. dr. Ferre Laevers, welke veel stof tot gesprek en nadenken opleverde. 

Daarna was er de ruimte tot uitwisseling. De verschillende deelnemers hebben met elkaar goede voorbeelden, ideeën en dilemma’s gedeeld rondom het werken met Looqin PO en het vormgeven van de opleiding vanuit de visie van procesgericht werken. 

Ook was er veel interesse in de plannen die er zijn om een versie van Looqin voor Hogescholen te ontwikkelen (Looqin HO). Een instrument om welbevinden en betrokkenheid van studenten écht centraal te stellen in de opleiding, en hiermee ook een boost te kunnen geven aan een kwaliteitsslag/ kwaliteitszorg binnen de opleiding.

Wie weet volgend jaar meer….. 

sluiten