Dossiers: Omgaan met verschillen

Informatie over Omgaan met verschillen

Hoe ontwikkelt een jongen zich ten opzichte van een meisje? In hoeverre kunnen wij hiermee rekening houden in ons onderwijs? Er is steeds beter antwoord te geven op deze vragen naar aanleiding van onderzoek.

Evenementen

19 mei

Jongens tegen(over) de meisjes – Utrecht

Training

Doelgroep: Primair onderwijs/SBO
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Vrij 19/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:30-16:00 uur
SBU: 7
Kosten: €340
Inclusief: het boek 'Boys & Girls'


Leraren houden in hun werk rekening met allerlei verschillen tussen leerlingen. Maar wat weten we nu eigenlijk over het leren van jongens en meisjes; waarin verschilt dat en hoe komen we daaraan tegemoet? We staan uitgebreid stil bij de actuele stand van zaken rondom het leren van jongens en meisjes. Hebben de verschillen een biologische of juist sociologische achtergrond?

Opbrengsten:


De deelnemers leren hoe je met verschillende strategieën tegemoet kunt komen aan de leerwensen van jongens en meisjes. Didactische- en pedagogische aanwijzingen, evenals strategieën voor het ontwikkelen van het klimaat in de groep komen aan de orde.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten