Dossiers: Omgaan met verschillen

Informatie over Omgaan met verschillen

Hoe ontwikkelt een jongen zich ten opzichte van een meisje? In hoeverre kunnen wij hiermee rekening houden in ons onderwijs? Er is steeds beter antwoord te geven op deze vragen naar aanleiding van onderzoek.

Stel je vraag aan

sluiten