Dossiers: Onderwijs 21e eeuw

Informatie over Onderwijs 21e eeuw

Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en in de wereld van nu en de toekomst: de 21e eeuw. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook een ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt. Onderwijs Maak Je Samen is eigentijds en actueel omtrent dit onderwerp en begeleidt scholen hierin van visieontwikkeling, tot talentontwikkeling tot persoonlijk leren.

Adviseurs

Stel je vraag aan

sluiten