leestijd:

Een groep vormen tot één hechte groep, waarin een prettig groepsklimaat en verbondenheid heersen; dat is voor veel leraren steeds weer een grote uitdaging. Met de uitgave ‘Groepers – vormen’ bieden we inspiratie om dit proces succesvol vorm te geven. Tegelijkertijd verschijnt de uitgave ‘Groepers – maken’, met kaartjes om snel en willekeurig groepjes van twee tot zes personen samen te stellen. Beide uitgaven zijn te gebruiken in zowel het primair als voortgezet onderwijs. ‘Groepers – maken’ is ook uitermate geschikt voor bijvoorbeeld trainingen.Groepers - vormen & Groepers - maken

De vorming van een groep verloopt via een aantal stadia volgens Tuckman (1965). Hij definieerde vijf fases van groepsvorming: oriëntatie, macht, affectie, prestatie en afscheid. Bij iedere fase horen andere groepskenmerken en andere behoeftes. Met ‘Groepers-vormen’ bieden we leraren handvatten om het groepsproces vorm te geven. Zo ontstaat een positieve groep die betrokken en in verbondenheid samenwerkt. Een harmonieuze groep die zelfstandig en taakgericht kan werken, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de groep.

Activiteiten voor een positief groepsklimaat

Op vrolijke en duidelijke kaartjes geeft ‘Groepers – vormen’ de groepskenmerken van ieder van de vijf fasen weer, met de daarbij behorende rol van de leraar. De uitgave bevat bij iedere fase een aantal kaartjes met activiteiten om het hele jaar structureel te bouwen aan een positief groepsklimaat. In totaal zijn er veertig aanprekende activiteiten die de leraar eenvoudig in kan zetten. Bijvoorbeeld ‘speeddaten’ in de oriëntatiefase, een rollenspel om pestgedrag aan te pakken, een balspel met vragen over ‘een heel mooie dag’, samen een blog maken over bijzondere momenten van de groep en uiteindelijk afscheid van elkaar nemen met een heuse lipdub. Op ieder kaartje staat de fase van groepsvorming, een werkomschrijving en een overzicht van de eventuele benodigdheden. Bij veel van de werkvormen geeft de uitgever ook aanvullende tips voor de leraar.

Snel en willekeurig groepjes samenstellen

Bij een aantal activiteiten van ‘Groepers – vormen’ hoort het verdelen van de groep in kleinere groepjes. Het werken in kleinere groepjes is een organisatievorm die altijd al veel gebruikt wordt door iedereen die met groepen werkt. Om dit snel en efficiënt te laten verlopen, heeft OMJS de uitgave ‘Groepers – maken’ ontwikkeld, een set samenstellingskaartjes om snel en willekeurig groepjes te vormen op basis van kleur, figuur, letter, cijfer of dier. De kaartenset is geschikt voor het vormen van tweetallen of groepjes van drie tot zes personen.

Groepers vormen € 19,95

Groepers maken € 9,95

Groepers vormen & maken combiset € 24,95

Bestel Groepers via de webwinkel.

Gerelateerde artikelen

sluiten