leestijd:

Soms wil je snel aan de slag met een paar tips om te beginnen. Gaandeweg merk je dat je toch wat dieper moet spitten en dan pak je het boek Mijn school als merk erbij en zoek je snel in de inhoud of het register waar je moet zijn. Auteur Guus Pastijn geeft je vast 7 tips om mee te starten.

Download poster.

TIP 1: BELANGRIJKE VRAAGSTUKKEN

Zet in een paar steekwoorden de drie belangrijkste vraagstukken die op school spelen op papier.

Bijvoorbeeld over het team, de onderwijskwaliteit, de relatie met ouders en het beeld dat er bij jullie en bij buitenstaanders leeft over de school. Concludeer wat de 3 belangrijkste zwakten en sterkten zijn. Niet meer dan twee woorden per onderdeel. Wees hard voor jezelf en draai er niet omheen.

 

TIP 2: KANSEN & BEDREIGINGEN

Wat speelt er buiten de school waar je mogelijk last van gaat krijgen of wat je ook als een voordeel kunt zien? Als leerlingen verhuizen dan kan dat een nadeel zijn, maar als er nieuwe mensen in de wijk komen wonen dan is het juist weer een voordeel. Concludeer wat de drie belangrijkste kansen zijn en wat de drie belangrijkste bedreigingen zijn.

 

TIP 3: AFWEGEN

Pak niet alles tegelijk aan, maar maak een afweging wat als eerste om aandacht vraagt en ga zo het rijtje af. Noteer deadlines en tussenstappen op de kalender om zaken te bespreken. Betrek nu een paar teamleden erbij en bespreek je plannen. Maak iemand verantwoordelijk, maar help hem of haar wel op weg.

 

 

TIP 4: GEWONE MENSENTAAL

Je kunt meer zaken met communicatie oplossen dan je denkt. Zorg ervoor dat je de juiste toon vindt in je teksten. Vermijd de leidende vorm en schrijf aantrekkelijk, overtuigend, duidelijk en correct. Mensen verzanden vaak in jargon waardoor de lezer makkelijk afhaakt. Schrijf in gewone mensentaal met korte heldere zinnen.

 

TIP 5: DRAAGVLAK

Zorg eerst voor draagvlak voordat je alles uitgewerkt aan je collega’s presenteert. Luister goed naar andere meningen en weeg hun argumenten zorgvuldig. Wees niet trots, maar pas je plannen zo mogelijk aan. Uiteindelijk moet je het toch samen klaarspelen. Natuurlijk zijn er altijd zwartkijkers. Probeer ze via anderen te overtuigen. Dit houdt de relatie goed en voorkomt dat je in de verdediging moet, wat leidt tot verspilling van energie.

 

TIP 6: ANDERSOM DENKEN

Natuurlijk kun je alles zelf en heb je veel kennis van onderwijszaken. Marketingcommunicatie is een vak dat vereist dat je denkt en handelt vanuit de afnemer (ouder/leerling). Dit andersom denken is soms moeilijk voor onderwijs-tijgers. Werk samen met goede adviseurs die je helpen en werk uit handen kunnen nemen.

 

TIP 7: STAP VOOR STAP

Al het PR-werk komt vaak neer op een paar mensen die deze taak moeten doen naast het lesgeven. Goede plannen kunnen stranden omdat de tijd ontbreekt voor de uitvoering. Formuleer daarom altijd de vervolgstappen na ieder overleg en stel duidelijke doelen. Plan een nieuwe datum en informeer tussentijds naar de stand van zaken. Bied hulp als het even wat stroever loopt. Jij bent immers de coach langs de lijn die motiveert en stimuleert. Succes!

Meer lezen over onderwijsmarketing? Bekijk Mijn school als merk in de webwinkel.

sluiten