Dossiers: Rekenen/wiskunde

Informatie over Rekenen/wiskunde

De rekenvaardigheid van zowel kinderen als volwassenen staat in de belangstelling. Rekenen als voorbereiding op wiskunde en andere vakken in het voortgezet onderwijs, rekenen om goed toegerust te zijn in het dagelijks leven en rekenen als voertuig voor de ontwikkeling van de intelligentie. OMJS is bij de tijd en verbindt het rekenwiskunde onderwijs aan de nieuwste (reken)didactische inzichten.

Evenementen

07 sep

Training Van een protocol ERWD naar een stappenplan voor de eigen school – Utrecht – Start 7 september 2017

Training

Gevalideerd voor 72 RU.Inclusief:


Data:

Do 07/09/2017 - 09:00 - 16:00 uur
Vr 06/10/2017 - 09:00 - 12:00 uur
Do 16/11/2017 - 09:00 - 16:00 uur
Vr 02/02/2018 - 09:00 - 12:00 uur

 

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie. Scholen moeten hiervan een uitwerking hebben liggen in de vorm van een stappenplan. Heeft je school dat nog niet of wil je dit verder aanscherpen? Dan kan deze training daarbij behulpzaam zijn.

Inhoud:

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie. Heb je dit al kunnen uitwerken tot een stappenplan passend bij het ondersteuningsprofiel van de school? In deze training gaan in we uitgebreid in op de 4 fasen (sporen) die het protocol onderscheidt, lopend van een normale rekenwiskundige ontwikkeling tot ernstige en hardnekkige reken-wiskundeproblemen waarbij externe ondersteuning nodig is. Welke leerkrachtvaardigheden zijn vereist in fase 2en 3? Wat is hierbij de rol van de rekencoördinator en intern begeleider? Wat houdt diagnosticerend onderwijzen in bij fase 2 en hoe voer je een intern diagnostisch rekenonderzoek uit in fase 3? Hoe wordt dit op de eigen school geconcretiseerd?

Onderdelen van de training:

 • De vier fasen van het protocol en de drie Pijlers (ERWD)

 • Fase groen: Leerkrachtvaardigheden

 • De vier hoofdlijnen van het proces van leren rekenen, het handelingsmodel en het drieslagmodel

 • Fase geel: rekengesprekken en peilingsgesprekken

 • Vertaalcirkel

 • Stappenplan ERWD

 • Rekendrempels

 • Fase oranje: Intern Diagnostisch onderzoek en handelingsplan

 • Passende Perspectieven

 • Executieve functies

 • Informatie over fase rood: het externe onderzoek


Opbrengsten:

 • De cursist is op de hoogte van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om leerlingen met ernstige rekenproblemen te diagnosticeren en te begeleiden.

 • De cursisten kunnen een stappenplan opstellen om deze leerlingen binnen de eigen school te begeleiden tot extern onderzoek noodzakelijk is.


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten