leestijd:

In de Singapore didactiek ligt de focus op de ontwikkeling van het wiskundig redeneren en logisch denken. Bij de aanpak worden leerlingen aangemoedigd en uitgedaagd om rekenwiskundige problemen te visualiseren en hun hoofdrekenvaardigheden te ontwikkelen. Via gevarieerde oefening consolideren de leerlingen geleerde kennis en vaardigheden, zowel door het oplossen van routinematige als niet-routinematige problemen.

Geen trucs

In tegenstelling tot formulematig werken en het leren van ‘trucs’, wordt bij de Singapore rekendidactiek de nadruk gelegd op het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden en het effectief monitoren van eigen leer- en denkprocessen.

Centrale activiteiten

Bij de Singapore rekendidactiek is het erg belangrijk om volop tijd te nemen voor getalbegrip, voordat er met die getallen bewerkingen plaatsvinden. Splitsingen en getalspositie zijn centrale activiteiten. Een andere belangrijke didactische strategie is het werken met het strookmodel. Leerlingen leren rekenopgaven met het strookmodel te tekenen. Zo brengen ze de opgave in beeld en komen met behulp daarvan inzichtelijk tot een oplossing. De combinatie van dit visueel in kaart brengen van de opgave met het diepe getalbegrip, zorgt ervoor dat leerlingen daadwerkelijk probleemoplossend leren denken.

De methode Rekenwonders

Onderwijs Maak Je Samen leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van de rekenmethode die werkt vanuit deze rekenwiskundige principes: Rekenwonders. Rekenwonders is ontwikkeld vanuit de Singapore rekendactiek, maar ook vanuit onderzoeksgegevens onder andere uit de Verenigde Staten en Duitsland waar scholen al met deze werkwijze werken. Op dit moment worden al door een groot aantal Nederlandse scholen ervaringen opgedaan met het werken met deze methode. Onderwijs Maak Je Samen is betrokken bij de implementatie van de methode Rekenwonders en helpt zo de scholen optimaal te profiteren van deze bewezen rekensystematiek.

Rekenwonders kenmerkt zich natuurlijk door het begripsmatige uitwerken van rekenconcepten en de expliciete aandacht die de methode schenkt aan het begrijpen van de verschillende rekenconcepten. Daarnaast is het de enige. Nederlandse methode die echt langer aan één onderwerp werkt zodat het echte begrip door kinderen ontwikkeld kan worden. de scholen die met Rekenwonders werken merken na korte tijd al dat de kinderen veel rekenbegrip ontwikkelen en dat ze heel veel plezier beleven met het rekenen. Omdat Rekenwonders vanaf het begin een uniek systeem van differentiatie vormgeeft; is dat rekenplezier en de vooruitgang ook bij alle leerlingen te zien.

Masterclass Signapore Rekenen

Masterclass Signapore Rekenen door Dr. Ban Har Yeap

Masterclass Signapore Rekenen voor kinderen door Dr. Ban Har Yeap

 

Gerelateerde artikelen

po
15/03 in actueel

Geld nodig…

sluiten