Dossiers: Taal/Lezen

Informatie over Taal/Lezen

Een goede taalontwikkeling vormt de basisvoor succesvol leren. Het is de kunst om verschillende (taal)onderdelen op school met elkaar te verbinden. Van taal in de onderbouw, technisch lezen en begrijpend lezen tot woordenschat, spellen en stellen. In samenhang vormen ze de basis voor een goede mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling.

In de trainingen bij Onderwijs Maak Je Samen staat een passende didactiek centraal. Vaste onderdelen zijn: kennis nemen van leerlijnen, effectieve instructies en feedback, activerende werkvormen voor kinderen, zelf vaardig worden in de didactiek en weten wanneer welke didactiek toe te passen. Je doet in de trainingen zowel theoretische als praktische informatie op, we werken veel interactief en er is alle ruimte voor uitwisseling met elkaar.

Onze focus ligt naast jouw eigen professionalisering ook bij de vertaalslag naar een actieplan voor jouw school of werksetting.

“Taal is de motor van het leren.”

Actueel

po
22/04 in actueel

Leestips

po
08/10 in actueel

Stellingenwandeling

po
06/07 in actueel

Met Boekie de vakantie in!

po/vo
07/05 in actueel

Yes we mogen weer, maar HOE?

Stel je vraag aan

sluiten