leestijd:

Volgens ons kan begrijpend lezen door kinderen het best geleerd worden door langdurig en betrokken lezen. Wat bedoelen we daarmee? Wanneer leerlingen hun voorkennis gebruiken om nieuw begrip op te bouwen op basis van de teksten die ze lezen, dan worden ze betrokken. Wanneer lezers strategisch lezen door samen te vatten wat ze lezen en door zelfcontrole bij het lezen, dan raken ze betrokken.

Volgens ons kan begrijpend lezen door kinderen het best geleerd worden door langdurig en betrokken lezen. Wat bedoelen we daarmee? Wanneer leerlingen hun voorkennis gebruiken om nieuw begrip op te bouwen op basis van de teksten die ze lezen, dan worden ze betrokken. Wanneer lezers strategisch lezen door samen te vatten wat ze lezen en door zelfcontrole bij het lezen, dan raken ze betrokken. Wanneer ze het verlangen hebben om te begrijpen, en de kunst van het lezen op een sociale manier samen te delen met andere leerlingen in het klaslokaal, dan zijn ze betrokken. Met andere woorden: betrokken lezers zijn gemotiveerd en werken volgens bepaalde methoden bij hun pogingen, nieuwe kennis te vergaren uit de teksten.

In samenwerking met leerkrachten hebben de auteurs een leeskader ontwikkeld, om betrokkenheid bij het lezen op te wekken en te ondersteunen. Het kader is genoemd: “Concept-Orientated Reading Instruction” (CORI), en het is gebleken, dat daarmee goede resultaten worden behaald in de bovenbouw ook bij laagpresterende leerlingen in multiculturele scholen.
Ze geven eerst een voorbeeld van een acht weken durende eenheid van CORI in een groep 5. Daarna bespreken ze de principes, die van belang zijn voor de doeltreffendheid van CORI. De auteurs hebben dit kader toegepast in verschillende leerjaren en op verschillende scholen. Op de derde plaats tonen ze de onderzoeksresultaten, verkregen uit longitudinaal en cross-sectioneel onderzoek van CORI, die aantonen, hoe groot de voordelen ervan zijn voor het begrijpend lezen, de motivatie om te lezen, en het verwerven van kennis. Op de vierde plaats geven ze aan, wat deze inzichten voor leerkrachten betekenen.

Download het hele artikel (PDF)

sluiten