leestijd:

Het einddoel van het Beginnend lezen in groep 1 t/m 4 is bereikt als kinderen nauwkeurig, vlot en met leesmotivatie kunnen lezen op AVI 5/6-oud. Voor 95 % van de kinderen dient dat eind groep 4 te zijn bereikt.

AVI niveau 5

In de kast liggen zijn schelpen.
Joost spaart ze al heel lang.
Hij zoekt ze zelf op het strand.
Vlak bij het water liggen heel veel schelpen.Ze hebben de gekste vormen.
Sommige zien er uit als een hoorn, andere zijn plat.
Er zijn zoveel soorten, Joost vindt ze nooit allemaal.

Bij dit Voortgezet lezen in groep 5 tot en met 8 kan het onderhoud van het technisch lezen plaats vinden door gebruik te maken van de tips ”Verhelpen van technische leesproblemen bij het begrijpend lezen”. We gaan in op de volgende onderwerpen:Voortgezet lezen start met het lezen over zelf gekozen actuele onderwerpen en diverse en korte tekstsoorten, bijvoorbeeld met behulp van Kidsweek Junior. Dan wordt al een groot deel van het begrijpend lezen bestreken. Daarnaast kan leesvordering vorm krijgen door het vrijlezen van vooral informatieve boeken en ook verhalende boeken, via een moderne school- en klassenbibliotheek.

• Motivatie
• Bewegingsonrust
• Lichaamshouding
• Bijwijzen
• Fluisteren en liplezen
• Onzekerheid en faalangst
• Duidelijkheid
• Leestoon
• Vlot en vloeiend lezen
• Spellend lezen
• Radend lezen

We hebben vooral gebruik gemaakt van de informatie uit de handleiding bij methode Lees Maar Door van Bekadidact en van Remediating Reading Difficulties van Crawlley en Meritt.

We houden ons in het kader van Onderwijs Maak Je Samen aanbevolen voor aanvullende tips. Mail ze naar ons en we voegen ze toe aan de verzameling.
 

1. Motivatie

Vaak kunt u er, door goed te observeren, vrij gemakkelijk achter komen hoe het gesteld is met de motivatie van een leerling. Door opmerkingen, maar ook door non-verbaal gedrag, geeft een leerling zich meestal gemakkelijk bloot. Hij moet bijvoorbeeld vaak worden aangespoord om met lezen te beginnen of demonstreert een zekere tegenzin.

Tips

  • Eventueel kunt u in een gesprekje rechtstreeks aan de leerling vragen hoe deze tegen lezen aankijkt.
  • Bedenkt u hierbij dat het van groot belang is dat de leerling zich competent voelt. Om die reden doet u er goed aan ervoor te zorgen dat de moeilijkheidsgraad van de leesstof steeds is aangepast aan het actuele leesniveau van de leerling.

2. Bewegingsonrust

Wanneer bewegingsonrust zich vooral tijdens het lezen openbaart, kan dit erop duiden dat het lezen te veel moeite en inspanning kost. De omstandigheid dat de leerling zich niet aan een leesbeurt of leesopdracht kan onttrekken, versterkt de onrustige leeshouding nog eens extra.

Tip

Het is zaak om in voorkomende gevallen korte leesbeurten te geven, waarbij de leestekst bij voorkeur aan de gemakkelijke kant moet zijn.

3. Lichaamshouding

Het verdient aanbeveling de leerlingen te stimuleren tijdens het lezen een goede lichaamshouding aan te nemen. Sommige leerlingen ontwikkelen bijvoorbeeld gemakkelijk de gewoonte te gaan ‘hangen’ met een hand onder hun hoofd.

Tips

  • Een leerling heeft een goede leeshouding wanneer hij rechtop zit waarbij de afstand tussen oog en blad ongeveer 30 cm is. Daarbij houdt hij het beste overzicht.
  • Laat kinderen hun hoofd in hun handen leggen in een v-vorm.
  • Maak een video-opname van lezende kinderen.
  • Vertel het gewoon aan het kind.

Download het volledige artikel

sluiten