leestijd:

OnderstebovenDe methode Ondersteboven van lezen bevat sterke en zwakke punten die we in “Werken met ondersteboven van lezen” willen aangeven. Voor de scholen die deze methode gebruiken geven we informatie om deze methode nog beter te gebruiken. Vooral de toespitsing van de lesdoelen en het overzicht daarvan in de leerlijnen is belangrijk, omdat daarmee de lesvoorbereiding en de lesuitvoering wordt vergemakkelijkt en Directe of effectieve instructie mogelijk wordt.

Download het gehele PDF-document via deze link.

sluiten