leestijd:

Marzano heeft het in zijn boek “Wat Werkt op school” over het belang van een haalbaar en gedegen programma en de grote invloed daarvan op de schoolprestaties.

5 actiestappen:

1. Bepaal welke leerstof als zeer belangrijk voor alle leerlingen wordt gezien en welke leerstof als aanvulling.
2. Zorg ervoor dat deze zeer belangrijke leerstof kan worden behandeld in de tijd die beschikbaar is voor onderwijs.
3. Breng een volgorde aan in de essentiële leerstof en maak een zodanige indeling dat leerlingen een ruime gelegenheid hebben om de stof te leren.
4. Zorg ervoor dat leraren de essentiële leerstof behandelen.
5. Bescherm de beschikbare tijd voor onderwijs.

Deze richtlijnen pakken per methode anders uit en moeten ook per methode concreet worden gemaakt.
Hier vindt u een “Schrapvoorstel voor Taal actief, 3e versie”, aan de hand waarvan in het schoolteam gewerkt kan worden aan een haalbaar en gedegen programma met deze methode.

De tijd die vrijkomt kan bijvoorbeeld ingezet worden voor meer herhaling in het woordenschatonderwijs met Taal actief. Download het schrapvoorstel.

Wat werkt op school; research in actie R.J.Marzano; 2007.

Gerelateerde artikelen

po
17/01 in actueel

Lezen in het basisonderwijs

po
19/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

po
12/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

sluiten