leestijd:

Schrijven als middel om kennis te verwerken en te delen, je mening te uiten en te communiceren is belangrijker dan ooit. Kinderen komen steeds eerder met verschillende tekstsoorten in aanraking. De mogelijkheden om te schrijven zijn makkelijk toegankelijk en heel divers. Denk maar aan sms, mail, twitter, facebook, forums enz. Dit betekent dat kinderen op jonge leeftijd al schrijftechnieken dienen te beheersen. Het is belangrijk dat kinderen hierbij ondersteuning krijgen.

Hoeveel tijd besteed jij per week aan stelonderwijs?

Schrijven is een creatief en complex proces. Dit vraagt tijd, verkenning en reflectie.

Het gevaar bestaat dat het werkgeheugen van kinderen overbelast wordt, wanneer ze te weinig tijd krijgen om zich te focussen op het doel, de inhoud en de kwaliteit van hun schrijfproduct. In het proces van schrijven bepalen we het doel van de tekst, kiezen we de juiste tekstsoort, stemmen we af op het publiek, denken we aan de leesbaarheid van de tekst en letten we ook op grammatica, spelling en interpunctie.

 Onderwijs Maak Je Samen geeft je graag antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe creëer ik meer tijd voor schrijven?
 • Hoe krijg ik mijn leerlingen enthousiast voor schrijven?
 • Waarom merk ik verschil tussen jongens en meisjes?
 • Hoe maak ik schrijven actueel en functioneel?
 • Hoe maak ik kinderen bewust van denkstappen in het schrijfproces?
 • Hoe begeleid ik kinderen in hun denkstappen en hoe differentieer ik hierin?
 • Hoe kan ik spelling onderdeel van mijn stelonderwijs maken?
 • Hoe beoordeel ik, samen met de kinderen, de kwaliteit van proces en product?
 • Wat zijn de mogelijkheden om kinderen productief samen te laten werken?
 • Hoe ontwikkel ik een doorgaande leerlijn voor mijn school?
 • Wat is het belang van schrijven in de 21e eeuw en hoe sluiten we hier als school op aan in ons schrijfonderwijs?

Een hoop vragen… op zoek naar antwoorden?

Gerelateerde artikelen

po
17/01 in actueel

Lezen in het basisonderwijs

po
19/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

po
12/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

sluiten