leestijd:

10 tips voor een goede samenwerking met ouders:

 1. Beschouw ouders als gelijkwaardige gesprekspartners.
  Zij zijn meestal de experts wanneer het gaat om het kennen van de eigenschappen van het kind: de ontwikkeling en de manier van reageren op dingen die in zijn/haar omgeving gebeuren.
  – Zorg tijdens een gesprek voor een open startvraag, zodat ouders kunnen vertellen over hun kind. Neem dit als uitgangspunt voor het verloop van het gesprek.
 2. Breng ouders op de hoogte van het beleid van de school en de afspraken rondom signalering, diagnostiek en begeleiding van talenten.
  – Beschrijf in de schoolgids en op de website het beleid rondom talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid.
  – Zorg dat ouders de afspraken die er zijn, terug zien binnen de school.
 3. Vraag om gerichte feedback van ouders op het beleid van school rondom talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid.
  – Formeer een klankbordgroep van ouders om in gesprek te gaan over de uitvoering van het beleid.
  – Laat ouders ambassadeur zijn van de school.
 4. Betrek ouders bij het gehele proces van signaleren en begeleiden.
  – Houd regelmatig een gesprek over de voortgang.
  – Vraag ouders een logboek bij te houden, samen met het kind.
 5. Maak afspraken over de verwachtingen naar elkaar.
  Beschrijf dit in een ‘begeleidingsovereenkomst’. Hierin staat wat ouders van school verwachten, wat de school van ouders verwacht en wat er verwacht wordt van het kind.
 6. Stimuleer het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.
  Geef ouders een concrete taak binnen de begeleiding van hun kind. Denk aan: materialen verzamelen, workshops geven, excursies regelen, gastsprekers uitnodigen.
 7. Houd elkaar op de hoogte van actuele theorie, praktijk en onderzoek rondom talentontwikkeling en (hoog)begaafdheid.
  – Help elkaar bij het vinden van de juiste bronnen.
  – Denk aan websites, boeken, conferenties, workshops, tijdschriften.
 8. Zorg voor afstemming in de begeleiding thuis en op school.
  Wanneer kinderen thuis willen werken aan schoolzaken, moet er voor gewaakt worden dat dit geen verlengde schooltijd is, maar het kind juist voorziet in zijn honger naar kennis.
 9.  Wees bereikbaar voor het kind en zijn ouders.
  – Zorg dat ouders binnen kunnen lopen op school, een afspraak kunnen maken, telefonisch kunnen overleggen of contact kunnen leggen via e-mail.
  – Ben je ervan bewust dat wanneer je zelf regelmatig contact zoekt met ouders, zij zich welkom voelen op school en zelf ook vaker contact leggen.
 10. Zie de kansen in een samenwerking met ouders!

De adviseurs van Onderwijs Maak Je Samen denken graag mee over het stimuleren en concreet vormgeven van ouderbetrokkenheid op je school en verzorgen voor zowel besturen, leerkrachten, pedagogisch medewerkers als ouders interessante informatiebijeenkomsten.

sluiten