leestijd:

AfdrukkenHet is een gegeven dat de woordweb een steeds prominentere plek in het (taal)onderwijs krijgt. Dat is goed om te zien. De eerste stap naar een echte Mindmap wordt namelijk met een woordweb gemaakt. Het onderscheid tussen een woordweb en een Mindmap zit echter niet alleen in het gebruik van tekeningen en kleur. Ook in het structureren van de lesstof is een belangrijk onderscheid te maken.

De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van (bewegende) beelden in de klas. Mede dankzij het digibord krijgen de beelddenkers meer ruimte in ons onderwijs. Het voordeel hiervan is dat je iets toevoegt aan wat er al is. De taalkant ontwikkelen we sterk; rijtjes, logica en taal bijvoorbeeld zien we op een dag regelmatig terug.
Nu voegen we er de beeldzijde aan toe. En dat zijn niet alleen beelden maar ook kleuren, gevoel en muziek.

Door deze twee kwaliteiten die we van nature hebben te combineren, ontstaat een nog sterker middel om bijvoorbeeld het onthouden te verbeteren.

Vaak wordt een woordweb voor brainstormen gebruikt. Alle voorbeelden, ideeën, uitwerkingen en gevolgen die met het hoofdidee geassocieerd worden, staat dan kriskras door elkaar.
Om het sterker te maken, zouden de verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn, bij elkaar gezet moeten worden. Op deze manier worden er logische delen van het geheel gemaakt. Zo zie je de structuren en verbanden gemakkelijker.
Een meisje uit mijn klas vatte het mooi samen:”Een Mindmap voor mij is als een boek. Ik zet de titel van het boek in het midden. De takken die ik daaruit laat komen, zijn de hoofdstukken. De takken die daar weer uit voortkomen, zijn dan de paragrafen”.

AfdrukkenDoordat een Mindmap één geheel is, wordt het ook als geheel opgeslagen. Gebruik je een Mindmap om je les kort samen te (laten) vatten, dan heb je een herhalingsles eigenlijk niet eens meer nodig. Als je vraagt naar een samenvatting van die les, zie je de kinderen het beeld van de Mindmap openen in hun hoofd. Dan vertellen ze zonder problemen over elke tak. Een mooi begin om je les te openen; snel, effectief en “to the point”.

Je kunt deze vorm eenvoudig toepassen om de woordenschat te vergroten, het stellen gemakkelijker te maken en coöperatief leren vorm te geven.  De Mindmap kun je ook gebruiken om oudergesprekken voor te bereiden, als lesvoorbereidingsformulier, maar ook om het verband tussen procenten, kommagetallen en breuken te laten zien.

Lang leve de Mindmap!

sluiten