Dossiers: Toekomstgericht onderwijs

Informatie over Toekomstgericht onderwijs

Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en in de wereld van nu en de toekomst: de 21e eeuw. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook een ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt. Onderwijs Maak Je Samen is eigentijds en actueel omtrent dit onderwerp en begeleidt scholen hierin van visieontwikkeling, tot talentontwikkeling tot persoonlijk leren.

Evenementen

24 mei

Training De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en Ontwerpend Leren – Utrecht – Start 24 mei 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek

Inhoud training:


Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op de wereld in de 21e  eeuw. Het verloop van de 21e eeuw kennen we niet, maar we weten wel dat leerlingen baat hebben bij een gedegen basis om zelf de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun leven, leren en werken. Maar hoe sluit je met het onderwijs goed aan op het leren en de (onderwijs)behoeften van de huidige generatie leerlingen?

Om kinderen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en om hun onderzoekende houding te stimuleren, wordt steeds vaker onderzoekend en ontwerpend leren ingezet binnen het basisonderwijs. Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden laat ontwikkelen zoals; waarnemen, analyseren, voorspellen en reflecteren. Daarnaast leren ze vaardigheden op het gebied van samenwerken, zelfstandig en kritisch denken, creatieve oplossingen verzinnen en presenteren.

schema onderzoekend en ontwerpend leren

Door in je onderwijspraktijk gebruik te maken van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bied je kinderen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken, om een oplossing voor een probleem uit te denken en om te kijken of die oplossing ook werkt.  In het kader van de vaardigheden voor het leren in de 21e eeuw, biedt onderzoekend en ontwerpend leren een geschikte aanpak voor het leven, leren en werken van de kinderen van nu en de volwassenen van later.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Tijdens de training zoomen we in op twee niveaus:

1) Schoolniveau: Waar wil je met de school naartoe? Wat is de ambitie van de school? Hoe kan OOL verankerd worden in het onderwijsaanbod?

2) Groepsniveau: Hoe kun je in je eigen groep een start maken met OOL? Wat is de rol van de leerkracht hierbij? Welke (interactie)vaardigheden vraagt dit van jou?

Opbrengsten: • Je hebt kennis van de theoretische modellen en achtergronden van onderzoekend en ontwerpend leren.

 • Je kunt onderzoekend en ontwerpen leren koppelen aan het onderwijs en de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

 • Je kunt met de kennis, inzichten en praktijkopdrachten van de training een vertaling maken naar je eigen onderwijspraktijk, op zowel schoolniveau als groepsniveau.


Gevalideerd door registerleraar.nl.Geregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 6edOZDN2Yf (9 RU)

 

Inschrijven
04 okt

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: zelfregulerend leren als basis – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Inclusief: het O21-spel + Mijn notitieboek

Leerlingen nemen initiatief, maken zelf plannen, zijn eigenaar van hun leerproces, hebben aandacht en zijn doelgericht. Allemaal wensen van leraren, die aansluiten bij het begrip zelfregulerend leren. Wat houdt het eigenlijk in en hoe kun je zelfregulatie stimuleren bij de leerlingen uit je klas?  

Inhoud:

‘Zet de leerling meer in zijn kracht’. Hoe kunnen we leerlingen in de 21e eeuw meer verantwoordelijkheid geven, meer initiatief laten nemen en eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces? Zelfregulerend leren is de sleutel! Zelfregulering is een van de 21 eeuwse vaardigheden en staat in het middelpunt van deze training. Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. Om zelfregulatie te stimuleren is het nodig dat kinderen zicht hebben op hun taakgerichte gedrag, de eigen doelen en hun capaciteiten.

Het gaat bij zelfregulerend leren om een samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken. Het is een actief en constructief proces waarin een leerling doelstellingen leert te bepalen, zelf initiatief neemt en verantwoordelijkheid leert te nemen voor zijn eigen leerproces (Zimmerman, 2002).

“Ze stellen doelen voor zichzelf en evalueren tijdens en na afloop hoe ze de taak hebben gemaakt en of hun doelen zijn behaald (Castelijns, Segers & Struyven, 2011).”

De rol van de leraar bij zelfregulatie

Het proces van zelfregulatie komt niet vanzelf op gang. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. Zelfregulatie wordt flink bevordert wanneer de leerkracht in staat is om de juiste feedback te geven. Door samen met kinderen te evalueren, worden de kinderen zich bewust van de leerdoelen en de beoordelingscriteria. Dit zorgt ervoor dat ze inzicht krijgen in de leer-strategieën die ze gebruiken en wat nodig is om de doelen te bereiken. Ook Hattie (2012) benadrukt het effect van feedback geven. Het is een van de meest effectieve onderwijs-strategieën. Feedback op het niveau van zelfregulering is alleen effectief als het leerlingen overtuigt dat meer aandacht en inspanning tot het gewenste resultaat zal leiden. 

Daarnaast is het van belang dat de leraar  een actieve rol aan leerlingen geeft bij de planning, uitvoering en evaluatie van hun eigen leerproces. Autonomie en initiatief zijn daarbij de sleutelwoorden!

Van theorie naar praktijk

Hoe vertaal je bovenstaande theorie naar de klas? In de training ‘inspiratie voor zelfregulatie’  ervaar je zelf wat zelfregulatie is, leer je hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor hun eigen leerproces, krijg je inzicht in de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt. 

Daarnaast leer je de metacognitie van de leerling aan te spreken en ontdek je wat zelfregulerend leren met executieve functies te maken heeft. Tot slot kijken we ook naar de invloed van feedback bij zelfregulatie. Je gaat naar huis met inspiratie voor zelfregulatie!

Deze training is vooral bedoeld voor:


 •  leraren met de wens om leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.

 • leraren die samen met hun leerlingen doelen willen bepalen.

 • leraren die leerlingen meer initiatief willen geven in hun leerproces.

 • midden- of bovenbouw coördinatoren die de kennis en praktische toepassing van zelfregulerend leren graag wil delen met zijn of haar collega’s.


Onderdelen van de training:

 • Eigen visie op zelfregulerend leren

 • Theoretische achtergrond van zelfregulerend leren

 • Metacognitieve vaardigheden

 • Zelfregulerend leren in het licht van executieve functies

 • Ruimte geven voor autonomie en initiatief

 • Geven van effectieve feedback ter bevordering van zelfregulatie

 • Tips en tools om morgen mee aan de slag te gaan!


Opbrengsten:

 • Je doet kennis op over zelfregulerend leren.

 • Je weet hoe je het eigenaarschap van leerlingen kunt vergroten.

 • Je krijgt zicht op voorwaarden om zelfregulerend leren in de praktijk te brengen.

 • Je leert effectieve feedback te geven aan leerlingen.

 • Je krijgt praktische tips om zelfregulatie van leerlingen te stimuleren.


Inschrijven
07 mrt

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: zelfregulerend leren als basis – Helmond – Start 7 maart 2018

Training

Inclusief: het O21-spel + Mijn notitieboek

Leerlingen nemen initiatief, maken zelf plannen, zijn eigenaar van hun leerproces, hebben aandacht en zijn doelgericht. Allemaal wensen van leraren, die aansluiten bij het begrip zelfregulerend leren. Wat houdt het eigenlijk in en hoe kun je zelfregulatie stimuleren bij de leerlingen uit je klas?  

Inhoud:

‘Zet de leerling meer in zijn kracht’. Hoe kunnen we leerlingen in de 21e eeuw meer verantwoordelijkheid geven, meer initiatief laten nemen en eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces? Zelfregulerend leren is de sleutel! Zelfregulering is een van de 21 eeuwse vaardigheden en staat in het middelpunt van deze training. Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. Om zelfregulatie te stimuleren is het nodig dat kinderen zicht hebben op hun taakgerichte gedrag, de eigen doelen en hun capaciteiten.

Het gaat bij zelfregulerend leren om een samenspel van cognitieve, metacognitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn eigen leerdoelen te bereiken. Het is een actief en constructief proces waarin een leerling doelstellingen leert te bepalen, zelf initiatief neemt en verantwoordelijkheid leert te nemen voor zijn eigen leerproces (Zimmerman, 2002).

“Ze stellen doelen voor zichzelf en evalueren tijdens en na afloop hoe ze de taak hebben gemaakt en of hun doelen zijn behaald (Castelijns, Segers & Struyven, 2011).”

De rol van de leraar bij zelfregulatie

Het proces van zelfregulatie komt niet vanzelf op gang. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. Zelfregulatie wordt flink bevordert wanneer de leerkracht in staat is om de juiste feedback te geven. Door samen met kinderen te evalueren, worden de kinderen zich bewust van de leerdoelen en de beoordelingscriteria. Dit zorgt ervoor dat ze inzicht krijgen in de leer-strategieën die ze gebruiken en wat nodig is om de doelen te bereiken. Ook Hattie (2012) benadrukt het effect van feedback geven. Het is een van de meest effectieve onderwijs-strategieën. Feedback op het niveau van zelfregulering is alleen effectief als het leerlingen overtuigt dat meer aandacht en inspanning tot het gewenste resultaat zal leiden. 

Daarnaast is het van belang dat de leraar  een actieve rol aan leerlingen geeft bij de planning, uitvoering en evaluatie van hun eigen leerproces. Autonomie en initiatief zijn daarbij de sleutelwoorden!

Van theorie naar praktijk

Hoe vertaal je bovenstaande theorie naar de klas? In de training ‘inspiratie voor zelfregulatie’  ervaar je zelf wat zelfregulatie is, leer je hoe je kinderen meer verantwoordelijk kunt maken voor hun eigen leerproces, krijg je inzicht in de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt. 

Daarnaast leer je de metacognitie van de leerling aan te spreken en ontdek je wat zelfregulerend leren met executieve functies te maken heeft. Tot slot kijken we ook naar de invloed van feedback bij zelfregulatie. Je gaat naar huis met inspiratie voor zelfregulatie!

Deze training is vooral bedoeld voor:


 •  leraren met de wens om leerlingen meer eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.

 • leraren die samen met hun leerlingen doelen willen bepalen.

 • leraren die leerlingen meer initiatief willen geven in hun leerproces.

 • midden- of bovenbouw coördinatoren die de kennis en praktische toepassing van zelfregulerend leren graag wil delen met zijn of haar collega’s.


Onderdelen van de training:

 • Eigen visie op zelfregulerend leren

 • Theoretische achtergrond van zelfregulerend leren

 • Metacognitieve vaardigheden

 • Zelfregulerend leren in het licht van executieve functies

 • Ruimte geven voor autonomie en initiatief

 • Geven van effectieve feedback ter bevordering van zelfregulatie

 • Tips en tools om morgen mee aan de slag te gaan!


Opbrengsten:

 • Je doet kennis op over zelfregulerend leren.

 • Je weet hoe je het eigenaarschap van leerlingen kunt vergroten.

 • Je krijgt zicht op voorwaarden om zelfregulerend leren in de praktijk te brengen.

 • Je leert effectieve feedback te geven aan leerlingen.

 • Je krijgt praktische tips om zelfregulatie van leerlingen te stimuleren.


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten