Dossiers: Toekomstgericht onderwijs

Informatie over Toekomstgericht onderwijs

Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en in de wereld van nu en de toekomst: de 21e eeuw. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook een ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt. Onderwijs Maak Je Samen is eigentijds en actueel omtrent dit onderwerp en begeleidt scholen hierin van visieontwikkeling, tot talentontwikkeling tot persoonlijk leren.

Evenementen

24 mei

De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en Ontwerpend Leren – Utrecht

Training

Doelgroep: Leraren bovenbouw, directie, bovenbouw coördinatoren, intern begeleiders
Door: Dagdelen: 2
Data: Wo 24/05/2017 - 21/06/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:30 - 17:30 uur
SBU: 9
Kosten: €340
Inclusief: Mijn notitieboek

Inhoud training:


Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op de wereld in de 21e  eeuw. Het verloop van de 21e eeuw kennen we niet, maar we weten wel dat leerlingen baat hebben bij een gedegen basis om zelf de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun leven, leren en werken. Maar hoe sluit je met het onderwijs goed aan op het leren en de (onderwijs)behoeften van de huidige generatie leerlingen?

Om kinderen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en om hun onderzoekende houding te stimuleren, wordt steeds vaker onderzoekend en ontwerpend leren ingezet binnen het basisonderwijs. Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden laat ontwikkelen zoals; waarnemen, analyseren, voorspellen en reflecteren. Daarnaast leren ze vaardigheden op het gebied van samenwerken, zelfstandig en kritisch denken, creatieve oplossingen verzinnen en presenteren.

schema onderzoekend en ontwerpend leren

Door in je onderwijspraktijk gebruik te maken van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bied je kinderen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken, om een oplossing voor een probleem uit te denken en om te kijken of die oplossing ook werkt.  In het kader van de vaardigheden voor het leren in de 21e eeuw, biedt onderzoekend en ontwerpend leren een geschikte aanpak voor het leven, leren en werken van de kinderen van nu en de volwassenen van later.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Tijdens de training zoomen we in op twee niveaus:

1) Schoolniveau: Waar wil je met de school naartoe? Wat is de ambitie van de school? Hoe kan OOL verankerd worden in het onderwijsaanbod?

2) Groepsniveau: Hoe kun je in je eigen groep een start maken met OOL? Wat is de rol van de leerkracht hierbij? Welke (interactie)vaardigheden vraagt dit van jou?

Opbrengsten:  • Je hebt kennis van de theoretische modellen en achtergronden van onderzoekend en ontwerpend leren.

  • Je kunt onderzoekend en ontwerpen leren koppelen aan het onderwijs en de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

  • Je kunt met de kennis, inzichten en praktijkopdrachten van de training een vertaling maken naar je eigen onderwijspraktijk, op zowel schoolniveau als groepsniveau.


Gevalideerd door registerleraar.nl.Geregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 6edOZDN2Yf (9 RU)

 

Inschrijven
29 mei

21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht (2)

Training

Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en in de wereld van nu en de toekomst, de 21e eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waarin informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook de ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt.

Centraal in deze studiedag staat de duiding van en betekenis geven aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Hiervoor zetten we actuele modellen en onderzoek in, zoals het model 21e eeuwse vaardigheden (Voogt, SLO), maar ook de modellen van Robert Marzano, Sugata Mitra en Howard Gardner.

Verder maken we inzichtelijk wat dit vraagt (houding, gedrag, vaardigheden) van de leerling en de leraar. Hoe brengen we deze innovatie tot stand? In hoeverre past dit in een actuele onderwijscontext van persoonlijk en gepersonaliseerd leren?

Tot slot kijken we vooruit naar borging en verduurzaming . Door een plan van aanpak te maken, een stuurgroep in te richten en een kwaliteitskaart ‘leren in de 21e eeuw’ voor uw school te realiseren.

Opbrengsten:  • Deelnemers hebben zich een beeld gevormd over de inhoud en reikwijdte van actuele vaardighedensets voor ‘leren in de 21e eeuw’;

  • Deelnemers onderzoeken en verkennen de kansen/mogelijkheden van het concept ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, de leraar en de school;

  • Deelnemers kunnen een concrete vertaling maken naar de eigen onderwijs(les)praktijk en weten hoe de vaardigheden van de 21e eeuw een plaats kunnen krijgen.


RegisterLeraar: wAfTrDUVvyGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: (12 RU).

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten