Dossiers: Zelfregulering

Informatie over Zelfregulering

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zijn meer gemotiveerd om te leren. De leraar heeft hierin een cruciale taak.

Adviseurs

Stel je vraag aan

sluiten