Evenementen

07 mrt

Coöperatief vergaderen – Helmond

Training

Doelgroep: PO/VO/MBO/HBO, directie, IB’ers, bouwcoördinatoren
Door: Dagdelen: 2
Data: Di 07/03/2017 - Di 04/04/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:30-12:30 uur
SBU: 12
Kosten: €340
Inclusief: het boek 'Coöperatief vergaderen' (Bazalt)


Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen, dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In een professionele leergemeenschap zijn vergaderingen de plek waar we samen praten, samen leren, samen discussiëren. Dit resulteert wellicht echter niet altijd in een gewenste opbrengst.

In de twee bijeenkomsten Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. Tijdens coöperatieve vergaderingen voelen deelnemers en voorzitters zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering.

We bespreken de uitgangspunten van Coöperatief vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten ga je zelf ervaren wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken. Het leren van en met elkaar speelt een belangrijke rol. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar je de voorbereiding van je eigen vergadering.

Opbrengsten: • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname te stimuleren

 • Je hebt geoefend met werkvormen waardoor je binnen een vergadering kunt leren van en met elkaar

 • Je ervaart hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren

 • Je ervaart hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen werkvergadering maakt

 • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen

 • Je formuleert actiepunten om te komen tot nieuw vergaderbeleid.


Inschrijven
07 mrt

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond (2)

Training

Doelgroep: Leerkrachten groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Di 07/03/2017 - Di 11/04/2017 - Di 09/05/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 16:00-19:00 uur
SBU: 15
Kosten: €450

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Tijdens deze training ga je hiermee aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

"Ik ga meer circuits inzetten in groep 3 zodat kinderen betekenisvoller leren."
"Ik start nu veel eerder met differentiëren, ik pas meer hoekenwerk toe en de vertaalcirkel staat nu elke rekenles centraal."

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, onderwijs op maat te organiseren.


 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


overgang-naar-groep-3-8sbhvifehzGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

Inschrijven
08 mrt

Kennismaken met Vreedzame School – Nijmegen

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren die geïnteresseerd zijn in het werken met Vreedzame School
Door: en Dagdelen: 1
Data: Woe 08/03/2017
Locatie: Nijmegen
Tijd: 14:30-16:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je als school of commissie op zoek naar een nieuwe aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling voor het komende schooljaar? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de doelen en opbrengsten van de Vreedzame School?

Wat is de Vreedzame School?
De Vreedzame School is een sociaal-emotionele aanpak, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. De lessen vormen de basis om gezond, zelfredzaam gedrag aan te leren, waarbij de leerkracht als rolmodel fungeert. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten én ouders vorm wordt gegeven. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas als op het schoolplein. De Vreedzame School is als methode opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doelen
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:


 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

 • constructief conflicten op te lossen

 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

 • open te staan voor verschillen tussen mensen


Opbouw
De Vreedzame School is opgebouwd in blokken die jaarlijks terugkeren op het niveau van de groep:

 • Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat

 • Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering

 • Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie

 • Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens

 • Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid

 • Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit


Schoolniveau
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal klimaat, waarin leerkrachten prettig werken. De handelingsverlegenheid wordt verminderd en kinderen voelen zich veilig, gehoord en gezien. De opbrengsten van de Vreedzame School zijn terug te vinden in het wetenschappelijke onderzoek door Leo Pauw: Onderwijs en Burgerschap; wat vermag de basisschool?

Kennismakingsbijeenkomsten commissies sociaal-emotionele ontwikkeling
Om deze doelen te bereiken is een intensief implementatietraject nodig. Het gaat immers verder dan een lesje in de week geven. Het gaat uiteindelijke over professioneel handelen en het voorbeeld kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd hoe we dat doen? Kom dan naar de gratis bijeenkomst.

Inschrijven
09 mrt

Van het protocol ERWD naar een stappenplan voor de eigen school – Utrecht

Training

Doelgroep: Rekencoördinatoren en intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 6
Data: Do 09/03/2017 - Vr 07/04/2017 - Do 18/05/2017 - Vr 23/06/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 72
Kosten: €900

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie. Heb je dit al kunnen uitwerken tot een stappenplan passend bij het ondersteuningsprofiel van de school? In deze training gaan in we uitgebreid in op de 4 fasen (sporen) die het protocol onderscheidt, lopend van een normale rekenwiskundige ontwikkeling tot ernstige en hardnekkige reken-wiskundeproblemen waarbij externe ondersteuning nodig is. Welke leerkrachtvaardigheden zijn vereist in fase 2en 3? Wat is hierbij de rol van de rekencoördinator en intern begeleider? Wat houdt diagnosticerend onderwijzen in bij fase 2 en hoe voer je een intern diagnostisch rekenonderzoek uit in fase 3? Hoe wordt dit op de eigen school geconcretiseerd?

Opbrengsten:


 • De cursist is op de hoogte van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om leerlingen met ernstige rekenproblemen te diagnosticeren en te begeleiden.

 • Er ligt een stappenplan om deze leerlingen binnen de eigen school te begeleiden tot het moment van extern onderzoek noodzakelijk is.


Bijeenkomsten:

Donderdag 9 maart 2017 (09:00 - 16:00 uur)
Vrijdag 7 april 2017 (09:00 - 12:00 uur)
Donderdag 18 mei 2017 (09:00 - 16:00 uur)
Vrijdag 23 juni 2017 (09:00 - 12:00 uur)

Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 9mFXrg8ssm (72 RU)

Inschrijven
14 mrt

Schoolplan ‘light’ – Helmond (2)

Training

Doelgroep: Directeuren, MT-leden, interne begeleiders PO
Door: of Frances Heggen-GeeneDagdelen: 1 dag
Data: Di 14/03/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 16
Kosten: €300

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, 4 wettelijke eisen) is de kern van deze bijeenkomst. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze cursus centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden.

Opbrengsten: • De inhoud en wettelijke kaders van het Schoolplan ‘light’ zijn duidelijk

 • Al het voorwerk voor het Schoolplan light is op het einde van de dag gedaan, de vervolgstappen (inclusief inhouden) zijn helder

 • Deelnemers krijgen tips en tools over hoe ze het schoolteam (mede)eigenaar van het Schoolplan ‘light’ kunnen maken


Er worden veel voorbeeld beleidsdocumenten weggegeven die iedere schoolleider een keer in de vier jaar moet opstellen/ actualiseren en moet voorleggen aan medezeggenschap en de onderwijsinspectie.

Inschrijven
14 mrt

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Rotterdam (2)

Training

Doelgroep: Leraren groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Di 14/03/2017 - Di 18/04/2017 - Di 16/05/2017
Locatie: Rotterdam
Tijd: 16:00-19:00 uur
SBU: 15
Kosten: €450

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Tijdens deze training ga je hiermee aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

"Ik ga meer circuits inzetten in groep 3 zodat kinderen betekenisvoller leren."
"Ik start nu veel eerder met differentiëren, ik pas meer hoekenwerk toe en de vertaalcirkel staat nu elke rekenles centraal."

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, onderwijs op maat te organiseren.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Registerleraar: tB2tZ93DnNGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: tB2tZ93DnN (15 RU)

Inschrijven
15 mrt

Informatiebijeenkomst DenkBeelden – Helmond

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren
Door: en Dagdelen: 1
Data: Wo 15/03/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0


Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe en verrassende didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21eeeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden,  informatie en technologie een grote rol spelen.


DenkBeelden is een vernieuwende visuele didactiek voor het primair en voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan zelfstandig of coöperatief leren met een set van tien visuele modellen, de DenkBeelden, zoals de Cirkel, de Trein, de Hoepels en de Mindmap.

Leerlingen werken met de DenkBeelden op papier, maar ook kinesthetisch, met concrete materialen en natuurlijk online en met ICT. In élke DenkBeelden lesactiviteit passen leerlingen metacognitie en zelfreflectie toe. DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept.

Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten. Leerlingen, ouders en leraren van scholen die al ervaring met DenkBeelden hebben zijn zeer te spreken over de opbrengsten maar ook de zelfwerkzaamheid, motivatie en betrokkenheid van leerlingen. Met DenkBeelden bereid je jouw leerlingen voor op de vaardigheden van de 21e eeuw.

Opbrengsten:


In de gratis informatiebijeenkomst maken deelnemers kennis met DenkBeelden, de praktijk, organisatie, werkwijze en effecten. Op basis van deze workshop kunt je een geredeneerde keuze maken of DenkBeelden een didactische aanpak is die past bij de visie en onderwijspraktijk van jouw school.

Inschrijven
15 mrt

Leergesprekken met kinderen – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: PO/VO, leraren, IB-ers, RT-ers
Door: Ilse MeelkerDagdelen: 2
Data: Wo 15/03/2017 - Wo 12/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 12
Kosten: €340

"Ik was verrast door de oplossing die Sam zelf aandroeg. Ik had het nog nooit zo bekeken!"

“Sinds de gesprekken met Kyra is zij meer bewust en actief tijdens de lesactiviteiten. Ze weet nu waarvoor ze het doet!”

In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om kinderen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Kinderen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Kinderen hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren.

Kinderen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. De leerling is de hoofdpersoon die de leerkracht nodig heeft om hem goed te kunnen ondersteunen in het eigenaar worden van het eigen leerproces.

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'.

Hoe voer je op een goede manier leergesprekken met kinderen? Hoe zorg je ervoor dat een kind leider wordt van zijn eigen leren?

Opbrengsten: • je krijgt zicht op voorwaarden voor een functioneel leergesprek

 • je doet kennis op over gesprekstechnieken om goede en motiverende leergesprekken te voeren

 • je verdiept je in de rol van de leraar en de rol van de leerling

 • je ziet voorbeelden van leergesprekken

 • Je weet hoe je afspraken met de leerling kunt vastleggen en volgen

 • je wordt je bewust van jouw communicatiestijl; kracht en valkuilen

 • je krijgt praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen in gesprek te gaan!


Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: KlE8Wn67GX (12 RU)

Inschrijven
17 mrt

Terugkom bijeenkomst 4 Looqin trainers – Utrecht

Training

Op vrijdag 17 maart 2017 organiseren we de vierde terugkombijeenkomst voor Looqin trainers. Deze zal plaatsvinden in Utrecht van 9.00 - 11.30 uur. We hebben een interessant programma samengesteld en horen graag weer jullie input over de onderstaande onderwerpen:


 • Een blik op de zelfscreening (LOOQIN2U). Jullie ontvangen 2 exemplaren.

 • Sneakpreview in de uitgave die wij samen met Ferre Laevers ontwikkelen over ‘het kijken naar competenties’.

 • Techniek: versie 2.0 na de zomer, planning rapportage

 • Nieuwe vorm van informatiebijeenkomsten schooljaar 2017/2018

 • Jullie ontvangen de nieuwste poster over de zeven betrokkenheidsverhogende factoren

 • Inspectiekader en Looqin (artikel)

 • Nieuwe data terugkombijeenkomst


Na aanmelding ontvang je nog de definitieve agenda en de exacte locatie.

Kosten voor deze ochtend zijn wederom € 99,- (factuur zal worden nagestuurd).

Inschrijven
21 mrt

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Helmond (3)

Training

Doelgroep: Schoolleiders
Dagdelen: 10
Data: Di 21/03/2017 - wo 19/04/2017 - Di 30/05/2017 - Wo 28/06/2017 - Di 12/09/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:00-16:00 uur (incl. lunch)
SBU: 140
Kosten: € 1495,-
Inclusief: waardebon € 100,- voor het aanschaffen van boeken 
Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?


Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van nu en de toekomst vertaald worden naar de rol van de schoolleider.


In onze module Toekomstgericht Leiderschap, die gecertificeerd is door het schoolleidersregister PO, hebben we bewust aandacht voor de eigen organisatie van de schoolleider alsook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Lees alle informatie over de module in de brochure:


http://issuu.com/omjs/docs/brochure-module7-v6-druk?e=11539365/36332350

Praktische informatie
Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.495,- per module


Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
22 mrt

Formatief toetsen in didactische werkvormen – Leiden

Training

Doelgroep: Docenten VO
Door: Dagdelen: 2
Data: Wo 22/03/2017 - Wo 19/04/2017
Locatie: Leiden
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 12
Kosten: €340
Inclusief: 5 minuten formatief + het boek 'Cijfers geven werkt niet' (Didactief)


Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen in de eigen lessituatie. Cursisten gaan praktisch aan de slag met de aangeboden werkvormen. Zij worden ook uitgedaagd werkvormen verder uit te werken en een eigen karakter te geven. In de tweede sessie vindt een uitgebreide evaluatie van de werkvormen plaats door middel van coöperatieve werkvormen.

Opbrengsten:


De cursisten beschikken aan het einde van de tweede sessie over een basisaanbod van werkvormen voor formatief toetsen en zijn geïnspireerd voor het ontwikkelen van eigen formatieve werkvormen.

Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: NZyoOVud4f (12 RU) 

Inschrijven
23 mrt

Gepersonaliseerd leren: op weg naar een eigen visie – Utrecht

Training

Doelgroep: Leidinggevenden en docenten uit het VO
Door: en Dagdelen: 1 dag
Data: Do 23/03/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 6
Kosten: €340
Inclusief: Gepersonaliseerd leren, in een notendop (verwachting voorjaar 2017)


Het voortgezet onderwijs is volop in ontwikkeling, bijvoorbeeld onder invloed van de leerlabs ‘gepersonaliseerd leren met ICT’ (VO-Raad, Leerling2020). Deze veranderingsprocessen en innovaties worden vaak opgestart vanuit een ambitie om onderwijs optimaal aan te laten sluiten op de talenten van leerlingen en vanuit de wens om maximaal maatwerk voor leerlingen te realiseren (differentiatiemotief). De leerlingen krijgen hierdoor meer en meer regie in hun leerproces, waardoor zowel eigenaarschap als motivatie van leerlingen wordt versterkt. ICT maakt het (mede-)mogelijk om deze innovatie te realiseren, bijvoorbeeld door digitaal leermateriaal en learning analytics.

Centraal thema van deze studiedag is de inhoud, betekenis en reikwijdte van gepersonaliseerd leren.

Natuurlijk worden deelnemers op de hoogte gebracht van actuele Nederlandse en internationale kennis, opvattingen en definities, maar vooral maken alle deelnemers een start met het proces van inhoud en betekenisgeving aan gepersonaliseerd leren voor de eigen school.

Langs vijf centrale dimensies geven we gepersonaliseerd leren inhoud en betekenis:


 1. Wie heeft regie over het leerproces?

 2. Wie staat centraal in het leerproces?

 3. Wat motiveert de leerling?

 4. Hoe betrokken is de leerling?

 5. Hoe is het curriculum ingericht?


Parallel hieraan komen de motieven voor gepersonaliseerd leren aan bod, inclusief de verbinding met de visie op leren en onderwijs van de school. Ten aanzien van het veranderingsproces reiken we deelnemers concrete werkvormen en voorbeelden aan hoe binnen de school de dialoog over gepersonaliseerd leren gevoerd kan worden.

In de studiedag gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over gepersonaliseerd leren. Dat kan zijn met collega’s van andere scholen of met enkele collega’s van uw eigen school. Voor de eigen school wordt het maximale rendement behaald als twee of drie deelnemers aan deze studiedag deelnemen.

RegisterLeraar: 8ipKeEdRQvGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: ErkOtUOWqH (6 RU).

Inschrijven
31 mrt

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Ewijk

Training

Doelgroep: Schoolleiders
Dagdelen: 5 dagen
Data: Vr 31/03/2017 - Wo 17/05/2017 - Ma 26/06/2017 - Do 14/09/2017 - Di 14/11/2017
Locatie: Ewijk
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 140
Kosten: €1495
Inclusief: waardebon € 100,- voor het aanschaffen van boeken
Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?


Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van nu en de toekomst vertaald worden naar de rol van de schoolleider.


In onze module Toekomstgericht Leiderschap, die gecertificeerd is door het schoolleidersregister PO, hebben we bewust aandacht voor de eigen organisatie van de schoolleider alsook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Lees alles over de module in de brochure:


http://issuu.com/omjs/docs/brochure-module7-v6-druk?e=11539365/36332350

Praktische informatie
Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.495,- per module


Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
03 apr

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht

Training

Doelgroep: Leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders (PO)
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Ma 03/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-20:00 uur
Kosten: €320
Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek.


Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Schoolreis


Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Voorafgaande aan de schoolreis ontvangt elke deelnemende school een voorbereidende opdracht die uiteindelijk de kijk- en ontwikkelwijzer vormt voor het bezoek.

Tijdens deze dag bezoek je drie verschillende scholen die een innovatief onderwijsconcept hebben neergezet of die een waardevol veranderproces hebben doorlopen. De dag start met een inleiding, verzorgd door een ervaren procesbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen. Vervolgens word je door de schoolleider, leraren en/of leerlingen van de school ontvangen, krijg je een kijk in de praktijk, inzicht in de processen en kun je vragen stellen over de successen en uitdagingen.

We bezoeken scholen die ons hun eigen verhaal kunnen vertellen aan de hand van één of meer van de volgende thema’s:

 • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

 • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

 • Organisatie: van school naar kindvoorziening


We reizen gezamenlijk per touringcar van school naar school en we verwerken onderweg onze indrukken en nieuwe inzichten in een beknopt reisverslag. Na een gezamenlijk diner, wisselen we (onder leiding van een procesbegeleider) onze indrukken uit en stellen we vast welke ervaringen en acties we voor het proces op de eigen school mee willen nemen.

Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Informatie:


Kosten van deze dag bedragen €320 per persoon, inclusief kosten voor de reis, het notitieboek, de lunch en het diner.

Locatie (start- en eindpunt): Utrecht
Het definitieve programma zal binnenkort verschijnen.

Inschrijven
03 apr

Procesgericht kindvolgsysteem Looqin: in de vingers! – Utrecht

Training

Doelgroep: PO: Directie, Intern Begeleider, leraren groep 1 t/m 8, KO: kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen, pedagogische coaches
Door: en Dagdelen: 2
Data: Ma 03/04/2017 - Ma 08/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 8
Kosten: €340

Heb jij ook wel eens de gedachte dat prestaties en ontwikkeldoelen teveel aandacht krijgen? Heb je te weinig ruimte om het volledige kind in beeld te hebben?

Maak dan kennis met Looqin! Een procesgericht kindvolgsysteem voor kinderen van 0-12 ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Leuven (Ferre Leavers/Ilse Aerden), Korein Groep en doorontwikkeld door Onderwijs Maak Je Samen.

Looqin heeft de focus op het proces. Het is gebaseerd op de pijlers welbevinden en betrokkenheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat welbevinden en betrokkenheid de belangrijkste voorwaarden zijn om tot duurzaam leren te komen. Daarom kunnen ze gezien worden als dè kwaliteitsmeters van het ontwikkel-/ leerproces.

Het doel van deze bijeenkomsten is om snel en onderbouwd aan de slag te kunnen met Looqin. Je ontdekt hoe je met Looqin zicht kunt krijgen op welbevinden en de betrokkenheid. Daarnaast verkennen we met elkaar op welke wijze welbevinden en betrokkenheid verhoogd kunnen worden in de groep. Dit alles om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Met dit kindvolgsysteem respecteren we de dynamiek van de ontwikkeling van elk kind. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot hoge opbrengsten en kinderen die opgroeien tot ‘levenslange leerders’. Ook competenties (en in het basisonderwijs prestaties) worden met Looqin snel en eenvoudig in beeld gebracht.

Om de werkwijze en visie van het procesgerichte kindvolgsysteem Looqin helemaal te begrijpen gaan we dieper in op het gedachtengoed van Ferre Laevers over procesgericht werken en wordt er een link gelegd met andere wetenschappelijk bewezen aanpakken zoals Marzano, Sahlberg en Fullan.

Tot slot wordt een slag gemaakt naar de werkwijze en inhoud van Looqin. Je leert de stappen kennen die je moet volgen in Looqin. De inhoud van deze twee bijeenkomst kan direct toegepast worden in eigen praktijk.

Opbrengsten


 Na het volgen van de training ‘Looqin in de vingers’ (2 bijeenkomsten) kun je:

 • de basisinhoud over welbevinden, betrokkenheid, competentie en prestatie toepassen en weet je wat het belang van deze aspecten is.

 • acties toepassen op klassenniveau die samenhangen met de betrokkenheidsverhogende factoren.

 • volgens de juiste stappen werken met het systeem Looqin en dit in eigen praktijk te hanteren.

 • op een procesgericht manier werken in de klas volgens het gedachtengoed van Ferre Laevers.

 • met behulp van wetenschappelijk bewezen aanpakken verantwoorden waarom je werkt met Looqin


Inschrijven
04 apr

Informatiebijeenkomst Looqin – Roermond

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren, IB-ers, geïnteresseerden
Door:  en Margot Schreurs (Korein)Dagdelen: 1
Data: Di 04/04/2017
Locatie: Roermond
Tijd: 15:30-17:30 uur
SBU: 0
Kosten: €0


Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze  en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/ competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee je de doorgaande ontwikkelingslijn in beeld kunt brengen van 0-12 jaar.

Opbrengsten: • Je weet wat Looqin KO/PO is en welke functionaliteiten er zijn;

 • Je kent de achterliggende visie;

 • Je hebt het volledige digitale systeem gezien;

 • Je hebt een goed beeld gekregen of Looqin KO/PO het systeem is wat past bij je organisatie/school;

 • Je weet welke kansen Looqin biedt binnen een IKC/SPIL/Brede School.


Inschrijven
11 apr

Studiedag Leiding geven aan veranderprocessen – Utrecht

Training

Doelgroep: Leidinggevenden, project- en teamleiders en change-agents uit het VO en PO
Door: en Dagdelen: 2 (1 dag)
Data: Di 11/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 10:00-16:00 uur
SBU: 8
Kosten: €340
Inclusief: De verbindende schoolleider 


Veranderen en innoveren in een schoolorganisatie klinkt vanzelfsprekend maar levert in werkelijkheid vele vraagstukken en beslissingen op. Vooral als het gaat veranderingen betreft met veel impact op de school, zoals herontwerp van leren en onderwijs, collegiaal leren, gepersonaliseerd leren etc. Leidinggevenden in de schollen  hebben de taak om de veranderprocessen op effectieve wijze te sturen. Voor een kansrijke implementatie van veranderingen is draagvlak in de school voorwaarde. Creëren van bewustwording, belang en betrokkenheid is hierbij van belang. In deze studiedag leer je veranderingsprocessen vorm te geven en te begeleiden, zodat ze meer kans op succes hebben.

Het centrale thema van deze dag is ‘Leiding geven aan veranderingsprocessen’, zowel vanuit het perspectief van de projectleider als vanuit het management van de school. Deze studie dag geeft deelnemers inzicht in veranderingsprocessen en reikt de deelnemers concrete tools en modellen aan die het veranderingsproces van de school ondersteunen, verbeteren en verdiepen. Modellen als het Coherentiemodel (Michael Fullan), Curriculair spinnenweb (v.d. Akker) en ‘The golden cirkle’ (Simon Sinek).

Doelen en opbrengsten van deze dag zijn:


 • deelnemers zijn zich bewust van en hebben inzicht in veranderingsprocessen;

 • deelnemers hebben inzicht in het ontwerp van veranderprocessen;

 • deelnemers zijn zich bewust van en hebben inzicht in teamcultuur;

 • deelnemers zijn zich bewust van en hebben inzicht in de rol van leiderschap;

 • deelnemers beschikken over ‘tools en taal’.


Behalve diepe informatie over veranderingsprocessen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over eigen veranderingsprocessen: de inhoud, het ontwerp en de procesuitvoering. Dat kan zijn met collega’s van andere scholen of met enkele collega’s van uw eigen school.

Programma


De studiedag ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

9:30 uur - Inloop met koffie en thee.
10:00 uur - Welkom, dagprogramma, doelstellingen.
10:15 uur - De context van (onze) veranderingsprocessen in onderwijs en scholen.
10:45 uur - Het proces van verandering:

 1. Posities.

 2. Aanleiding tot verandering (drivers).

 3. Ontwerpen en organiseren van verandering.

 4. Fases van veranderen.

 5. Vijf voorwaarden voor kansrijke veranderingsprocessen.


11:30 uur - Leiding geven aan veranderingsprocessen: Coherentie, Golden circle, Kurt Lewin.
11:15 uur - Samenvatting: zeven tips voor veranderingsprocessen.
12:30 - 13:00 uur - Lunchpauze
13:00 uur - Verbinden van de inhoud  en opbrengsten aan het schooleigen veranderingsproces.
Een eerste herontwerp van het schooleigen veranderingsproces aan de hand van de aangereikte ontwerp- en procesmodellen.
14:30 uur - Intervisiegesprek met deelnemers van een andere school.
Deelnemers als ieders ‘kritische vriend’ naar het eigen veranderingsproces.
15:15 uur - Inspiratoren en onderzoek ten aanzien van veranderingsprocessen.
15:45 uur - Samenvatting en conclusies.
16:00 uur - Afsluiting

Inschrijven
12 apr

Informatiebijeenkomst Looqin – Utrecht (2)

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren, IB-ers, geïnteresseerden
Door:  en Margot Schreurs (Korein)Dagdelen: 1
Data: Wo 12/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 11:30-13:30 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze  en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee je de doorgaande ontwikkelingslijn in beeld kunt brengen van 0-12 jaar.

Opbrengsten: • Je weet wat Looqin KO/PO is en welke functionaliteiten er zijn;

 • Je kent de achterliggende visie;

 • Je hebt het volledige digitale systeem gezien;

 • Je hebt een goed beeld gekregen of Looqin KO/PO het systeem is wat past bij je organisatie/school;

 • Je weet welke kansen Looqin biedt binnen een IKC/SPIL/Brede School.


Inschrijven
12 apr

Procesgericht kindvolgsysteem Looqin: in vogelvlucht – Utrecht

Training

Doelgroep: PO: directie, intern begeleider, leraren groep 1 t/m 8. KO: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, pedagogische coaches
Door: en Dagdelen: 1
Data: Woe 12/04/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 4
Kosten: €190
Inclusief: 3 maanden gratis demo account, materialen Looqin PO en het boek 'Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs' (Prof. Dr. Ferre Laevers en Ludo Heijlen) of 'Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang' (Prof. Dr. Ferre Laevers en Kristien Silkens).

Heb jij ook wel eens de gedachte dat prestaties en ontwikkeldoelen teveel aandacht krijgen? Heb je te weinig ruimte om het volledige kind in beeld te hebben?

Maak dan kennis met Looqin! Een procesgericht kindvolgsysteem voor kinderen van 0-12 ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Leuven (Ferre Leavers/Ilse Aerden), Korein Groep en doorontwikkeld door Onderwijs Maak Je Samen.

Looqin heeft de focus op het proces. Het is gebaseerd op de pijlers welbevinden en betrokkenheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat welbevinden en betrokkenheid de belangrijkste voorwaarden zijn om tot duurzaam leren te komen. Daarom kunnen ze gezien worden als dè kwaliteitsmeters van het ontwikkel-/ leerproces.

Het doel van deze bijeenkomst is om snel aan de slag te kunnen met Looqin. Je ontdekt hoe je met Looqin zicht kan krijgen op welbevinden en de betrokkenheid. Daarnaast verkennen we met elkaar op welke wijze welbevinden en betrokkenheid verhoogd kunnen worden in de groep. Dit alles om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Met dit kindvolgsysteem respecteren we de dynamiek van de ontwikkeling van elk kind. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot optimale ontwikkeling van elk kind en leiden tot kinderen die opgroeien tot ‘levenslange leerders’. Ook competenties (en voor het basisonderwijs prestaties) worden met Looqin snel en eenvoudig in beeld gebracht.

Opbrengsten:


Na het volgen van de training ‘Looqin in vogelvlucht’  kan je:

 • de basisinhoud over welbevinden, betrokkenheid, competentie (en prestatie) en toepassen en weet je wat het belang van deze aspecten is.

 • welbevinden en betrokkenheid observeren en beoordelen.

 • acties toepassen op groepsniveau die samenhangen met de betrokkenheidsverhogende factoren.

 • volgens de juiste stappen werken met Looqin en dit in eigen praktijk te hanteren.


Inschrijven
20 apr

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: Schoolleiders
Dagdelen: 10 dagdelen
Data: Do 20/04/2017 - Di 13/06/2017 - Di 19/09/2017 - Do 12/10/2017 - Di 28/11/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 140
Kosten: €1495
Inclusief: waardebon € 100,- voor het aanschaffen van boeken
Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?


Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van nu en de toekomst vertaald worden naar de rol van de schoolleider.


In onze module Toekomstgericht Leiderschap, die gecertificeerd is door het schoolleidersregister PO, hebben we bewust aandacht voor de eigen organisatie van de schoolleider alsook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Lees alles over deze module in de brochure:


http://issuu.com/omjs/docs/brochure-module7-v6-druk?e=11539365/36332350

Praktische informatie
Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.495,- per module


Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
21 apr

Studiereis Zuid-Afrika: Apart & Samen (april 2017)

Studiereis

Door: en Job Christians
Doelgroep: Nederlandse leraren, leidinggevenden en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs.
Dagdelen: 18 dagdelen
Data: Vr 21/04/2017 t/m Za 29/04/2017*
Locatie: Zuid-Afrika
Kosten: €2950,-
Inclusief: vlucht, hotel en enkele maaltijden

In april 2017 organiseert Onderwijs Maak Je Samen een 9-daagse studiereis naar Zuid-Afrika (regio Kaapstad) voor leidinggevenden in het onderwijs met de titel: ‘Apart & Samen’.

Vanuit de rijke en bewogen historie van het land en de specifieke situatie waarmee collega-schoolleiders in Zuid-Afrika te maken hebben, krijg je als deelnemer aan de studiereis een waardevol en indrukwekkend programma voorgelegd. Een programma dat andere perspectieven biedt in ‘less is more’ en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de studiereis zal gelegenheid geboden worden om het onderwijssysteem van Zuid Afrika te doorgronden, collega- bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen te ontmoeten en de regio Kaapstad (inclusief Stellenbosch) te bezoeken.

In het eerste deel van de studiereis krijg je een beeld van het huidige Zuid-Afrikaanse (Kaapse) onderwijsstelsel, het curriculum, het toezicht en de (grote) verschillen tussen overheidsscholen en privé-scholen. Gedurende ons verblijf bezoeken we verschillende scholen (primair en voortgezet onderwijs). Tijdens het tweede deel zullen we met een groep Zuid-Afrikaanse schoolleiders uit verschillende maatschappelijke lagen gezamenlijk optrekken. Ze nemen ons mee naar hun eigen school, hun praktijk en hun omgeving en we delen uitdagingen en ervaringen.

Wellicht leiden deze contacten tot duurzame uitwisseling – samenwerking tussen jouw school en de ‘Kaapse’ school.

Het onderwijskundig programma wordt afgewisseld met bezoeken aan het Kaapse schiereiland, Kaapstad, de Tafelberg en de regio Stellenbosch. Dit allemaal onder leiding van zeer ervaren gidsen.

Samenwerkingen


Inhoudelijk worden we onder andere bijgestaan door organisaties als ‘The Pincipals Academy’ en ‘Dreamcatcher Foundation’.

The Principals Academy

Voor deze studiereis werken we nauw samen met The Principals Academy. Deze organisatie, volledig gefinancierd door donateurs, maakt zich sterk voor beter onderwijs in Zuid-Afrika. Ze baseert zich op de wetenschap dat leiderschap in school en de kwaliteit van leraren de twee beslissende factoren zijn voor goed onderwijs. In samenwerking met de University of Cape Town en met de ondersteuning van een team van ervaren (gepensioneerde) schoolleiders, werken ze hard aan de verbetering van scholen. Tijdens het reisprogramma zullen zij op meerdere wijzen een bijdrage leveren aan het programma; zo zal de voornam van de Academy, Bryce Probyn, een verhaal voor ons houden over de uitdagingen van de Zuid-Afrikaanse schoolleider. Hij zal ons meenemen in de enorme diversiteit bestaat tussen de verschillende contexten die het land kent. In de tweede helft van de week zal een uitwisseling plaatsvinden en gaat elke deelnemer een dag meedraaien met een schoolleider op zijn of haar school.

Dreamcatcher Foundation

Dreamcatcher is al 30 jaar betrokken in Community based tourisme, in heel Zuid-Afrika. “In de belangrijkste bestemming is er altijd wel een Dreamcatcher ervaring te vinden”, zo luidt de uitspraak van de organisatie. De Dreamcatcher Foundation maakt zich, vanuit meerdere locaties in de west-kaap, hard voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de verschillende townships. Ze zoekt naar mogelijkheden om het toerisme te combineren met het (groeiende) ondernemerschap van de locale bevolking. Tijdens onze reis maken we gebruik van dit ‘community based toerism’. We krijgen hierdoor de kans ‘een van de locals’ te worden en tegelijkertijd hun kleine ondernemingen te ondersteunen.

Belangrijke informatie:


Data: 21 t/m 29 april 2017*
Begeleiding: Frank Cuppers en Job Christians
Kosten: € 2.950,-
Inclusief: vlucht, hotel en enkele maaltijden
Bekijk het reisprogramma hier.

Via het Europees Platform/NUFFIC bestaat de mogelijkheid een cofinanciering aan te vragen voor het deelnemen aan studiereizen. We verwijzen hiervoor naar de website van het Europees Platform.


Aangemerkt als bron voor 'informeel leren'De ‘Studiereis Zuid-Afrika’
wordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Omgaan met verschillen’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de ‘Studiereis Zuid-Afrika’ gedeeltelijk aansluit bij de professionaliseringsthema’s ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s via informeel leren.*Vertrekdata onder voorbehoud; ivm vluchtschema kunnen de vertrekdag en tijden wijzigen.

Inschrijven vóór 20 februari 2017.


Inschrijven
10 mei

Terugkom bijeenkomst ‘Groep 3 goed onder de knie’

Training

Doelgroep: Cursisten 'Overgang naar groep 3: Groep 3 goed onder de knie’
Door: Ine van de Sluis en Joyce van den Boogaard
Dagdelen: 1
Data: woensdag 10/05/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 14.30-17.00 uur
SBU: 2,5
Kosten: €100,- (neem één collega gratis mee!)

Vooruit kijken naar groep 4;


De afgelopen periode hebben jullie met veel enthousiasme en betrokkenheid de training “Groep 3 onder de knie” gevolgd. Uit jullie reacties en evaluaties geven jullie de tip aan ons om een terugkom-bijeenkomst te organiseren zodat we het netwerk actief kunnen houden.

De training heeft zich gericht op de overgang van groep 2 naar groep 3. Wij merken dat we nu ook steeds vaker de vraag krijgen: Hoe nu de doorgaande lijn naar groep 4?”

Bij deze nodigen we jullie uit voor de terugkombijeenkomst, waarbij je één collega mee mag nemen van je eigen school. Bij voorkeur de leerkracht groep 4 of Intern Begeleider.

Inhoud van deze middag:


Zoals jullie van ons gewend zijn wordt het middag vol uitwisseling en nieuwe praktische tips. Daarnaast zoomen we in op de laatste periode van groep 3 en kijken we samen vooruit naar de overgang van groep 3 naar groep 4. We gaan vooral het gesprek aan met elkaar!

Heb je interesse, schrijf je op tijd in want vol=vol. Neem je collega mee!

Inschrijven
16 mei

Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: Schoolleiders en intern begeleiders
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Di 16/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 9
Kosten: €340
Inclusief: Leiding geven aan mezelf


Als leidinggevende zie je de school als een geheel met een doorgaande lijn. Een geheel dat gekenmerkt wordt door een bepaalde organisatiestructuur en dat bestaat uit diverse groepen leerlingen en professionals. Zelf heb je misschien enkele jaren ervaring binnen een bepaalde groep wat leidt tot een expertise op een bepaald gebied. Maar hoeveel weet u van de ontwikkeling van en werkwijze bij de kleuters?

Om de ontwikkelingen in de doorgaande lijn te kunnen volgen en de professionaliteit van de leraren van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Deze kennis is nodig om:


 • beleid te kunnen ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.

 • een inschatting te kunnen maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden.

 • de juiste vragen te kunnen stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten groep 1 en 2.

 • leiding te kunnen geven aan een doorgaande lijn peuters – kleuters – groep 3 (t/m 8).


In de opbouw van dit dagprogramma gaan we uit van de driedeling: inhoud – houding – verhouding.

Dit houdt in dat we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht besteden aan de houding die dit vraagt van de schoolleider. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen?Het laatste onderdeel betreft aandacht voor de verhouding. Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider? Kunnen we de expert Jonge Kind voldoende effectief inzetten in de ontwikkelingen van de onderbouw? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8? Op welke wijze creëren we een lerende organisatie in de onderbouw? 

Inschrijven
18 mei

Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: Schoolleiders, leidinggevenden, MT-leden, interne begeleiders PO
Door: Dagdelen: 1 dagdeel
Data: Do 18/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:30-17:00 uur
SBU: 3
Kosten: €190
Inclusief: het notitieboek 'Leiding geven aan mezelf' én 'Mijn notitieboek'


In navolging op het Schoolplan ‘light’ ontwikkelde Onderwijs Maak Je Samen het Communicatieplan ‘light’. Het uitgangspunt voor dit document is authentieke communicatie/profilering vanuit de schoolidentiteit.


Het document geeft je houvast voor het ontwikkelen van een eenvoudig te volgen communicatiestrategie en helpt je om doelstellingen te vertalen in een concrete planning.


Download een conceptversie van het Communicatieplan ‘light’. Wil je een volledige versie met nog meer praktische invulmodellen? Neem dan contact met ons op.Welke inhoud bevat het Communicatieplan? • Analyse van de school en haar omgeving

  • Identiteit (met ingrediënten uit schoolplan (Light))

  • Omgeving

  • Imago

  • Toekomst

  • SWOT • Doelstellingen

 • Strategie

 • Doelgroepen

 • Communicatiemiddelen

 • Plan

  • Doelstellingen per jaar

  • Jaarplanning (communicatiematrix)

  • Taakverdeling

  • Financiën

  • Evaluatie
Inhoud bijeenkomst


In deze studiebijeenkomst ga je aan de slag met het opstellen van een communicatieplan. Hoe vertaal je feitelijke gegevens en doelen die je op onderwijsgebied (in je schoolplan) hebt naar een goede communicatie en profilering? Doel van de bijeenkomst is dat je na afloop, zelfstandig of samen met je team kunt komen tot een passende communicatiestrategie die de mogelijkheid geeft om op een efficiënte en authentieke manier te kunnen communiceren.Opbrengsten • Een aanpak en handvatten om samen met je team te komen tot een communicatiestrategie, die past bij de school en de fase van ontwikkeling.

 • Je hebt een start gemaakt met het opstellen van je communicatieplan ‘light'


Inschrijven
19 mei

Jongens tegen(over) de meisjes – Utrecht

Training

Doelgroep: Primair onderwijs/SBO
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Vrij 19/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:30-16:00 uur
SBU: 7
Kosten: €340
Inclusief: het boek 'Boys & Girls'


Leraren houden in hun werk rekening met allerlei verschillen tussen leerlingen. Maar wat weten we nu eigenlijk over het leren van jongens en meisjes; waarin verschilt dat en hoe komen we daaraan tegemoet? We staan uitgebreid stil bij de actuele stand van zaken rondom het leren van jongens en meisjes. Hebben de verschillen een biologische of juist sociologische achtergrond?

Opbrengsten:


De deelnemers leren hoe je met verschillende strategieën tegemoet kunt komen aan de leerwensen van jongens en meisjes. Didactische- en pedagogische aanwijzingen, evenals strategieën voor het ontwikkelen van het klimaat in de groep komen aan de orde.

Inschrijven
22 mei

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: Leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders (PO)
Door:
Dagdelen:
1 dag
Data: Ma 22/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-20:00 uur
Kosten: €320
Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek.


Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Schoolreis


Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Voorafgaande aan de schoolreis ontvangt elke deelnemende school een voorbereidende opdracht die uiteindelijk de kijk- en ontwikkelwijzer vormt voor het bezoek.

Tijdens deze dag bezoek je drie verschillende scholen die een innovatief onderwijsconcept hebben neergezet of die een waardevol veranderproces hebben doorlopen. De dag start met een inleiding, verzorgd door een ervaren procesbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen. Vervolgens word je door de schoolleider, leraren en/of leerlingen van de school ontvangen, krijg je een kijk in de praktijk, inzicht in de processen en kun je vragen stellen over de successen en uitdagingen.

We bezoeken scholen die ons hun eigen verhaal kunnen vertellen aan de hand van één of meer van de volgende thema’s:

 • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

 • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

 • Organisatie: van school naar kindvoorziening


We reizen gezamenlijk per touringcar van school naar school en we verwerken onderweg onze indrukken en nieuwe inzichten in een beknopt reisverslag. Na een gezamenlijk diner, wisselen we (onder leiding van een procesbegeleider) onze indrukken uit en stellen we vast welke ervaringen en acties we voor het proces op de eigen school mee willen nemen.

Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Informatie:


Kosten van deze dag bedragen €320 per persoon, inclusief kosten voor de reis, het notitieboek, de lunch en het diner.

Locatie (start- en eindpunt): Utrecht
Het definitieve programma zal binnenkort verschijnen.

Inschrijven
22 mei

Procesgericht kindvolgsysteem Looqin: in vogelvlucht – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: PO: directie, intern begeleider, leraren groep 1 t/m 8. KO: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, pedagogische coaches
Door: en Dagdelen: 1
Data: Ma 22/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 4
Kosten: €190
Inclusief: 3 maanden gratis demo account, materialen Looqin PO en het boek 'Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs' (Prof. Dr. Ferre Laevers en Ludo Heijlen) of 'Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang' (Prof. Dr. Ferre Laevers en Kristien Silkens).

Heb jij ook wel eens de gedachte dat prestaties en ontwikkeldoelen teveel aandacht krijgen? Heb je te weinig ruimte om het volledige kind in beeld te hebben?

Maak dan kennis met Looqin! Een procesgericht kindvolgsysteem voor kinderen van 0-12 ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Leuven (Ferre Leavers/Ilse Aerden), Korein Groep en doorontwikkeld door Onderwijs Maak Je Samen.

Looqin heeft de focus op het proces. Het is gebaseerd op de pijlers welbevinden en betrokkenheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat welbevinden en betrokkenheid de belangrijkste voorwaarden zijn om tot duurzaam leren te komen. Daarom kunnen ze gezien worden als dè kwaliteitsmeters van het ontwikkel-/ leerproces.

Het doel van deze bijeenkomst is om snel aan de slag te kunnen met Looqin. Je ontdekt hoe je met Looqin zicht kan krijgen op welbevinden en de betrokkenheid. Daarnaast verkennen we met elkaar op welke wijze welbevinden en betrokkenheid verhoogd kunnen worden in de groep. Dit alles om ervoor te zorgen dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. Met dit kindvolgsysteem respecteren we de dynamiek van de ontwikkeling van elk kind. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot optimale ontwikkeling van elk kind en leiden tot kinderen die opgroeien tot ‘levenslange leerders’. Ook competenties (en voor het basisonderwijs prestaties) worden met Looqin snel en eenvoudig in beeld gebracht.

Opbrengsten:


Na het volgen van de training ‘Looqin in vogelvlucht’  kan je:

 • de basisinhoud over welbevinden, betrokkenheid, competentie (en prestatie) en toepassen en weet je wat het belang van deze aspecten is.

 • welbevinden en betrokkenheid observeren en beoordelen.

 • acties toepassen op groepsniveau die samenhangen met de betrokkenheidsverhogende factoren.

 • volgens de juiste stappen werken met Looqin en dit in eigen praktijk te hanteren.


Inschrijven
24 mei

Formatief toetsen en differentiatie – Utrecht (3)

Training

Doelgroep: Docenten VO
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Woe 24/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 6
Kosten: €340
Inclusief: 5 minuten formatief + Cijfers geven werkt niet (Didactief)


Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen in de eigen lessituatie. Cursisten gaan praktisch aan de slag met de aangeboden werkvormen. Vervolgens wordt gereflecteerd op de behoeft tot differentiatie bij leerlingen. Vanuit die reflectie wordt een visie op differentiëren uitgewerkt en opgenomen in een plan van aanpak.

Opbrengsten:

De cursisten beschikken aan het einde van de studiedag over een plan van aanpak in concept met een visie op de inzet van formatieve werkvormen en de differentiatie die daaruit volgt.

RegisterLeraar: ErkOtUOWqHGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: ErkOtUOWqH (6 RU).

Inschrijven
24 mei

De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en Ontwerpend Leren – Utrecht

Training

Doelgroep: Leraren bovenbouw, directie, bovenbouw coördinatoren, intern begeleiders
Door: Dagdelen: 2
Data: Wo 24/05/2017 - 21/06/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:30 - 17:30 uur
SBU: 9
Kosten: €340
Inclusief: Mijn notitieboek

Inhoud training:


Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op de wereld in de 21e  eeuw. Het verloop van de 21e eeuw kennen we niet, maar we weten wel dat leerlingen baat hebben bij een gedegen basis om zelf de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun leven, leren en werken. Maar hoe sluit je met het onderwijs goed aan op het leren en de (onderwijs)behoeften van de huidige generatie leerlingen?

Om kinderen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en om hun onderzoekende houding te stimuleren, wordt steeds vaker onderzoekend en ontwerpend leren ingezet binnen het basisonderwijs. Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden laat ontwikkelen zoals; waarnemen, analyseren, voorspellen en reflecteren. Daarnaast leren ze vaardigheden op het gebied van samenwerken, zelfstandig en kritisch denken, creatieve oplossingen verzinnen en presenteren.

schema onderzoekend en ontwerpend leren

Door in je onderwijspraktijk gebruik te maken van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) bied je kinderen de mogelijkheid om dingen uit te zoeken, om een oplossing voor een probleem uit te denken en om te kijken of die oplossing ook werkt.  In het kader van de vaardigheden voor het leren in de 21e eeuw, biedt onderzoekend en ontwerpend leren een geschikte aanpak voor het leven, leren en werken van de kinderen van nu en de volwassenen van later.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Tijdens de training zoomen we in op twee niveaus:

1) Schoolniveau: Waar wil je met de school naartoe? Wat is de ambitie van de school? Hoe kan OOL verankerd worden in het onderwijsaanbod?

2) Groepsniveau: Hoe kun je in je eigen groep een start maken met OOL? Wat is de rol van de leerkracht hierbij? Welke (interactie)vaardigheden vraagt dit van jou?

Opbrengsten: • Je hebt kennis van de theoretische modellen en achtergronden van onderzoekend en ontwerpend leren.

 • Je kunt onderzoekend en ontwerpen leren koppelen aan het onderwijs en de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

 • Je kunt met de kennis, inzichten en praktijkopdrachten van de training een vertaling maken naar je eigen onderwijspraktijk, op zowel schoolniveau als groepsniveau.


Gevalideerd door registerleraar.nl.Geregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 6edOZDN2Yf (9 RU)

 

Inschrijven
29 mei

21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: Leraren, intern begeleiders, mentoren, schoolleiders primair onderwijs
Door: en Dagdelen: 1 dag
Data: Ma 29/05/2017
Locatie: Utrecht, vergaderlocatie Domstad (Koningsbergerstraat 9)
Tijd: 10:00-16:00 uur
SBU: 12
Kosten: €320
Inclusief: het O21-spel


Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op en in de wereld van nu en de toekomst, de 21e eeuw. Voor zover we nu weten, is dit een wereld waarin informatie, communicatie en technologie altijd en overal beschikbaar zijn. Een wereld die in een hoog tempo verandert en die naast kennis ook de ontwikkeling van ‘brede’ vaardigheden vraagt.

Centraal in deze studiedag staat de duiding van en betekenis geven aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Hiervoor zetten we actuele modellen en onderzoek in, zoals het model 21e eeuwse vaardigheden (Voogt, SLO), maar ook de modellen van Robert Marzano, Sugata Mitra en Howard Gardner.

Verder maken we inzichtelijk wat dit vraagt (houding, gedrag, vaardigheden) van de leerling en de leraar. Hoe brengen we deze innovatie tot stand? In hoeverre past dit in een actuele onderwijscontext van persoonlijk en gepersonaliseerd leren?

Tot slot kijken we vooruit naar borging en verduurzaming . Door een plan van aanpak te maken, een stuurgroep in te richten en een kwaliteitskaart ‘leren in de 21e eeuw’ voor uw school te realiseren.

Opbrengsten: • Deelnemers hebben zich een beeld gevormd over de inhoud en reikwijdte van actuele vaardighedensets voor ‘leren in de 21e eeuw’;

 • Deelnemers onderzoeken en verkennen de kansen/mogelijkheden van het concept ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, de leraar en de school;

 • Deelnemers kunnen een concrete vertaling maken naar de eigen onderwijs(les)praktijk en weten hoe de vaardigheden van de 21e eeuw een plaats kunnen krijgen.


RegisterLeraar: wAfTrDUVvyGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: (12 RU).

Inschrijven
30 mei

Informatiebijeenkomst Looqin – Breda

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren, IB-ers, geïnteresseerden
Door:  en Margot Schreurs (Korein)Dagdelen: 1
Data: Di 30/05/2017
Locatie: Breda
Tijd: 15:00-17:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze  en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee je de doorgaande ontwikkelingslijn in beeld kunt brengen van 0-12 jaar.

Opbrengsten: • Je weet wat Looqin KO/PO is en welke functionaliteiten er zijn;

 • Je kent de achterliggende visie;

 • Je hebt het volledige digitale systeem gezien;

 • Je hebt een goed beeld gekregen of Looqin KO/PO het systeem is wat past bij je organisatie/school;

 • Je weet welke kansen Looqin biedt binnen een IKC/SPIL/Brede School.


Inschrijven
31 mei

Formatief toetsen en differentiatie – Utrecht (4)

Training

Doelgroep: Docenten VO
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Wo 31/05/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 6
Kosten: €340
Inclusief: 5 minuten formatief + Cijfers geven werkt niet (Didactief)


Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen in de eigen lessituatie. Cursisten gaan praktisch aan de slag met de aangeboden werkvormen. Vervolgens wordt gereflecteerd op de behoeft tot differentiatie bij leerlingen. Vanuit die reflectie wordt een visie op differentiëren uitgewerkt en opgenomen in een plan van aanpak.

Opbrengsten:

De cursisten beschikken aan het einde van de studiedag over een plan van aanpak in concept met een visie op de inzet van formatieve werkvormen en de differentiatie die daaruit volgt.

RegisterLeraar: ErkOtUOWqHGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: ErkOtUOWqH (6 RU).

Inschrijven
31 mei

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Nijmegen

Training

Doelgroep: Nieuwe leraren binnen de school
Door: en Dagdelen: 3
Data: Wo 31/05/2017 - 30/08/2017 - 20/09/2017
Locatie: Nijmegen
Tijd: 14:30-17:30 uur
SBU: 9
Kosten: €490
Inclusief: Mijn notitieboek


Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren:


 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.

 • constructief conflicten oplossen.

 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.

 • open te staan voor verschillen tussen mensen.


Leraar maakt het verschil
Als leraar op een Vreedzame School geef je de lessen en sta je als rolmodel voor de kinderen.  De principes van het programma dienen door de leraren te worden ‘voorgeleefd’. Je collega’s zijn hierin intensief geschoold en getraind. De open training is daarom speciaal ontwikkeld voor leraren die niet of nauwelijks ervaring hebben met deze aanpak. Zo kunnen ze uiteindelijk het optimale uit hun lessen en de klas halen.

Opbrengsten:

 • De deelnemers kennen de visie en uitgangspunten van De Vreedzame school.

 • De deelnemers weten wat belangrijk is in de zes blokken en kunnen dit ontwikkelen bij de kinderen.

 • De deelnemers hebben kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het werken op een Vreedzame School.


Inschrijven
08 jun

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag – Utrecht (3)

Training

Doelgroep: Leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders (PO)
Door: Job Christians
Dagdelen:
1 dag
Data: Do 08/06/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-20:00 uur
Kosten: €320
Inclusief: transport, lunch, diner én het notitieboek.


Veel scholen zijn bezig met een herontwerp of aanscherping van hun onderwijsconcept. Zij zoeken naar passende onderwijsvormen die meer recht doen aan de brede ontwikkeling van kinderen en die de organisatie van het leren dichter bij het kind en de professional brengt. Ook op zoek naar onderwijs dat recht doet aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in de 21e eeuw?

Schoolreis


Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Voorafgaande aan de schoolreis ontvangt elke deelnemende school een voorbereidende opdracht die uiteindelijk de kijk- en ontwikkelwijzer vormt voor het bezoek.

Tijdens deze dag bezoek je drie verschillende scholen die een innovatief onderwijsconcept hebben neergezet of die een waardevol veranderproces hebben doorlopen. De dag start met een inleiding, verzorgd door een ervaren procesbegeleider van Onderwijs Maak Je Samen. Vervolgens word je door de schoolleider, leraren en/of leerlingen van de school ontvangen, krijg je een kijk in de praktijk, inzicht in de processen en kun je vragen stellen over de successen en uitdagingen.

We bezoeken scholen die ons hun eigen verhaal kunnen vertellen aan de hand van één of meer van de volgende thema’s:

 • Leeromgeving: van muren naar ruimte(s)

 • Didactiek: van onderwijs voor de leerling, naar onderwijs mét de leerling

 • Organisatie: van school naar kindvoorziening


We reizen gezamenlijk per touringcar van school naar school en we verwerken onderweg onze indrukken en nieuwe inzichten in een beknopt reisverslag. Na een gezamenlijk diner, wisselen we (onder leiding van een procesbegeleider) onze indrukken uit en stellen we vast welke ervaringen en acties we voor het proces op de eigen school mee willen nemen.

Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Informatie:


Kosten van deze dag bedragen €320 per persoon, inclusief kosten voor de reis, het notitieboek, de lunch en het diner.

Locatie (start- en eindpunt): Utrecht
Het definitieve programma zal binnenkort verschijnen.

Inschrijven
14 jun

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Breda

Training

Doelgroep: Nieuwe leraren binnen de school
Door: en Dagdelen: 3
Data: Wo 14/06/2017 - 06/09/2017 - 27/09/2017
Locatie: Breda
Tijd: 14:30-17:30 uur
SBU: 9
Kosten: €490
Inclusief: Mijn notitieboek


Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren:


 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.

 • constructief conflicten oplossen.

 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.

 • open te staan voor verschillen tussen mensen.


Leraar maakt het verschil
Als leraar op een Vreedzame School geef je de lessen en sta je als rolmodel voor de kinderen.  De principes van het programma dienen door de leraren te worden ‘voorgeleefd’. Je collega’s zijn hierin intensief geschoold en getraind. De open training is daarom speciaal ontwikkeld voor leraren die niet of nauwelijks ervaring hebben met deze aanpak. Zo kunnen ze uiteindelijk het optimale uit hun lessen en de klas halen.

Opbrengsten:

 • De deelnemers kennen de visie en uitgangspunten van De Vreedzame school.

 • De deelnemers weten wat belangrijk is in de zes blokken en kunnen dit ontwikkelen bij de kinderen.

 • De deelnemers hebben kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het werken op een Vreedzame School.


Inschrijven
14 jun

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Utrecht (3)

Training

Doelgroep: Leraren groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Woe 14/06/2017 - 06/09/2017 - 11/10/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:30-17:30 uur
SBU: 15
Kosten: €490
Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek


De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


De training is aangevraagd bij registerleraar.nl.

Inschrijven
26 jun

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Amsterdam

Training

Doelgroep: Leraren groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Ma 26/06/2017 - 18/09/2017 - 30/10/2017
Locatie: Amsterdam
Tijd: 16:00 - 19:00 uur
SBU: 15
Kosten: €490
Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek


De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

Inschrijven
28 jun

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Helmond

Training

Doelgroep: Nieuwe leraren binnen de school
Door: en Dagdelen: 3
Data: Wo 28/06/2017 - 13/09/2017 - 04/10/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 14:30-17:30 uur
SBU: 9
Kosten: €490
Inclusief: Mijn notitieboek


Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren:


 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.

 • constructief conflicten oplossen.

 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.

 • open te staan voor verschillen tussen mensen.


Leraar maakt het verschil
Als leraar op een Vreedzame School geef je de lessen en sta je als rolmodel voor de kinderen.  De principes van het programma dienen door de leraren te worden ‘voorgeleefd’. Je collega’s zijn hierin intensief geschoold en getraind. De open training is daarom speciaal ontwikkeld voor leraren die niet of nauwelijks ervaring hebben met deze aanpak. Zo kunnen ze uiteindelijk het optimale uit hun lessen en de klas halen.

Opbrengsten:

 • De deelnemers kennen de visie en uitgangspunten van De Vreedzame school.

 • De deelnemers weten wat belangrijk is in de zes blokken en kunnen dit ontwikkelen bij de kinderen.

 • De deelnemers hebben kennis en vaardigheden die nodig zijn bij het werken op een Vreedzame School.


Inschrijven
11 sep

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond (3)

Training

Doelgroep: Leraren groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Ma 11/09/2017 - 09/10/2017 - 13/11/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 16.00 - 19.00 uur
SBU: 15
Kosten: €490
Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek


De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Gevalideerd door registerleraar.nlGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

]

Inschrijven
14 sep

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Zwolle

Training

Doelgroep: Leraren groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Do 14/09/2017 - 12/10/2017 - 09/11/2017
Locatie: Zwolle
Tijd: 16.00 - 19.00 uur
SBU: 15
Kosten: €490
Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen + Mijn notitieboek


De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, spelenderwijs én gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Ook de PO raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016).  Al langere tijd wordt gesproken over meer speels onderwijs in de onderbouw. Hierdoor kan een goede doorgaande lijn worden gecreëerd van groep 2 naar groep 3 waarbij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord. Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Tijdens deze training ga je hiermee praktisch aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw"

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Ik start nu veel eerder met differentiëren”

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde (spel)-activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


De training is aangevraagd bij registerleraar.nl.

Inschrijven
23 okt

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen (oktober 2017)

Studiereis

Door: en Job Christians
Doelgroep: Nederlandse leraren, leidinggevenden en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs.
Dagdelen: 18 dagdelen
Data: Ma 23/10/2017 t/m Woe 01/11/2017*
Locatie: Zuid-Afrika
Kosten: €2950,-
Inclusief: vlucht, hotel en enkele maaltijden

In oktober 2017 organiseert Onderwijs Maak Je Samen een 10-daagse studiereis naar Zuid-Afrika (regio Kaapstad) voor leidinggevenden in het onderwijs met de titel: ‘Apart & Samen’.

Vanuit de rijke en bewogen historie van het land en de specifieke situatie waarmee collega-schoolleiders in Zuid-Afrika te maken hebben, krijg je als deelnemer aan de studiereis een waardevol en indrukwekkend programma voorgelegd. Een programma dat andere perspectieven biedt in ‘less is more’ en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de studiereis zal gelegenheid geboden worden om het onderwijssysteem van Zuid Afrika te doorgronden, collega- bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen te ontmoeten en de regio Kaapstad (inclusief Stellenbosch) te bezoeken.

In het eerste deel van de studiereis krijg je een beeld van het huidige Zuid-Afrikaanse (Kaapse) onderwijsstelsel, het curriculum, het toezicht en de (grote) verschillen tussen overheidsscholen en privé-scholen. Gedurende ons verblijf bezoeken we verschillende scholen (primair en voortgezet onderwijs). Tijdens het tweede deel zullen we met een groep Zuid-Afrikaanse schoolleiders uit verschillende maatschappelijke lagen gezamenlijk optrekken. Ze nemen ons mee naar hun eigen school, hun praktijk en hun omgeving en we delen uitdagingen en ervaringen.

Wellicht leiden deze contacten tot duurzame uitwisseling – samenwerking tussen jouw school en de ‘Kaapse’ school.

Het onderwijskundig programma wordt afgewisseld met bezoeken aan het Kaapse schiereiland, Kaapstad, de Tafelberg en de regio Stellenbosch. Dit allemaal onder leiding van zeer ervaren gidsen.

Samenwerkingen


Inhoudelijk worden we onder andere bijgestaan door organisaties als ‘The Pincipals Academy’ en ‘Dreamcatcher Foundation’.

The Principals Academy

Voor deze studiereis werken we nauw samen met The Principals Academy. Deze organisatie, volledig gefinancierd door donateurs, maakt zich sterk voor beter onderwijs in Zuid-Afrika. Ze baseert zich op de wetenschap dat leiderschap in school en de kwaliteit van leraren de twee beslissende factoren zijn voor goed onderwijs. In samenwerking met de University of Cape Town en met de ondersteuning van een team van ervaren (gepensioneerde) schoolleiders, werken ze hard aan de verbetering van scholen. Tijdens het reisprogramma zullen zij op meerdere wijzen een bijdrage leveren aan het programma; zo zal de voornam van de Academy, Bryce Probyn, een verhaal voor ons houden over de uitdagingen van de Zuid-Afrikaanse schoolleider. Hij zal ons meenemen in de enorme diversiteit bestaat tussen de verschillende contexten die het land kent. In de tweede helft van de week zal een uitwisseling plaatsvinden en gaat elke deelnemer een dag meedraaien met een schoolleider op zijn of haar school.

Dreamcatcher Foundation

Dreamcatcher is al 30 jaar betrokken in Community based tourisme, in heel Zuid-Afrika. “In de belangrijkste bestemming is er altijd wel een Dreamcatcher ervaring te vinden”, zo luidt de uitspraak van de organisatie. De Dreamcatcher Foundation maakt zich, vanuit meerdere locaties in de west-kaap, hard voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de verschillende townships. Ze zoekt naar mogelijkheden om het toerisme te combineren met het (groeiende) ondernemerschap van de locale bevolking. Tijdens onze reis maken we gebruik van dit ‘community based toerism’. We krijgen hierdoor de kans ‘een van de locals’ te worden en tegelijkertijd hun kleine ondernemingen te ondersteunen.

Belangrijke informatie:


Data: Ma 23/10/2017 t/m Woe 01/11/2017*
Begeleiding: Frank Cuppers en Job Christians
Kosten: € 2.950,-
Inclusief: vlucht, hotel en enkele maaltijden
Bekijk het reisprogramma van april 2017 hier, deze zal ongeveer gelijk zijn in oktober 2017.

Via het Europees Platform/NUFFIC bestaat de mogelijkheid een cofinanciering aan te vragen voor het deelnemen aan studiereizen. We verwijzen hiervoor naar de website van het Europees Platform.


Aangemerkt als bron voor 'informeel leren'De ‘Studiereis Zuid-Afrika’
wordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Omgaan met verschillen’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de ‘Studiereis Zuid-Afrika’ gedeeltelijk aansluit bij de professionaliseringsthema’s ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s via informeel leren.*Vertrekdata onder voorbehoud; ivm vluchtschema kunnen de vertrekdag en tijden wijzigen.

Inschrijven
21 feb

Studiereis Leuven 2018; naar het land van welbevinden en betrokkenheid

Studiereis

Door: Dagdelen: 6 (3 dagen)
Data: Wo 21/02/2018 t/m Vr 23/02/2018
Locatie: Leuven, België
Tijd: 09:00-17:00 uur
SBU: 24
Kosten: €545

Na een succesvolle studiereis in februari 2016 en februari 2017 organiseren het centrum ErvaringsGericht Onderwijs & Onderwijs Maak Je Samen, in samenwerking met CEGO (KU Leuven), wederom een studiereis naar Leuven. Deze zal plaatsvinden op 21, 22, 23 februari 2018.

Het reisprogramma wordt samengesteld voor schoolleiders, IB’ers en leraren uit het primair onderwijs, managers en pedagogische medewerkers vanuit de kinderopvang en opleiders.

Afgelopen jaar was de studiereis volgeboekt en moesten we mensen teleurstellen. Wil je verzekerd zijn van een plekje? Meld je dan nu alvast aan.

Informatie


We logeren twee nachten in het Pentahotel, wat gelegen is in het historische centrum van Leuven. De prijzen zijn gebaseerd op een tweepersoonskamer. Totale kosten bedragen €545,-. (De meerprijs voor een eenpersoonskamer is €50,- p.p.p.n.) Ontbijt en lunch zijn inbegrepen.

Inschrijven


Inschrijven
17 apr

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen (april 2018)

Studiereis

Door: en Job Christians
Doelgroep: N
ederlandse leraren, leidinggevenden en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs.
Dagdelen: 18 dagdelen
Data: Di 17/04/2018 t/m Vrij 27/04/2018*
Locatie: Zuid-Afrika
Kosten: €2950,-
Inclusief: vlucht, hotel en enkele maaltijden

In april 2018 organiseert Onderwijs Maak Je Samen een 1o-daagse studiereis naar Zuid-Afrika (regio Kaapstad) voor leidinggevenden in het onderwijs met de titel: ‘Apart & Samen’.

Vanuit de rijke en bewogen historie van het land en de specifieke situatie waarmee collega-schoolleiders in Zuid-Afrika te maken hebben, krijg je als deelnemer aan de studiereis een waardevol en indrukwekkend programma voorgelegd. Een programma dat andere perspectieven biedt in ‘less is more’ en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de studiereis zal gelegenheid geboden worden om het onderwijssysteem van Zuid Afrika te doorgronden, collega- bestuurders, schoolleiders, leraren en leerlingen te ontmoeten en de regio Kaapstad (inclusief Stellenbosch) te bezoeken.

In het eerste deel van de studiereis krijg je een beeld van het huidige Zuid-Afrikaanse (Kaapse) onderwijsstelsel, het curriculum, het toezicht en de (grote) verschillen tussen overheidsscholen en privé-scholen. Gedurende ons verblijf bezoeken we verschillende scholen (primair en voortgezet onderwijs). Tijdens het tweede deel zullen we met een groep Zuid-Afrikaanse schoolleiders uit verschillende maatschappelijke lagen gezamenlijk optrekken. Ze nemen ons mee naar hun eigen school, hun praktijk en hun omgeving en we delen uitdagingen en ervaringen.

Wellicht leiden deze contacten tot duurzame uitwisseling – samenwerking tussen jouw school en de ‘Kaapse’ school.

Het onderwijskundig programma wordt afgewisseld met bezoeken aan het Kaapse schiereiland, Kaapstad, de Tafelberg en de regio Stellenbosch. Dit allemaal onder leiding van zeer ervaren gidsen.

Samenwerkingen


Inhoudelijk worden we onder andere bijgestaan door organisaties als ‘The Pincipals Academy’ en ‘Dreamcatcher Foundation’.

The Principals Academy

Voor deze studiereis werken we nauw samen met The Principals Academy. Deze organisatie, volledig gefinancierd door donateurs, maakt zich sterk voor beter onderwijs in Zuid-Afrika. Ze baseert zich op de wetenschap dat leiderschap in school en de kwaliteit van leraren de twee beslissende factoren zijn voor goed onderwijs. In samenwerking met de University of Cape Town en met de ondersteuning van een team van ervaren (gepensioneerde) schoolleiders, werken ze hard aan de verbetering van scholen. Tijdens het reisprogramma zullen zij op meerdere wijzen een bijdrage leveren aan het programma; zo zal de voornam van de Academy, Bryce Probyn, een verhaal voor ons houden over de uitdagingen van de Zuid-Afrikaanse schoolleider. Hij zal ons meenemen in de enorme diversiteit bestaat tussen de verschillende contexten die het land kent. In de tweede helft van de week zal een uitwisseling plaatsvinden en gaat elke deelnemer een dag meedraaien met een schoolleider op zijn of haar school.

Dreamcatcher Foundation

Dreamcatcher is al 30 jaar betrokken in Community based tourisme, in heel Zuid-Afrika. “In de belangrijkste bestemming is er altijd wel een Dreamcatcher ervaring te vinden”, zo luidt de uitspraak van de organisatie. De Dreamcatcher Foundation maakt zich, vanuit meerdere locaties in de west-kaap, hard voor de ontwikkeling van het ondernemerschap in de verschillende townships. Ze zoekt naar mogelijkheden om het toerisme te combineren met het (groeiende) ondernemerschap van de locale bevolking. Tijdens onze reis maken we gebruik van dit ‘community based toerism’. We krijgen hierdoor de kans ‘een van de locals’ te worden en tegelijkertijd hun kleine ondernemingen te ondersteunen.

Belangrijke informatie:


Data: Ma 23/10/2017 t/m Woe 01/11/2017*
Begeleiding: Frank Cuppers en Job Christians
Kosten: € 2.950,-
Inclusief: vlucht, hotel en enkele maaltijden
Bekijk het reisprogramma van april 2017 hier, deze zal ongeveer gelijk zijn in april 2018.

Via het Europees Platform/NUFFIC bestaat de mogelijkheid een cofinanciering aan te vragen voor het deelnemen aan studiereizen. We verwijzen hiervoor naar de website van het Europees Platform.


Aangemerkt als bron voor 'informeel leren'De ‘Studiereis Zuid-Afrika’
wordt vermeld als bron bij de professionaliseringsthema’s ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Omgaan met verschillen’ van het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat de ‘Studiereis Zuid-Afrika’ gedeeltelijk aansluit bij de professionaliseringsthema’s ‘In relatie staan tot de omgeving’ en ‘Omgaan met verschillen’ en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling op deze thema’s via informeel leren.*Vertrekdata onder voorbehoud; ivm vluchtschema kunnen de vertrekdag en tijden wijzigen.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent