Agenda

10 mei

Terugkom bijeenkomst ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond – 10 mei 2017

Training

Vooruit kijken naar groep 4; De afgelopen periode hebben jullie met veel enthousiasme en betrokkenheid de training “Groep 3 onder de knie” gevolgd. Uit jullie reacties en evaluaties geven jullie de tip aan ons om een terugkom-bijeenkomst te organiseren zodat we het netwerk actief kunnen houden. De training heeft zich gericht op de overgang van […]

Meer info en aanmelden
16 mei

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 16 mei 2017

Studiedag

Inclusief: Leiding geven aan mezelf Als leidinggevende zie je de school als een geheel met een doorgaande lijn. Een geheel dat gekenmerkt wordt door een bepaalde organisatiestructuur en dat bestaat uit diverse groepen leerlingen en professionals. Zelf heb je misschien enkele jaren ervaring binnen een bepaalde groep wat leidt tot een expertise op een bepaald […]

Meer info en aanmelden
18 mei

Studiedag Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht – 18 mei 2017

Studiedag

Inclusief: het notitieboek ‘Leiding geven aan mezelf‘ én ‘Mijn notitieboek‘ In navolging op het Schoolplan ‘light’ ontwikkelde Onderwijs Maak Je Samen het Communicatieplan ‘light’. Het uitgangspunt voor dit document is authentieke communicatie/profilering vanuit de schoolidentiteit. Het document geeft je houvast voor het ontwikkelen van een eenvoudig te volgen communicatiestrategie en helpt je om doelstellingen te […]

Meer info en aanmelden
22 mei

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag! – Utrecht – 22 mei 2017

Studiedag

Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Meer info en aanmelden
22 mei

Training Procesgericht kindvolgsysteem Looqin: in vogelvlucht – Utrecht – 22 mei 2017

Training

Inclusief: 3 maanden gratis demo account, materialen Looqin PO en het boek ‘Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs’ (Prof. Dr. Ferre Laevers en Ludo Heijlen) of ‘Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang’ (Prof. Dr. Ferre Laevers en Kristien Silkens). Heb jij ook wel eens de gedachte dat prestaties en ontwikkeldoelen teveel aandacht […]

Meer info en aanmelden
24 mei

Studiedag Formatief toetsen en differentiatie – Utrecht – 24 mei 2017

Studiedag

Inclusief: 5 minuten formatief + Cijfers geven werkt niet (Didactief) Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen […]

Meer info en aanmelden
24 mei

Training De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en Ontwerpend Leren – Utrecht – Start 24 mei 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Inhoud training: Het onderwijs heeft de belangrijke taak kinderen voor te bereiden op de wereld in de 21e  eeuw. Het verloop van de 21e eeuw kennen we niet, maar we weten wel dat leerlingen baat hebben bij een gedegen basis om zelf de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun leven, leren en […]

Meer info en aanmelden
30 mei

Informatiebijeenkomst Looqin – Breda

Informatiebijeenkomst

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze  en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO. Met dit kindvolgsysteem breng je eenvoudig de volledige ontwikkeling van kinderen in beeld: welbevinden, betrokkenheid de ontwikkelingsdomeinen(KO)/competenties en prestaties(PO). Het is een kindvolgsysteem waarmee […]

Meer info en aanmelden
31 mei

Studiedag Formatief toetsen en differentiatie – Utrecht – 31 mei 2017

Studiedag

Inclusief: 5 minuten formatief + Cijfers geven werkt niet (Didactief) Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen […]

Meer info en aanmelden
31 mei

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Nijmegen – Start 31 mei 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
08 jun

Schoolreis; bezoek drie scholen op één dag – Utrecht – 8 juni 2017

Studiedag

Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Meer info en aanmelden
14 jun

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Breda – Start 14 juni 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
14 jun

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 onder de knie’ – Utrecht – Start 14 juni 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
21 jun

Studiedag Formatief toetsen en differentiatie – Utrecht – 21 juni 2017

Studiedag

Inclusief: 5 minuten formatief + Cijfers geven werkt niet (Didactief) Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen […]

Meer info en aanmelden
26 jun

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Amsterdam – Start 26 juni 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
28 jun

Stoomcursus: Vreedzame School voor nieuwe leraren! – Helmond – Start 28 juni 2017

Training

Inclusief: Mijn notitieboek Een Vreedzame school beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen conflicten op te lossen en beslissingen te nemen. De Vreedzame school streeft ernaar om kinderen te leren: op een positieve en zorgzame manier met […]

Meer info en aanmelden
04 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Den Haag – Start 4 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
05 sep

Training Overgang naar groep 3: groep 3 onder de knie – Leiden – Start 5 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
06 sep

Studiedag Een goede start van het schooljaar maak je samen! Over positieve groepsvorming – Helmond – 6 september 2017

Studiedag

Een goede groep vormen staat aan het begin van het schooljaar centraal; elkaar (weer) leren kennen, de leraar leren kennen, de regels en afspraken bespreken. Met elkaar de basis leggen voor een fijn leer- en leefklimaat. Wat vraagt dit van leraar en leerlingen? En hoe zorg je voor ‘onderhoud’ van dit proces ook gedurende het schooljaar?

Meer info en aanmelden
06 sep

Training Leergesprekken met kinderen – Helmond – Start 6 september 2017

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
07 sep

Training Van een protocol ERWD naar een stappenplan voor de eigen school – Utrecht – Start 7 september 2017

Training

Sinds 2011 bestaat het Protocol Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie. Heb je dit al kunnen uitwerken tot een stappenplan passend bij het ondersteuningsprofiel van de school? In deze training gaan in we uitgebreid in op de 4 fasen (sporen) die het protocol onderscheidt, lopend van een normale rekenwiskundige ontwikkeling tot ernstige en hardnekkige reken-wiskundeproblemen waarbij externe ondersteuning nodig is.

Meer info en aanmelden
11 sep

Training Didactisch coachen – Utrecht – Start 11 september 2017

Training

Wat is de rol van de didactisch coach in het persoonlijk leerproces van de leerling en waarin verschilt die van de rol als mentor? Deze training geeft inzichten en handvatten om je als leraar de rol van didactisch coach eigen te maken.

Meer info en aanmelden
11 sep

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond – Start 11 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
12 sep

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 12 september 2017

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
12 sep

Training Taal in de onderbouw – Helmond – Start 12 september 2017

Training

In drie bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kan bieden.

Meer info en aanmelden
13 sep

Studiedag Een goede start van het schooljaar maak je samen! Over positieve groepsvorming – Utrecht – 13 september 2017

Studiedag

Een goede groep vormen staat aan het begin van het schooljaar centraal; elkaar (weer) leren kennen, de leraar leren kennen, de regels en afspraken bespreken. Met elkaar de basis leggen voor een fijn leer- en leefklimaat. Wat vraagt dit van leraar en leerlingen? En hoe zorg je voor ‘onderhoud’ van dit proces ook gedurende het schooljaar?

Meer info en aanmelden
13 sep

Training Taal in de onderbouw – Utrecht – Start 13 september 2017

Training

In drie bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kan bieden.

Meer info en aanmelden
13 sep

Training Specialist Spelling en Stellen – Helmond – Start 13 september 2017

Training

Investeren in spellingbewustzijn, een effectieve spellinginstructie en feedback tijdens de spellinglessen, expliciet maken van spellinggedrag en een eigen goed ontwikkelde spellingvaardigheid zijn fundamenten voor effectieve spellinglessen en verbetering van spellingresultaten. Creatief schrijven voor een echt publiek maakt schrijfproducten functioneel en betekenisvol. Het bewust doorlopen van de 5 schrijffasen, een doelgerichte instructie en passende (peer)feedback, goed leren formuleren en een leraar die voordoet en begeleidt maakt dat creatieve schrijvers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer info en aanmelden
13 sep

Training Welbevinden van professionals – Utrecht – Start 13 september 2017

Training

Welbevinden is een voorwaarde voor schools functioneren. Welbevinden heeft te maken met fysieke en mentale factoren. In deze training leer je hoe jij en de leerlingen zelf verantwoordelijk invloed kunnen uitoefenen op deze factoren. Jij en de leerlingen zullen vitaler en gezonder op school participeren. Welbevinden - een kwaliteitskenmerk van jouw manier van onderwijzen.

Meer info en aanmelden
13 sep

Training Specialist Begrijpend Lezen – Helmond – Start 13 september 2017

Training

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken kinderen in je begrijpend leesles? Wil jij ook betere resultaten voor begrijpend lezen en woordenschat? Verbeter dan je begrijpend leesonderwijs door de didactiek van het hardop denkend leren te gebruiken samen met een activerend basisaanbod. Verbeter je woordenschatonderwijs door je bewust te worden van de drie woordgroepen en de bijpassende didactieken.

Meer info en aanmelden
14 sep

Training Leren in een combinatiegroep – Helmond – Start 14 september 2017

Training

Het werken in een combinatiegroep is niet altijd even makkelijk. In deze training leer door een groot aantal handige technieken toe te passen dat het zeker mogelijk is.

Meer info en aanmelden
14 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Utrecht – Start 14 september 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Meer info en aanmelden
14 sep

Training Formatieve evaluatie en differentiatie – Helmond – Start 14 september 2017

Training

Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gedaan. Op de tweede studiemiddag reflecteren we op de ervaringen met de formatieve werkvormen. Werkend met formatieve werkvormen ontstaat de behoefte om te differentiëren. Hoe geef je differentiatie in jouw context vorm?

Meer info en aanmelden
14 sep

Training Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 onder de knie’ – Zwolle – Start 14 september 2017

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Om de betrokkenheid en actieve houding van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol, gedifferentieerd en spelenderwijs taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3.

Meer info en aanmelden
18 sep

Studiedag Formatieve evaluatie en differentiatie – Utrecht – 18 september 2017

Studiedag

Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gedaan. Werkend met formatieve werkvormen ontstaat de behoefte om te differentiëren. Hoe geef je differentiatie in jouw context vorm?

Meer info en aanmelden
18 sep

Training Specialist Begrijpend Lezen – Utrecht – Start 18 september 2017

Training

Wil jij ook gemotiveerde en betrokken kinderen in je begrijpend leesles? Wil jij ook betere resultaten voor begrijpend lezen en woordenschat? Verbeter dan je begrijpend leesonderwijs door de didactiek van het hardop denkend leren te gebruiken samen met een activerend basisaanbod. Verbeter je woordenschatonderwijs door je bewust te worden van de drie woordgroepen en de bijpassende didactieken.

Meer info en aanmelden
18 sep

Training Specialist Technisch Lezen en Leesmotivatie – Utrecht – Start 18 september 2017

Training

Ken je de doorgaande lijn van groep 1-8? Kan je een goede leesanalyse maken? Weet je wat werkt bij een goede technisch leesles? Stimuleer je leesmotivatie voldoende? Ondersteun je dyslectische kinderen goed? Dan hoef je deze cursus zeker niet te volgen. Anders….schrijf je in!

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Presenteren en Stem – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Als docent ben je een beroepsspreker van wie voortdurend goede communicatie- en presentatievaardigheden verwacht worden. Geen eenvoudige zaak zoals blijkt uit de vele stemklachten en burn-outs bij onderwijsmensen. Er worden hoge eisen gesteld aan authenticiteit, expressiviteit en stemgebruik bij kennisoverdracht en begeleiding.
Nadat je verbale en non-verbale communicatie in kaart is gebracht ga je aan de slag. Je gaat trainen en werkt zo intensief aan jouw eigen aandachtspunten op het gebied van stem en presentatie.

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Leren in een combinatiegroep – Utrecht – Start 19 september 2017

Training

Het werken in een combinatiegroep is niet altijd even makkelijk. In deze training leer door een groot aantal handige technieken toe te passen dat het zeker mogelijk is.

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Coöperatief vergaderen – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
19 sep

Training Doelgericht spelen in hoeken – Helmond – Start 19 september 2017

Training

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In de training leer je o.a. rijke hoeken in te richten en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd betekenisvol aanbod!

Meer info en aanmelden
20 sep

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: ICT, wat kan ik ermee? – Utrecht – Start 20 september 2017

Training

Het digitale schoolbord (digibord) is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken uit het klaslokaal. Daarom is het belangrijk dat je goed weet wat je er allemaal mee kunt. Veel methodes van nu werken met een digitale aanvulling op de lesstof en het is belangrijk en prettig als je daar als leraar goed mee uit de voeten kunt.

In deze training maak je kennis met verschillende toepassingen van het digibord. Deze toepassingen worden afgestemd op de groep waar jij les aan geeft. Dat het digibord ook interactief ondersteunend en motiverend kan worden ingezet, zul je zelf ervaren.

Meer info en aanmelden
21 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Amsterdam – Start 21 september 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Meer info en aanmelden
26 sep

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Helmond – Start 26 september 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Meer info en aanmelden
26 sep

KopKlas schooljaar 2017 – 2018

Training

Heb je alle drie de specialisten-trainingen gevolgd (Begrijpend lezen, Technisch lezen en leesmotivatie én Spelling & stellen)? Dan bieden we eenmalig een aanbod aan waarbij de onderdelen ‘Mondelinge Communicatie’, ‘Taalbeleid’ en ‘Competenties van een taal- en leescoördinator’ worden aangeboden. Na het volgen van deze losse onderdelen, word je ook gecertificeerd Taal- en Leescoördinator. Data: 26 […]

Meer info en aanmelden
27 sep

Training Doelgericht spelen in hoeken – Utrecht – Start 27 september 2017

Training

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In de training leer je o.a. rijke hoeken in te richten en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd betekenisvol aanbod!

Meer info en aanmelden
27 sep

Training De bovenbouw op weg naar… Onderzoekend en ontwerpend leren – Helmond – Start 27 september 2017

Training

“Hoe kan het dat je bruin wordt van de zon?” Zomaar een vraag die een nieuwsgierige bovenbouw leerling aan zijn leraar zou kunnen stellen. Hoe zou jij reageren? Om leerlingen te prikkelen in hun nieuwsgierigheid en om hun onderzoekende houding te stimuleren, wordt steeds vaker onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) ingezet binnen het basisonderwijs. Onderzoek doen en iets ontwerpen zijn daarbij geen doel op zich, maar een manier van werken die leerlingen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vaardigheden laat ontwikkelen zoals; waarnemen, analyseren, samenwerken, voorspellen, kritisch denken en reflecteren. Tijdens de training leer je wat OOL kan betekenen voor jouw onderwijspraktijk.

Meer info en aanmelden
02 okt

Post HBO-opleiding Taalcoördinator binnen 1 jaar! – Start 2 oktober 2017 – Den Dolder

Training

Tijdens vier tweedaagsen worden de deelnemers aan de hand van de meest recente inzichten geschoold op het gebied van alle taaldomeinen. Daarnaast wordt ingegaan op hun rol als taalcoördinator. Zij passen de theorie direct in de praktijk toe aan de hand van tussentijdse opdrachten. Daarnaast werken ze aan hun taalbeleidsplan, tevens eindproduct van deze opleiding.

Meer info en aanmelden
02 okt

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag – Utrecht – 2 oktober 2017

Studiedag

Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Meer info en aanmelden
03 okt

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen – Helmond – Start 3 oktober 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? Het unieke aan onderwijs is dat het iedere dag opnieuw gemaakt wordt. Als schoolleider voel je de passie om samen met je team, eigentijds onderwijs te verzorgen dat iedere dag een klein beetje beter is dan de dag ervoor. Deze module geeft inzichten, tools en verdieping als het gaat om het organiseren, begeleiden en borgen van verandering. Het biedt tevens voorbeelden en taal om een gedragen visie te ontwikkelen samen met je team en om op een juiste wijze te dealen met weerstand.

Meer info en aanmelden
03 okt

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Helmond – Start 3 oktober 2017

Training

Samenwerken en afstemmen in Voor- en Vroegschool komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Met en van elkaar leren en kennis uit te wisselen zorgt voor een krachtige speel- en leeromgeving waarin het kind spelenderwijs leert en goed start in groep 3. In de training leer je hoe samen te werken, af te stemmen en om educatief partnerschap in te zetten voor optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind.

Meer info en aanmelden
04 okt

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Helmond – Start 4 oktober 2017

Training

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

Meer info en aanmelden
04 okt

Herregistratiemodule Toekomstgericht Leiderschap – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Herregistreren als schoolleider? De samenleving verandert sterk waarop ook het onderwijs moet blijven reageren. Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?

Meer info en aanmelden
04 okt

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Samenwerken en afstemmen in Voor- en Vroegschool komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Met en van elkaar leren en kennis uit te wisselen zorgt voor een krachtige speel- en leeromgeving waarin het kind spelenderwijs leert en goed start in groep 3. In de training leer je hoe samen te werken, af te stemmen en om educatief partnerschap in te zetten voor optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind.

Meer info en aanmelden
04 okt

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: zelfregulerend leren als basis – Utrecht – Start 4 oktober 2017

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. In deze training ervaar je zelf wat zelfregulatie is, is er aandacht voor de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt.

Meer info en aanmelden
05 okt

Kennismaken met kindvolgsysteem Looqin – Utrecht – 5 oktober 2017

Informatiebijeenkomst

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO.

Meer info en aanmelden
10 okt

Studiedag Schoolplan ‘light’ – Utrecht – 10 oktober 2017

Studiedag

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, 4 wettelijke eisen) is de kern van deze bijeenkomst. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze cursus centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden.

Meer info en aanmelden
10 okt

Studiedag Leidinggeven aan veranderingsprocessen – Utrecht – 10 oktober 2017

Studiedag

Het centrale thema van deze studiedag is ‘Leidinggeven aan veranderingsprocessen’, zowel vanuit het perspectief van de projectleider als vanuit het management van de school. Deze training biedt deelnemers inzicht in veranderingsprocessen en reikt de deelnemers concrete tools en modellen aan die het veranderingsproces van de school ondersteunen, verbeteren en verdiepen.

Meer info en aanmelden
11 okt

Training Leergesprekken met kinderen – Zwolle – Start 11 oktober 2017

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
19 okt

Studiedag Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht – 19 oktober 2017

Studiedag

Hoe communiceer je als school op een effectieve manier die bijdraagt aan het authentiek profileren van de school? In deze training leer je meer over de belangrijkste begrippen voor schoolcommunicatie, doe je inspiratie op voor het authentiek profileren van jouw school en krijg je kaders en werkvormen aangereikt om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Meer info en aanmelden
23 okt

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen (oktober 2017)

Studiereis

Inclusief: vlucht, hotel en enkele maaltijden Ook in april 2018 organiseert Onderwijs Maak Je Samen een 10-daagse studiereis naar Zuid-Afrika (regio Kaapstad) voor leidinggevenden in het onderwijs met de titel: ‘Apart & Samen’. Vanuit de rijke en bewogen historie van het land en de specifieke situatie waarmee collega-schoolleiders in Zuid-Afrika te maken hebben, krijg je als […]

Meer info en aanmelden
01 nov

Studiereis Canada: Leren over grenzen – November 2017

Studiereis

Deze studiereis zal met name in het teken staan van het versterken van het leren van oudere leerlingen, leidinggevenden aan diep leren, het duurzaam ontwikkelen van organisaties en het versterken van jouw veranderkracht.

Meer info en aanmelden
01 nov

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 1 november 2017

Studiedag

Gedurende deze studiedag maakt u op basis van het OMJS-kader ‘Bestuursbeleidsplan ICT Light’ een vlotte start met uw proces van visie- en beleidsontwikkeling ten aanzien van ICT en technologie. We reiken u het OMJS-werkkader aan en reiken procesvoorbeelden aan om te komen tot een bestuursbeleidsplan ICT dat gebaseerd is op de dialoog.

Meer info en aanmelden
02 nov

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Utrecht – Start 2 november 2017

Training

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

Meer info en aanmelden
06 nov

Studiedag Gepersonaliseerd leren – Utrecht – 6 november 2017

Studiedag

Deze studiedag geeft verdiepend inzicht in de wijze waarop uw school inhoud, betekenis en reikwijdte kan ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Met als motief om te komen tot talentontwikkeling, hogere betrokkenheid en veranderende gedeelde regie over het leerproces tussen docent en leerling. Langs zes centrale dimensies geven we gepersonaliseerd leren inhoud en betekenis en reiken we procesontwerpen aan.

Meer info en aanmelden
07 nov

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 7 november 2017

Studiedag

Deze training richt zich op leidinggeven die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind, inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol en die tools willen ontvangen om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen.

Meer info en aanmelden
21 nov

Training Professionele cultuur, collegiaal leren – Utrecht – Start 21 november 2017

Training

Deze training bestaat uit vier verdiepingsmodules die samen een inhoudelijke en praktisch kader bieden om in je eigen organisatie middels collegiaal leren aan een professionele cultuur te werken: 1. teamcultuur/mentale modellen – 2. feedback geven en ontvangen – 3. collegiale consultatie – 4. netwerk van expertises.

Meer info en aanmelden
22 nov

Studiedag Formatieve evaluatie en differentiatie – Utrecht – 22 november 2017

Studiedag

Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gedaan. Werkend met formatieve werkvormen ontstaat de behoefte om te differentiëren. Hoe geef je differentiatie in jouw context vorm?

Meer info en aanmelden
23 nov

Kennismaken met kindvolgsysteem Looqin – Helmond – 23 november 2017

Informatiebijeenkomst

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO.

Meer info en aanmelden
27 nov

Studiedag 21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht – 27 november 2017

Studiedag

Aan de hand van actuele modellen en inzichten wordt tijdens deze studiedag inhoud en betekenis verleend aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Wat vraagt dit van de leerling, de leraar en de school? Hoe brengen we deze innovatie tot stand?

Meer info en aanmelden
27 nov

Studiedag Gespreid Leiderschap – Utrecht – 27 november 2017

Studiedag

De inzichten over leiderschap geven ideaalbeelden over de wijze van leidinggeven. Alma Harris benadert leiderschap niet vanuit het ‘hoe’ maar vanuit het ‘waar’: wie neemt bij welk onderwerp het leiderschap op? Hoe faciliteren de leidinggevenden deze informele leiders en wat vraagt dat van de organisatie?

Meer info en aanmelden
10 jan

Studiedag Gespreid Leiderschap – Utrecht – 10 januari 2018

Studiedag

De inzichten over leiderschap geven ideaalbeelden over de wijze van leidinggeven. Alma Harris benadert leiderschap niet vanuit het ‘hoe’ maar vanuit het ‘waar’: wie neemt bij welk onderwerp het leiderschap op? Hoe faciliteren de leidinggevenden deze informele leiders en wat vraagt dat van de organisatie?

Meer info en aanmelden
10 jan

Training Coöperatief leren met kleuters – Oisterwijk – Start 10 januari 2018

Training

Met behulp van gestructureerde, activerende werkvormen kun je het samenwerken tussen kinderen stimuleren en als een routine laten terugkeren tijdens kringactiviteiten, speelwerken en de routines. Het samenwerken stimuleert het creatief denken en meedoen bij kinderen. Tevens creëert het een veilige en uitdagende leeromgeving waarin kinderen optimale ontwikkelingskansen hebben.

Meer info en aanmelden
11 jan

Studiedag Leidinggeven aan veranderingsprocessen – Utrecht – 11 januari 2018

Studiedag

Het centrale thema van deze studiedag is ‘Leidinggeven aan veranderingsprocessen’, zowel vanuit het perspectief van de projectleider als vanuit het management van de school. Deze training biedt deelnemers inzicht in veranderingsprocessen en reikt de deelnemers concrete tools en modellen aan die het veranderingsproces van de school ondersteunen, verbeteren en verdiepen.

Meer info en aanmelden
16 jan

Training Leren in een combinatiegroep – Helmond – Start 16 januari 2018

Training

Het werken in een combinatiegroep is niet altijd even makkelijk. In deze training leer door een groot aantal handige technieken toe te passen dat het zeker mogelijk is.

Meer info en aanmelden
17 jan

Training Formatieve evaluatie en differentiatie – Utrecht – Start 17 januari 2018

Training

Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gedaan. Op de tweede studiemiddag reflecteren we op de ervaringen met de formatieve werkvormen. Werkend met formatieve werkvormen ontstaat de behoefte om te differentiëren. Hoe geef je differentiatie in jouw context vorm?

Meer info en aanmelden
17 jan

Training Welbevinden van professionals – Nijmegen – Start 17 januari 2018

Training

Welbevinden is een voorwaarde voor schools functioneren. Welbevinden heeft te maken met fysieke en mentale factoren. In deze training leer je hoe jij en de leerlingen zelf verantwoordelijk invloed kunnen uitoefenen op deze factoren. Jij en de leerlingen zullen vitaler en gezonder op school participeren. Welbevinden - een kwaliteitskenmerk van jouw manier van onderwijzen.

Meer info en aanmelden
24 jan

Studiereis Londen: BETT 2018

Studiereis

Januari 2018 organiseert Onderwijs Maak Je Samen een vierdaagse studiereis naar Londen gecentreerd rond ‘gepersonaliseerd leren met als accelerator ICT’ en parallel hieraan een doordachte inzet van ICT en technologie in leren en onderwijs.
Naast een bezoek aan de BETT 2018 kun je rekenen op een bezoek aan de St. Matthew Academy London (school voor VO én PO). Ontwikkel jezelf in een professionele dialoog met collega’s, masterclasses, schoolbezoeken en exclusieve sessies (o.a. Google) op de BETT 2018.

Meer info en aanmelden
25 jan

Training Leren in een combinatiegroep – Utrecht – Start 25 januari 2018

Training

Het werken in een combinatiegroep is niet altijd even makkelijk. In deze training leer door een groot aantal handige technieken toe te passen dat het zeker mogelijk is.

Meer info en aanmelden
25 jan

Studiedag Communicatieplan ‘light’; authentiek profileren – Utrecht – 25 januari 2018

Studiedag

Hoe communiceer je als school op een effectieve manier die bijdraagt aan het authentiek profileren van de school? In deze training leer je meer over de belangrijkste begrippen voor schoolcommunicatie, doe je inspiratie op voor het authentiek profileren van jouw school en krijg je kaders en werkvormen aangereikt om hiermee zelf aan de slag te gaan.

Meer info en aanmelden
26 jan

Studiedag Formatieve evaluatie en differentiatie – Helmond – 26 januari 2018

Studiedag

Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gedaan. Werkend met formatieve werkvormen ontstaat de behoefte om te differentiëren. Hoe geef je differentiatie in jouw context vorm?

Meer info en aanmelden
29 jan

Training Didactisch coachen – Helmond – Start 29 januari 2018

Training

Wat is de rol van de didactisch coach in het persoonlijk leerproces van de leerling en waarin verschilt die van de rol als mentor? Deze training geeft inzichten en handvatten om je als leraar de rol van didactisch coach eigen te maken.

Meer info en aanmelden
30 jan

Herregistratiemodule In relatie staan tot de omgeving – Utrecht – Start 30 januari 2018

Training

Van de schoolleider wordt maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verwacht in alle landelijke en regionale ontwikkelingen. In vijf studiedagen wordt toegewerkt naar een omgevingsplan waarin de schoolleider de eigen omgeving in kaart brengt en vastlegt hoe om te gaan met alle ontwikkelingen in relatie tot de verschillende stakeholders van de school.

Meer info en aanmelden
30 jan

Herregistratiemodule Toekomstgericht Leiderschap – Amsterdam – Start 30 januari 2018

Training

Herregistreren als schoolleider? De samenleving verandert sterk waarop ook het onderwijs moet blijven reageren. Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?

Meer info en aanmelden
31 jan

Training Taal in de onderbouw – Utrecht – Start 31 januari 2018

Training

In drie bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kan bieden.

Meer info en aanmelden
05 feb

Kennismaken met De Vreedzame School – Helmond – 5 februari 2018

Informatiebijeenkomst

Ben je als school of commissie op zoek naar een nieuwe aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling voor het komende schooljaar? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de doelen en opbrengsten van de Vreedzame School?

Meer info en aanmelden
06 feb

Training Taal in de onderbouw – Helmond – Start 6 februari 2018

Training

In drie bijeenkomsten leer je hoe je met je aanbod kunt aansluiten bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Je weet welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taal-leeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kan bieden.

Meer info en aanmelden
07 feb

Kennismaken met DenkBeelden – Rotterdam – 7 februari 2018

Informatiebijeenkomst

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21e eeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden, studievaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen. 
DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept. Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten.

Meer info en aanmelden
08 feb

Kennismaken met kindvolgsysteem Looqin – Rotterdam – 8 februari 2018

Informatiebijeenkomst

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO.

Meer info en aanmelden
12 feb

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag – Utrecht – 12 februari 2018

Studiedag

Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Meer info en aanmelden
12 feb

Studiedag Bestuursbeleidsplan ICT: jouw doorbraak in ICT, media en technologie – Utrecht – 12 februari 2018

Studiedag

Gedurende deze studiedag maakt u op basis van het OMJS-kader ‘Bestuursbeleidsplan ICT Light’ een vlotte start met uw proces van visie- en beleidsontwikkeling ten aanzien van ICT en technologie. We reiken u het OMJS-werkkader aan en reiken procesvoorbeelden aan om te komen tot een bestuursbeleidsplan ICT dat gebaseerd is op de dialoog.

Meer info en aanmelden
12 feb

Kennismaken met De Vreedzame School – Nijmegen – 12 februari 2018

Informatiebijeenkomst

Ben je als school of commissie op zoek naar een nieuwe aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling voor het komende schooljaar? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de doelen en opbrengsten van de Vreedzame School?

Meer info en aanmelden
14 feb

Kennismaken met De Vreedzame School – Breda – 14 februari 2018

Informatiebijeenkomst

Ben je als school of commissie op zoek naar een nieuwe aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling voor het komende schooljaar? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de doelen en opbrengsten van de Vreedzame School?

Meer info en aanmelden
20 feb

Training Coöperatief vergaderen – Helmond – Start 20 februari 2018

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
21 feb

Studiereis Leuven 2018; naar het land van welbevinden en betrokkenheid

Studiereis

Na een succesvolle studiereis in februari 2016 en februari 2017 organiseren het centrum ErvaringsGericht Onderwijs & Onderwijs Maak Je Samen, in samenwerking met CEGO (KU Leuven), wederom een studiereis naar Leuven. Deze zal plaatsvinden op 21, 22, 23 februari 2018. Het reisprogramma wordt samengesteld voor schoolleiders, IB’ers en leraren uit het primair onderwijs, managers en pedagogische medewerkers […]

Meer info en aanmelden
21 feb

Training Doelgericht spelen in hoeken – Utrecht – Start 21 februari 2018

Training

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In de training leer je o.a. rijke hoeken in te richten en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd betekenisvol aanbod!

Meer info en aanmelden
26 feb

Training Specialist Spelling en Stellen – Utrecht – Start 26 februari 2018

Training

Investeren in spellingbewustzijn, een effectieve spellinginstructie en feedback tijdens de spellinglessen, expliciet maken van spellinggedrag en een eigen goed ontwikkelde spellingvaardigheid zijn fundamenten voor effectieve spellinglessen en verbetering van spellingresultaten. Creatief schrijven voor een echt publiek maakt schrijfproducten functioneel en betekenisvol. Het bewust doorlopen van de 5 schrijffasen, een doelgerichte instructie en passende (peer)feedback, goed leren formuleren en een leraar die voordoet en begeleidt maakt dat creatieve schrijvers zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Meer info en aanmelden
27 feb

Training Doelgericht spelen in hoeken – Helmond – Start 27 februari 2018

Training

Jonge kinderen hebben behoefte aan spelend leren. Maar wanneer is spelen leren? In de training leer je o.a. rijke hoeken in te richten en kinderen te observeren in hun spel, zodat je vanuit een beredeneerd aanbod spelen en leren op een verantwoorde manier kunt samenbrengen. Doelgericht spelen vanuit een beredeneerd betekenisvol aanbod!

Meer info en aanmelden
28 feb

Training Specifiek over pedagogiek – Utrecht – Start 28 februari 2018

Training

In deze training ga je in 3 modules aan de slag vanuit het ‘hart’ van het onderwijs, met de focus op de rol van de leraar als pedagoog. Vanuit een visie op de groep, op het kind en op de leraar word je ondergedompeld in theorieën rondom pedagogisch handelen en krijg je praktische handvatten om je eigen pedagogisch handelen aan te scherpen.

Meer info en aanmelden
28 feb

Training Specialist Technisch Lezen en Leesmotivatie – Helmond – Start 28 februari 2018

Training

Ken je de doorgaande lijn van groep 1-8? Kan je een goede leesanalyse maken? Weet je wat werkt bij een goede technisch leesles? Stimuleer je leesmotivatie voldoende? Ondersteun je dyslectische kinderen goed? Dan hoef je deze cursus zeker niet te volgen. Anders….schrijf je in!

Meer info en aanmelden
07 mrt

Training 21e eeuwse vaardigheden in de praktijk: zelfregulerend leren als basis – Helmond – Start 7 maart 2018

Training

Zelfregulatie heeft te maken met zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Het is een voorwaarde voor schools functioneren. Leerlingen die hun gedrag kunnen reguleren, voelen zich meer eigenaar van hun eigen leerproces en zullen meer gemotiveerd zijn om te leren. De leraar is cruciaal in het stimuleren en begeleiden van de leerlingen. In deze training ervaar je zelf wat zelfregulatie is, is er aandacht voor de rol van de leraar en wordt het belang van motivatie in dit proces benadrukt.

Meer info en aanmelden
07 mrt

Training Welbevinden van professionals – Utrecht – Start 7 maart 2018

Training

Welbevinden is een voorwaarde voor schools functioneren. Welbevinden heeft te maken met fysieke en mentale factoren. In deze training leer je hoe jij en de leerlingen zelf verantwoordelijk invloed kunnen uitoefenen op deze factoren. Jij en de leerlingen zullen vitaler en gezonder op school participeren. Welbevinden - een kwaliteitskenmerk van jouw manier van onderwijzen.

Meer info en aanmelden
13 mrt

Training Coöperatief vergaderen – Utrecht – Start 13 maart 2018

Training

Urgentie/relevantie: Door coöperatief vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe! Inhoud training: In een professionele leergemeenschap leveren vergaderingen niet altijd een […]

Meer info en aanmelden
13 mrt

Studiedag Schoolplan ‘light’ – Helmond – 13 maart 2018

Studiedag

Het in concept ‘vullen’ van het schoolplan ‘light’ (14 A4-tjes, 6 hoofdstukken, 4 wettelijke eisen) is de kern van deze bijeenkomst. Samen werken, samen leren, de collegiale dialoog en vooral veel praten/denken over de toekomst van het onderwijs op ieders school staan deze cursus centraal. Daarnaast krijgen deelnemers ‘tips en tools’ mee over hoe ze hun team(s) op inspirerende wijze (mede) eigenaar van het schoolplan ‘light’ kunnen maken. Diverse voorbeeld documenten die aan het schoolplan gerelateerd kunnen worden zullen deze training gedeeld en uitgewisseld worden.

Meer info en aanmelden
13 mrt

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 13 maart 2018

Studiedag

Deze studiedag richt zich op leidinggeven die zich willen verrijken met kennis over de specifieke didactiek voor het jonge kind, inzicht willen krijgen in hun leidinggevende rol en die tools willen ontvangen om samen met de professionals in de onderbouw tot visie en ontwikkeling te komen.

Meer info en aanmelden
14 mrt

Kennismaken met DenkBeelden – Helmond – 14 maart 2018

Informatiebijeenkomst

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21e eeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden, studievaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen. 
DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept. Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten.

Meer info en aanmelden
19 mrt

Studiedag Gepersonaliseerd leren – Utrecht – 19 maart 2018

Studiedag

Deze studiedag geeft verdiepend inzicht in de wijze waarop uw school inhoud, betekenis en reikwijdte kan ontwikkelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. Met als motief om te komen tot talentontwikkeling, hogere betrokkenheid en veranderende gedeelde regie over het leerproces tussen docent en leerling. Langs zes centrale dimensies geven we gepersonaliseerd leren inhoud en betekenis en reiken we procesontwerpen aan.

Meer info en aanmelden
21 mrt

Kennismaken met DenkBeelden – Heerenveen – 21 maart 2018

Informatiebijeenkomst

Ben je op zoek naar een praktijkgerichte aanpak die jouw onderwijs in de juiste balans brengt met de visuele 21e eeuw en de daarvoor benodigde (denk)vaardigheden?
Dan is DenkBeelden misschien ook voor jouw school een nieuwe didactische werkwijze, die aansluit op eigentijds leren waarin 21e eeuwse vaardigheden, hogere orde denkvaardigheden, studievaardigheden, informatie en technologie een grote rol spelen. 
DenkBeelden sluit aan op elke methode en onderwijsconcept. Maak in deze informatiebijeenkomst zelf kennis met DenkBeelden, de praktijk, werkwijze en effecten.

Meer info en aanmelden
21 mrt

Training Leergesprekken met kinderen – Helmond – Start 21 maart 2018

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
23 mrt

Training Didactisch coachen – Utrecht – Start 23 maart 2018

Training

Wat is de rol van de didactisch coach in het persoonlijk leerproces van de leerling en waarin verschilt die van de rol als mentor? Deze training geeft inzichten en handvatten om je als leraar de rol van didactisch coach eigen te maken.

Meer info en aanmelden
26 mrt

Training Leergesprekken met kinderen – Utrecht – Start 26 maart 2018

Training

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'. Leer hoe je kinderen eigenaar maakt van hun eigen leerproces door met ze in gesprek te gaan!

Meer info en aanmelden
27 mrt

Studiedag 21e eeuwse vaardigheden; en dan? – Utrecht – 27 maart 2018

Studiedag

Aan de hand van actuele modellen en inzichten wordt tijdens deze studiedag inhoud en betekenis verleend aan ‘leren in de 21e eeuw’ voor de leerling, maar ook voor de leraar en de school. Wat vraagt dit van de leerling, de leraar en de school? Hoe brengen we deze innovatie tot stand?

Meer info en aanmelden
01 apr

Studiereis Finland: gepersonaliseerd leren….. met een doordachte inzet van technologie – April 2018

Studiereis

Deze studiereis naar Helsinki/Espoo staat geheel in het teken van recente onderwijsvernieuwing in het Finse primair en voortgezet onderwijs. Gefundeerd op een drastisch vernieuwend curriculumontwerp richt Finland zich naast excellente leerresultaten op gepersonaliseerd met een doordachte inzet van ICT en technologie.

Meer info en aanmelden
03 apr

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Helmond – Start 3 april 2018

Training

Samenwerken en afstemmen in Voor- en Vroegschool komt ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Met en van elkaar leren en kennis uit te wisselen zorgt voor een krachtige speel- en leeromgeving waarin het kind spelenderwijs leert en goed start in groep 3. In de training leer je hoe samen te werken, af te stemmen en om educatief partnerschap in te zetten voor optimale ontwikkelingskansen voor het jonge kind.

Meer info en aanmelden
04 apr

Training Samen sterk voor het jonge kind. Doorgaande lijn Voor- en Vroegschool binnen het kindcentrum – Utrecht – Start 4 april 2018

Training

Inclusief: Mijn notitieboek + 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen. Doorgaande lijn peuters en kleuters waarborgen? Meer halen uit de samenwerking Voor- (peuters) en Vroegschool (kleuters)? Het jonge kind, door spelend te laten leren, optimale ontwikkelingskansen bieden? Jouw rol als professional doet ertoe! Betrek daarnaast ouders intensief als educatief partners en zorg samen binnen […]

Meer info en aanmelden
06 apr

Studiedag Formatieve evaluatie en differentiatie – Utrecht – 6 april 2018

Studiedag

Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gedaan. Werkend met formatieve werkvormen ontstaat de behoefte om te differentiëren. Hoe geef je differentiatie in jouw context vorm?

Meer info en aanmelden
17 apr

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen (april 2018)

Studiereis

Inclusief: vlucht, hotel en enkele maaltijden In april 2018 organiseert Onderwijs Maak Je Samen een 1o-daagse studiereis naar Zuid-Afrika (regio Kaapstad) voor leidinggevenden in het onderwijs met de titel: ‘Apart & Samen’. Vanuit de rijke en bewogen historie van het land en de specifieke situatie waarmee collega-schoolleiders in Zuid-Afrika te maken hebben, krijg je als […]

Meer info en aanmelden
18 apr

Training Presenteren en Stem – Helmond – Start 18 april 2018

Training

Als docent ben je een beroepsspreker van wie voortdurend goede communicatie- en presentatievaardigheden verwacht worden. Geen eenvoudige zaak zoals blijkt uit de vele stemklachten en burn-outs bij onderwijsmensen. Er worden hoge eisen gesteld aan authenticiteit, expressiviteit en stemgebruik bij kennisoverdracht en begeleiding.
Nadat je verbale en non-verbale communicatie in kaart is gebracht ga je aan de slag. Je gaat trainen en werkt zo intensief aan jouw eigen aandachtspunten op het gebied van stem en presentatie.

Meer info en aanmelden
19 apr

Studiedag Gespreid Leiderschap – Helmond – 19 april 2018

Studiedag

De inzichten over leiderschap geven ideaalbeelden over de wijze van leidinggeven. Alma Harris benadert leiderschap niet vanuit het ‘hoe’ maar vanuit het ‘waar’: wie neemt bij welk onderwerp het leiderschap op? Hoe faciliteren de leidinggevenden deze informele leiders en wat vraagt dat van de organisatie?

Meer info en aanmelden
15 mei

Schoolreis: bezoek drie scholen op één dag – Utrecht – 15 mei 2018

Studiedag

Onderwijs Maak Je Samen organiseert een schoolreis voor leraren, IB’ers, coördinatoren en schoolleiders in het Primair Onderwijs die bezig zijn met het herontwerpen van het onderwijs op de eigen school. Gedurende de dag ontvangen de deelnemers verschillende tools, kijk- en procestips om het veranderproces in de eigen school vorm te geven.

Meer info en aanmelden
24 mei

Kennismaken met kindvolgsysteem Looqin – Nijmegen – 24 mei 2018

Informatiebijeenkomst

Ben je benieuwd naar het procesgericht kindvolgsysteem Looqin KO of PO? Maak dan gratis kennis en laat je informeren over de inhoud, werkwijze en alle functionaliteiten van Looqin KO en PO.

Meer info en aanmelden

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent