leestijd:

Inclusief: Leiding geven aan mezelf

Als leidinggevende zie je de school als een geheel met een doorgaande lijn. Een geheel dat gekenmerkt wordt door een bepaalde organisatiestructuur en dat bestaat uit diverse groepen leerlingen en professionals. Zelf heb je misschien enkele jaren ervaring binnen een bepaalde groep wat leidt tot een expertise op een bepaald gebied. Maar hoeveel weet u van de ontwikkeling van en werkwijze bij de kleuters?

Om de ontwikkelingen in de doorgaande lijn te kunnen volgen en de professionaliteit van de leraren van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Deze kennis is nodig om:

  • beleid te kunnen ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.
  • een inschatting te kunnen maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden.
  • de juiste vragen te kunnen stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten groep 1 en 2.
  • leiding te kunnen geven aan een doorgaande lijn peuters – kleuters – groep 3 (t/m 8).

In de opbouw van dit dagprogramma gaan we uit van de driedeling: inhoud – houding – verhouding.

Dit houdt in dat we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht besteden aan de houding die dit vraagt van de schoolleider. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen?Het laatste onderdeel betreft aandacht voor de verhouding. Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider? Kunnen we de expert Jonge Kind voldoende effectief inzetten in de ontwikkelingen van de onderbouw? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8? Op welke wijze creëren we een lerende organisatie in de onderbouw? 

Gerelateerde evenementen

16 mei

Studiedag Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht – 16 mei 2017

Studiedag

Inclusief: Leiding geven aan mezelf Als leidinggevende zie je de school als een geheel met een doorgaande lijn. Een geheel dat gekenmerkt wordt door een bepaalde organisatiestructuur en dat bestaat uit diverse groepen leerlingen en professionals. Zelf heb je misschien enkele jaren ervaring binnen een bepaalde groep wat leidt tot een expertise op een bepaald […]

Meer info en aanmelden

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent