leestijd:

Informatie

Inhoud

Deze praktijkgerichte training focust zich met name op afwisselende en activerende werkvormen en werkwijzen die de betrokkenheid en actieve leerhouding van leerlingen vergroten. De werkvormen leiden daadwerkelijk tot een betere leeromgeving, meer interactie, een verbetering in je didactische grondhouding en een actievere houding en meer betrokkenheid van leerlingen tijdens de les.

Tijdens de drie bijeenkomsten vormen het kader en de wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten van het Directe Instructie Model het uitgangspunt. Samen ervaren en ontdekken we welke activerende didactiek je kunt koppelen aan de fases van het instructiemodel. Tijdens de bijeenkomsten word je zelf ook geactiveerd, zodat je ervaart wat de effecten zijn van de tools en inzichten die je krijgt aangereikt.

Tijdens deze training zoek je naar antwoorden op de volgende vragen:

 • Hoe kun je op een interactieve manier de voorkennis van leerlingen activeren?
 • Hoe zorg je ervoor dat de lesdoelen meer betekenis krijgen voor het kind?
 • Welk leraargedrag en welke werkvormen leiden tot een interactieve instructie?
 • Hoe controleer je begrip bij leerlingen en hoe richt je een passende differentiatie en verlengde instructie effectief en doelgericht in?
 • Hoe zorg je voor een goede balans en afwisseling tussen leraar en leerlingen aan het woord?
 • Hoe creëer je een betekenisvolle afronding van de les? Hoe blik je terug op de doelen?

Naast de coöperatieve werkvormen maak je ook kennis met andere strategieën en aanpakken die leiden tot een actievere houding bij leerlingen (onder andere Denkbeelden/grafische modellen, digitale tools, manieren van reflecteren, zichtbaar maken van het leren). Je krijgt veel voorbeelden en materialen aangereikt waarmee je direct de vertaalslag kunt maken naar de voorbereiding van lessen/activiteiten in je eigen groep.

 

Veel praktische voorbeelden en concreet materiaal. Meteen toepasbaar in de praktijk.
Laat je kritisch kijken naar je eigen lessen. Goede opbouw van de training. – Oud-deelnemer Activerende didactiek

 

Voor wie?

 • Onderwijsprofessionals die leerlingen in een actieve leerstand willen zetten.
 • Onderwijsprofessionals die op zoek zijn naar afwisseling en variatie in leerkrachtgestuurde en leerlinggestuurde momenten tijdens een instructieles.
 • Onderwijsprofessionals die actieve werkvormen willen inzetten tijdens hun les.
 • Onderwijsprofessionals die op zoek zijn naar een passende wijze van differentiëren tijdens hun lessen.

Opbrengsten

 • Je hebt inzicht in de verdieping en vertaalslag van het Directe Instructie Model naar een activerende didactiek en een passende didactische grondhouding in je dagelijkse lessen.
 • Je weet wat de begrippen ‘betrokkenheid’ en ‘activerende didactiek’ inhouden en je hebt voor jezelf scherp wat hierin successen en aandachtspunten zijn.
 • Je kent een scala aan werkvormen, hulpmiddelen en werkwijzen die toegepast kunnen worden bij verschillende vakinhouden van groep 1 t/m 8.
 • Je merkt, door het toepassen van wat je tijdens deze training hebt geleerd, direct verschil in betrokkenheid en actieve deelname van leerlingen in je eigen groep.
 • Je hebt van en met elkaar geleerd en je hebt de gelegenheid gehad om lesideeën met andere deelnemers uit te wisselen en elkaar te bevragen.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.