leestijd:

Informatie

Inhoud

“Kinderen kunnen de tekst nog niet goed lezen. Hoe kan ik dan begrijpend lezen in groep 4?”
In groep 4 zijn veel kinderen de eerste helft van het schooljaar nog aan het oefenen in vloeiend en correct technisch lezen. Hierdoor is zelfstandig lezen en tegelijkertijd nadenken over de tekst nog een grotere belasting voor het werkgeheugen. Teksten doorgronden en er betekenis aan verlenen gebeurt dan vaak nog via begrijpend luisteren, waarbij de leraar voorleest, zodat de kinderen kunnen nadenken over de inhoud.

Op begrijpend lezen zijn meer aspecten dan alleen technisch lezen van invloed. Denk aan je kennis van de wereld, de woordenschat en het inzetten van denkstrategieën om tot begrip van de tekst te komen. In de eerste helft van groep 4 (en ook in groep 3) is het al goed mogelijk om deze elementen te koppelen aan het bespreken van teksten en verhalen. Halverwege groep 4 kun je met steeds meer leerlingen de stap naar begrijpend lezen maken.

We inspireren je graag in de mogelijkheden die je kunt benutten om van jouw leerlingen in groep 4 goede begrijpende lezers te maken.

Inhoud

• de leerlijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen;
• knelpunten begrijpend lezen begin groep 4 en jouw eigen groep in beeld brengen;
• kansen benutten om vanaf het begin van groep 4 te werken aan het stimuleren van begrijpend denken bij teksten;
• een voorbeeldles begrijpend luisteren/denken bij een tekst;
• differentiëren;
• praktische tips en tools om vanaf het begin van groep 4 gericht met jouw groep aan de slag te gaan met teksten;
• je toekomstige groep alvast in beeld brengen: welke voorwaarden voor begrijpend lezen zijn wel/nog niet aanwezig en wat betekent dit voor de start van het schooljaar?;
• een voorbeeldles begrijpend lezen in groep 4;
• differentiëren.

 

Samen nadenken bij teksten is nu leuk voor alle kinderen in mijn groep. – Oud-deelnemer Begrijpend lezen in groep 4

 

Voor wie?

De inspiratiesessie is bedoeld voor leraren van groep 3 en 4, intern begeleiders, lees-/taalcoördinatoren en logopedisten die zich willen richten op het stimuleren van begrijpend denken voor alle leerlingen in groep (3 en) 4 en die leerlingen willen leren de verschillende soorten teksten te (her)kennen, waarderen en begrijpen.

Wil jij leerlingen in groep 4 leren om van teksten te genieten door er samen gerichter over na te denken en tegelijkertijd een soepele overgang naar begrijpend lezen realiseren, dan is deze inspiratiesessie bedoeld voor jou!

Opbrengsten

 • Je weet hoe de leerlijn van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen verloopt.
 • Je weet hoe je invloed kunt uitoefenen op het verbreden van algemene kennis en een goed gebruik van denkstrategieën bij teksten, hoe je een impuls kunt geven aan woordenschat en hoe je de technische leesvaardigheid in groep 4 stimuleert en onderhoudt.
 • Je kent praktische voorbeelden van begrijpend-leesactiviteiten in groep 4.
 • Je weet waar jij als leraar de accenten in modelling en activerend aanbod kunt leggen bij het leren begrijpen van teksten met leerlingen in groep 4.
 • Je weet hoe je kunt differentiëren, zowel voor de leerlingen die begin groep 3 al begrijpend kunnen lezen als voor de leerlingen die er moeite mee blijven houden.
 • Je kent de voorbeelden van andere leraren die je tijdens de sessies hebt uitgewisseld.
 • Je hebt de antwoorden op jouw vragen over begrijpend lezen in groep 4.

Tijdens de sessie is er tevens aandacht voor:

 • reflectie: wat betekent deze informatie voor jezelf, maar ook voor je team en je school;
 • de manier waarop je de opgedane kennis kunt overbrengen op je collega’s.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Gerelateerde producten

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.