leestijd:

Informatie

Inhoud

Aan de slag met Verdiepend Leren in het PO & VO!
Woensdag 3 maart 2021 – 09:30 tot 21:00 uur
Baarle-Nassau, Schaluinenhoeve

Bereid jezelf en je school in een studiedag (inclusief avondprogramma) meesterlijk voor op een schooleigen route in de richting van Deep Learning! Een inspirerende en exclusieve onderdompeling in eigentijds en mondiaal onderwijs gebaseerd op de aanpak van Deep Learning. Uit wereldwijde ervaringen weten we inmiddels dat Deep Learning leidt tot concrete, praktijk- en toekomstgerichte verandering van leren en leerprocessen. Daarbinnen is er volop ruimte voor leren en voor de leerling, gekaderd in een waardevol toekomstperspectief, namelijk wereldburgerschap.

‘Leerlingen van nu zijn de wereldburgers van de toekomst’

Deep Learning, ook voor jouw school?

Kan de aanpak ‘Deep Learning’ ook jouw school ondersteunen bij het agenderen, ontwikkelen en implementeren van mondiale leerlingcompetenties en wereldburgerschap in jouw school? Als succesfactoren voor het toekomstgericht onderwijs in jouw school waarin sprake is van volop ruimte voor mondiaal leren en ruimte voor de leerling. Michael Fullan heeft niet alleen de aanpak prima beschreven in twee uitgaven, maar inmiddels ook in de praktijk gebracht met 1.000 scholen in een wereldwijd levend laboratorium (NPDL-netwerk).

Belangrijk uitgangspunt in onze (OMJS) Deep Learning werkwijze is dat we altijd uitgaan van de schooleigen visie op leren/onderwijs en verbinden met goed ontwikkelde en aansluitende leer- en ontwikkelthema’s in de school.

Deep Learning past prima bij al ontwikkelde bouwstenen zoals zelfregulering, leergesprekken, didactisch coachen en onderzoekend/ontdekkend leren.

 

Inhoud en hoofdlijnen Bootcamp Deep Learning 2020

In deze exclusieve studiedag (max. 20 deelnemers) ga je samen met collega’s uit het basisonderwijs en voorgezet onderwijs verdiepend inzicht verwerven in de betekenis, impact en aanpak van Deep Learning. Aan de hand van Deep Learning-raamwerken, praktijkvoorbeelden (uit het PO & VO), wereldwijde ervaringen, Learning Progressions, relevante bronnen en tools.

Tegelijkertijd bouw je aan je eigen inzicht in de huidige positie van je school ten aanzien van Deep Learning. Waarom en hoe past Verdiepend Leren bij onze school, afdeling, leerwegen of groepen?

Met als doel om een overzicht te verkrijgen van de eigen schoolsituatie, aan de hand van bijvoorbeeld de visie, ingezette en onderwijsvernieuwingen maar ook de leer- en werkcultuur bij leerlingen en medewerkers. Aan de hand van je schooleigen situatie verdiep je jezelf in de drivers (waarom Deep Learning?), de inhoud en het ontwerp van het veranderproces Deep Learning voor je eigen schoolorganisatie en de wijze waarop je het team mee kan nemen in de ambities en het proces.

Een bootcamp?

Samen met de andere deelnemers ga je in dit bootcamp actief, concreet en praktijkgericht aan het werk. Bij voorkeur kom je met tenminste een andere collega van je school. Dat brengt de juiste verdieping in de schooleigen praktijkcasus aan en draagt bij aan het opbouwen van schoolcapaciteit en routines. (Daarom ook 10% korting bij meer dan één deelnemer).

Je gaat in deze studiedag eigenschappen van een ‘bootcamp’ ontdekken en herkennen:

 • Je bouwt niet alleen inzichten op, maar ook enige praktische ervaring en routines, bijvoorbeeld de praktijkvertaling van Deep Learning naar concrete lesontwerpen.
 • Je verwerft nieuwe inzichten en ontwikkelt vaardigheden op basis van collegiaal leren. In team- en groepsverband leer je sneller.
 • Je beschikt over professionele instructie en begeleiding.
 • Aan de hand van inspannende opdrachten bouw je actief aan je veranderkracht en uithoudingsvermogen richting Deep Learning.

Voorbereiding en deelname

Het bootcamp is het meest effectief voor brede innovatie en schoolontwikkeling als je tenminste samen met een andere collega deelneemt. Daarom krijg je 10% korting bij deelname met meer dan één deelnemer.

Als voorbereiding vragen we deelnemers om het boek ‘Deep Learning: hoe verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering‘ (Fullan, Quinn & McEachen, 2019) vooraf door te nemen.

Voor wie?

 • Alle onderwijsprofessionals van leraar tot bestuurder, die enthousiast zijn over en geïnteresseerd zijn in Deep Learning, mondiale competenties en wereldburgerschap.
 • Iedereen met een schoolbreed perspectief op onderwijs en die nieuwsgierig is naar de mogelijk-heden en impact van Deep Learning voor de eigen onderwijssituatie en praktijk.
 • Degenen die een rol en taak hebben in schooleigen veranderprocessen en daaraan leiding geven, bijvoorbeeld kartrekkers, leiders, bestuurders, maar ook leraren, teamleiders en coördinatoren.

Opbrengsten

 • Je beschikt als PO of VO professional over actueel en verdiepend inzicht in en kennis van de betekenis, inhoud, reikwijdte en werkwijze Deep Learning, gecentreerd rond de zes mondiale competenties (6 C’s), inclusief alle rubrics (Learning Progressions).
 • Je bent in staat om als kartrekker, schoolleider of kwartiermaker een start te maken voor de eigen schoolsituatie (niveau school, groep, afdeling, leerweg) en de actuele schoolpositie te bepalen in de context van Deep Learning. Hoe ver of dichtbij staat mijn school in (het proces van) Deep Learning?
 • Je hebt als kartrekker, schoolleider of kwartiermaker op hoofdlijnen een globaal eerste ontwerp en inrichting van een schooleigen veranderproces richting Deep Learning. Je hebt concrete beelden van de vervolgstappen voor de eigen school, afdeling of groep.
 • Je kunt in je eigen school (verder) bouwen aan praktische routines voor lesontwerp Deep Learning.
 • Je hebt inzicht in je persoonlijk Deep Learning Profiel.

Praktische informatie

 • Het bootcamp Deep Learning omvat een dag inclusief avondprogramma tot 21:00 uur.
 • Inclusief diner.
 • Facultatief actieve bootcamp activiteit.
 • Alle materialen worden via een online omgeving beschikbaar gesteld.
 • Inclusief een ‘Startmeting Deep Learning’.

Prijs

De kosten voor deelname zijn € 450 p.p.
Voor de tweede en volgende deelnemers van dezelfde school € 405,- per persoon (10% korting).

Inclusief het notitieboek ‘Mijn notitieboek

Relevante artikelen

 1. Uitgave ‘Deep Learning: hoe verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering’ (Fullan, et al., 2019)
 2. Artikel ‘Leerlingen van nu zijn wereldburgers van de toekomst
 3. Poster Deep learning: zes mondiale competenties
 4. Poster Deep Learning: is jouw school al toe aan Verdiepend Leren?
 5. Poster Deep Learning: waar sta je als school of als leraar?

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Gerelateerde producten

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.