leestijd:

Informatie

Meer informatie & aanmelden

Start 10/12/2019 Helmond OMJS

Inhoud

Is iedereen actief en betrokken bij de vergaderingen? Heb je het idee dat het efficiënter kan en ben je op zoek naar praktische handvatten om jouw vergaderingen anders te gaan inrichten?

Door coöperatief te gaan vergaderen leer je om effectief gebruik te maken van de kostbare vergadertijd, waarbij iedereen een inbreng heeft en waarbij je streeft naar een gezamenlijke opbrengst. Een doelgerichte agenda, passende werkvormen, vergaderroutines en een passende rol van de voorzitter doen er toe!

In een professionele leergemeenschap hebben vergaderingen helaas nog niet altijd een gewenste opbrengst. Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen? Dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In de studiedag leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. Tijdens coöperatieve vergaderingen voelen deelnemers en voorzitters zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering en is de inbreng van alle aanwezigen noodzakelijk.

We bespreken de uitgangspunten van Coöperatief vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten ga je zelf ervaren wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken en hoe je de werkvormen doelgericht inzet. Er is ruimte voor collegiaal leren. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar de voorbereiding van je eigen vergadering.

“Lekker de vaart erin. Je kunt meteen met de inhoud aan de slag.”

Opbrengsten:

  • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname tijdens vergaderingen te stimuleren
  • Je ervaart hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren
  • Je wordt bewust van de wijze waarop je een efficiënte agenda samenstelt voor een vergadering
  • Je ervaart hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen (werk)vergadering maakt
  • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen
  • Je reflecteert op de veranderende rol van de voorzitter bij coöperatief vergaderen
  • Je formuleert actiepunten om te komen tot nieuw vergaderbeleid.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Meer informatie & aanmelden

Start 10/12/2019 Helmond OMJS

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.