leestijd:

Informatie

Inhoud

Hoe kunnen wij ons onderwijs in groep 3 aan laten sluiten bij de behoefte van het jonge kind?
Hoe kan je meer gebruik maken van de sterke kanten van het kleuteronderwijs?
Wat kan je doen om de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 te waarborgen?
Hoe kan ik meer spel georiënteerd aanbod toepassen in mijn groep?

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. De overgang wordt vaak als te groot ervaren. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig.

Denk vanuit kinderen en doelen, niet vanuit de methode en de middelen.

Ook de PO-raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad ‘Doorstroom van kleuters’, 2016). Door meer af te stemmen op het jonge kind kan een goede doorgaande lijn in leren en ontwikkelen worden gecreëerd zodat het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord.

Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer betekenis en spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Het traject ‘Groep 3 onder de knie’ is vooral bedoeld voor:

 • Leraren die de nadruk van ‘werken in groep 3’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’,
 • Leraren die op dit moment de overgang van groep 2 naar groep 3 als te groot ervaren.
 • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 3 (onderwijs op maat organiseren).
 • Leraren die de doelen willen behalen, naast het werkboekje met o.a. betekenisvolle activiteiten, hoeken, circuits etc.
 • Intern Begeleiders die leraren uit groep 3 willen begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen.

Bovenstaande training wordt ook voor besturen aangeboden (incompany training) of op schoolniveau (voor de groepen 1 t/m 4).

Opbrengsten

Tijdens deze training leer je hoe je hoe je betekenisvolle en spel- georiënteerde activiteiten kunt vormgeven in jouw groep 3 door gebruik te maken van de sterke kanten van het kleuteronderwijs (circuits, hoeken, ontwikkelingsmaterialen, instructie, coöperatieve werkvormen, kring, etc.)

 • Je bent in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3.
 • Je bent in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten het kleuteronderwijs door te trekken.
 • Je leert denken in doelen in plaats van te denken in methoden en middelen.
 • Je weet welke lees-, taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3 en kan hier betekenisvolle activiteiten aan verbinden.
 • Je krijgt praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen betekenisvol en spelenderwijs aan de slag te gaan, namelijk met circuit, hoeken, eigen keuze voor leerlingen.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw”

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Durf, deel, en probeer! Ik durf nu mijn methode meer los te laten en kijk kritisch naar doelen en koppel deze aan interactieve activiteiten”

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.