leestijd:

Informatie

Inhoud

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase.  De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. De overgang wordt vaak als te groot ervaren. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig.

Ook de PO-raad pleit voor een verandering van ‘schools’ naar ‘speels’ (bron: PO-raad- doorstroom van kleuters, 2016). Door meer af te stemmen op het jonge kind kan een goede doorgaande lijn in leren en ontwikkelen worden gecreëerd zodat het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen niet wordt verstoord.

Dit betekent dat het onderwijs in groep 3 meer betekenis en spelgeoriënteerd wordt aangeboden, wat beter aansluit bij de manier waarop jonge kinderen leren. Hierbij kan in groep 3 worden voortgebouwd op de sterke aspecten van het kleuteronderwijs.

Onderwijs Maak Je Samen biedt twee trainingen (start en verdiepend) voor leraren in groep 3 om de overgang van groep 2 naar groep 3 soepeler te maken. Voor de verdiepende training is training 1 niet noodzakelijk!

Het traject ‘Groep 3 onder de knie’ is vooral bedoeld voor:

 • Leraren die de nadruk van ‘werken in groep 3’ willen verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’,
 • Leraren die op dit moment de overgang van groep 2 naar groep 3 als te groot ervaren.
 • Leraren die op zoek zijn naar een gedifferentieerd en uitdagend taal-, lees-, en rekenaanbod in groep 3 (onderwijs op maat organiseren),
 • Leraren die de doelen willen behalen, naast het werkboekje met o.a. betekenisvolle activiteiten, hoeken, circuits etc,
 • Intern Begeleiders die leraren uit groep 3 willen begeleiden in didactiek, leerlijnen en afwisselende werkvormen.

Opbrengsten

Tijdens deze training leer je hoe je hoe je betekenisvolle en spel- georiënteerde activiteiten kunt vormgeven in jouw groep 3 door gebruik te maken van de sterke kanten van het kleuteronderwijs (circuits, hoeken, ontwikkelingsmaterialen, instructie, coöperatieve werkvormen, kring, etc.)

 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.
 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, de sterke aspecten van het kleuteronderwijs door te trekken.
 • De deelnemers leren te denken in doelen in plaats van te denken in methode en middelen.
 • De deelnemers weten welke lees-, taal-, en rekendoelen aan de orde komen in groep 3 en kunnen hier betekenisvolle activiteiten aan verbinden.
 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 betekenisvolle (spel-)activiteiten vorm te geven en toe te passen, namelijk: circuits, hoeken en eigen keuze.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

“Ik ontdek nu pas hoeveel méér mogelijkheden er zijn om het ‘gat’ tussen groep 2 en groep 3 te dichten”

“Dat je niet alleen met het werkboekje aan doelen kunt werken, maar vooral ook m.b.v. spelactiviteiten en dan bij voorkeur in circuit-vorm”

“Dat we veel concrete materialen uit groep 2 ook heel goed kunnen gebruiken in groep 3 en dat we veel meer zouden moeten samenwerken met elkaar in de onderbouw”

“Om de overgang van groep 2 naar groep 3 kleiner te maken moeten we lesgeven in ‘doelen’ in plaats van met de methode”

“Durf, deel, en probeer! Ik durf nu mijn methode meer los te laten en kijk kritisch naar doelen en koppel deze aan interactieve activiteiten”

De trainingen in Delft en Den Haag worden in samenwerking met ONDERWIJSZAKEN georganiseerd.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en opleiden?

Gerelateerde producten

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.