leestijd:

Informatie

Inhoud

Hoe ziet de rol van de toekomstgerichte intern begeleider in het Nederlandse onderwijs eruit? In hoeverre sluiten de intern begeleider, de schoolleider en jullie team al aan op deze toekomstgerichte blik?

Deze interactieve masterclass is ontwikkeld om intern begeleider en schoolleider uit te nodigen met elkaar scherp te krijgen wat de blik op de toekomst inhoudt. Hoe zien de huidige taken en rollen van de intern begeleider eruit en waar is verandering mogelijk en/of wenselijk wanneer we kijken naar de toekomst?

Investeer in samenwerking met je directeur(en). Hoe sterker de visie van de school uitgedragen wordt door het schoolteam onder aanvoering van directeur en IB’er, hoe sterker de school wordt in alle opzichten. En dat is leuk! (nationaal onderzoek intern begeleiders).

De intern begeleider van de toekomst wordt omschreven als een coach met een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school, om zo de groei van alle leerlingen mogelijk te maken. Vanuit de nieuwe inzichten met betrekking tot ondersteuning en passend onderwijs wordt verwacht dat de intern begeleider samen met de schoolleider nadenkt over een passende invulling hiervan en wat dit vraagt van de competenties van de intern begeleider.

In deze masterclass staat de theorie van Greven (2018) centraal. Het continuüm van de fasen van de intern begeleider wordt besproken en er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling en inhoud van de verschillende taken van de intern begeleider. Diverse scenario’s van de intern begeleider binnen de school komen langs met daarbij aandacht voor acht trends die gevolgen hebben voor de invulling van de taken en rollen van de intern begeleider binnen jouw school.

Deze masterclass is ontwikkeld om vooral een leerklimaat te creëren waar zowel inhoud wordt geboden, als ruim de tijd wordt genomen om op interactieve wijze, met behulp van actieve werkvormen, met elkaar in gesprek te gaan. Intern begeleider en schoolleider denken gezamenlijk na over het huidige beeld en de wensen en verwachtingen voor de toekomst.

Voor wie?

  • Intern begeleiders die meer zicht willen krijgen op hun rol binnen de school.
  • Schoolleiders die nadenken over de invulling van de rol van de intern begeleider.
  • Leraren die de ambitie hebben intern begeleider te worden en eens verder willen nadenken over wat deze rol idealiter inhoudt.

Opbrengsten

  • Je hebt inzicht en duidelijkheid gekregen over de huidige rol en taken van de intern begeleider.
  • Je denkt actief naover de toekomstige rol van de intern begeleider.
  • Je hebt kennis van de ontwikkelingen in de toekomstgerichte taken en rollen van de intern begeleider.
  • Je hebt een beeld gevormd van mogelijke en/of wenselijke veranderingen binnen de school en het team, gericht op de toekomst.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar wat onze visie is op leren en professionaliseren?

Maatwerktraject

Bestaat de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Het hele aanbod van Onderwijs Maak Je Samen is eveneens op maat te realiseren. Het programma sluit dan nog beter aan op de praktijk, de visie en het beleid van jouw organisatie. Interesse? Neem contact op met academie@onderwijsmaakjesamen.nl.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.