leestijd:

Informatie

Inhoud

Hoe ziet de rol van de toekomstgerichte intern begeleider in het Nederlandse onderwijs eruit? In hoeverre sluiten de intern begeleider, de schoolleider en jullie team al aan op deze toekomstgerichte blik?

Deze interactieve masterclass is ontwikkeld om intern begeleider en schoolleider uit te nodigen met elkaar scherp te krijgen wat de blik op de toekomst inhoudt. Hoe zien de huidige taken en rollen van de intern begeleider eruit en waar is verandering mogelijk en/of wenselijk wanneer we kijken naar de toekomst?

Investeer in samenwerking met je directeur(en). Hoe sterker de visie van de school uitgedragen wordt door het schoolteam onder aanvoering van directeur en IB’er, hoe sterker de school wordt in alle opzichten. En dat is leuk! (nationaal onderzoek intern begeleiders).

De intern begeleider van de toekomst wordt omschreven als een coach met een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en organisatieontwikkeling binnen de eigen school, om zo de groei van alle leerlingen mogelijk te maken. Vanuit de nieuwe inzichten met betrekking tot ondersteuning en passend onderwijs wordt verwacht dat de intern begeleider samen met de schoolleider nadenkt over een passende invulling hiervan en wat dit vraagt van de competenties van de intern begeleider.

In deze masterclass staat de theorie van Greven (2018) centraal. Het continuüm van de fasen van de intern begeleider wordt besproken en er wordt stilgestaan bij de ontwikkeling en inhoud van de verschillende taken van de intern begeleider. Diverse scenario’s van de intern begeleider binnen de school komen langs met daarbij aandacht voor acht trends die gevolgen hebben voor de invulling van de taken en rollen van de intern begeleider binnen jouw school.

Deze masterclass is ontwikkeld om vooral een leerklimaat te creëren waar zowel inhoud wordt geboden, als ruim de tijd wordt genomen om op interactieve wijze, met behulp van actieve werkvormen, met elkaar in gesprek te gaan. Intern begeleider en schoolleider denken gezamenlijk na over het huidige beeld en de wensen en verwachtingen voor de toekomst.

Opbrengsten

Na deze masterclass:

  • heb je samen met jouw schoolleider inzicht en duidelijkheid over de huidige rol en taken van de intern begeleider.
  • heb je samen met jouw schoolleider actief nagedacht over de toekomstige rol van de intern begeleider.
  • heb je kennis van de ontwikkelingen in de toekomstgerichte taken en rollen van de intern begeleider.
  • heb je samen met jouw schoolleider een beeld gevormd van mogelijke en/of wenselijke veranderingen binnen jouw school en team, gericht op de toekomst.

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.