leestijd:

Informatie

Inhoud

Onze visie op toekomstbewust leiderschap

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige directeuren het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie.  Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

‘Groot denken en klein doen’, zo zien wij het schoolleiderschap.

Het visionair, meeslepend, vooruitstrevend en toekomstbewust denken van de schooldirecteur vormt de basis voor het concrete handelen om de schoolontwikkeling, in het juiste tempo met de juiste mensen, in de snel veranderende omgeving vorm te geven.

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Wat bedoelen wij met de term ‘toekomstbewuste directeur’?

Wij hebben een artikel geschreven over onze betekenis achter een ‘toekomstbewuste schoolleider‘.

Brochure

Download de brochure.

Informatiebijeenkomst

Ontvang meer informatie, ontmoet de docenten en stel al je vragen tijdens een van de informatiebijeenkomsten in Helmond of Utrecht. Graag aanmelden.

Voor wie?

 • zich in twee jaar willen voorbereiden op een functie als (school)- directeur;
 • zich willen ontwikkelen tot leiders in verandering;
 • leiding willen geven aan een organisatie waarin zij leraren helpen zich lerend op te stellen, ouders stimuleren zich betrokken te voelen en leerlingen met plezier naar school doen laten gaan;
 • een hoge mate van eigenaarschap heel normaal vinden.
 • toekomstige directeuren basisonderwijs die nog geen Basisbekwaam in hun bezit hebben en direct de 2-jarige Vakbekwaam opleiding willen volgen.

Dit bieden wij

 • Keuze uit twee locaties: Utrecht of Helmond.
 • Een unieke internationale studiereis naar Wales.
 • Een directe verbinding naar de praktijk, eigen (team) processen en het schoolbeleid.
 • Inspirerende en activerende werkvormen met veel ruimte voor uitwisseling.
 • Handvatten om op zoek te gaan naar de impact van jouw persoonlijke ontwikkeling op de ontwikkeling van je school en andersom. Door kennis niet te claimen, maar juist te delen!
 • Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe inzichten met andere studenten delen en enkele uitgaven die je niet mag missen als directeur.
 • Gratis toegang tot Piex tijdens de duur van de gehele opleiding! Piex is dé verzamelplek als het gaat om online trainingen over onderwijskundige thema’s: van vernieuwend leren tot specifieke vakinhoud.

Opbouw

De opleiding bestaat uit acht modulen, verdeeld over 25 dagen in twee jaar, bestaande uit:

 • 14 opleidingsdagen
 • 1 tweedaagse
 • 5 vaardigheidstrainingen
 • vierdaagse studiereis naar Wales

Inhoudelijke thema’s

1. Leiderschap

2. Onderzoek en rapportage

3. Communicatie

4. Strategisch managment

5. Kwaliteitszorg

6. Aansturen van professionals

7. Verandermanagement

8. Financiën & ondernemerschap

Unieke vierdaagse studiereis naar Wales

‘Je professionaliteit wordt verrijkt met elke blik over de grens.’ Internationale ervaringen kunnen je enerzijds bevestigen in wat je doet en inzichten bieden over je eigen context. Anderzijds kan het enorm inspireren om te zien hoe collega’s in andere landen, in een andere context, invulling geven aan eenzelfde opdracht. Tijdens deze reis ga je, samen met je reisgenoten, op onderzoek naar de context en cultuur van het onderwijssysteem in Wales. 

Lees meer over deze reis.

Opbrengsten

Na onze opleiding:

 • Ben je in het bezit van het erkende diploma Vakbekwaam Schoolleider;
 • Kun je sturen op kwaliteit en continue professionalisering van jouw team;
 • Vormt jouw toekomstbewust denken de basis voor concreet handelen in een dynamische omgeving;
 • Ben je in staat om samen te werken met partijen buiten de school (grensoverbruggend handelen);
 • Heb je als directeur een sterk ontwikkelde visiegerichte attitude;
 • Sta je stevig in relatie tot je omgeving;
 • Ben je in staat om de inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement toe te passen in de praktijk;
 • Ben je je bewust van jouw maatschappelijke impact;
 • Toon je als directeur ondernemerschap (kansen zien en kansen pakken);
 • Kun je de organisatie vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid;
 • Ben je in staat om strategieën te hanteren voor samenwerken, leren en onderzoeken met jouw collega’s.

Prijs

€ 9.800,- exclusief studiemateriaal en studiereiskosten. De kosten voor de internationale studiereis bedragen ‘all-in’ € 900 en worden apart gefactureerd.

Facturering
50% van het totaalbedrag wordt aan het begin van het eerste studiejaar gefactureerd. Het resterende bedrag wordt aan het begin van het tweede studiejaar gefactureerd.

Deze opleiding kun je niet vergoeden met de Lerarenbeurs. Lees enkele tips om studiekosten slim te bekostigen.

Toelatingseisen

Je bent:

 • in bezit van een relevant hbo-diploma (voorkeur: Leraar Basisonderwijs of equivalent daarvan);
 • werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld: po-vo-mbo);
 • een leer-/werkplek waar je de praktijkopdrachten kunt uitvoeren;
 • een persoonlijke intake zal vooraf plaatsvinden aan de hand van een digitaal assessment.

Voor geïnteresseerden in deze opleiding en het vereiste hbo-diploma hebben maar geen onderwijservaring is een assessment (bij start opleiding) een verplicht onderdeel van de studie. Bij vragen kun je contact opnemen met info@onderwijsmaakjesamen.nl.

Reeds in het bezit van een opleiding Basisbekwaam via een andere opleider?

Volg dan de verkorte opleiding Vakbekwaam, startdatum: januari 2020.

Certificering

Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dit betekent dat je de opleiding kunt gebruiken voor je registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO).

Wij zijn trots op de erkenning door CPION: álle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen zijn gecertificeerd en erkend door CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). CPION is een onafhankelijke organisatie die o.a. post-initiële opleidingen toetst, certificeert en registreert. Dat betekent dat alle opleidingen van Onderwijs Maak Je Samen positief getoetst zijn en voldoen aan de eisen van permanente kwaliteitsbewaking en actualiteit.

Incompany & maatwerk

Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en in eigen huis te verzorgen zodat we de opleiding af kunnen stemmen op de specifieke behoeften en het beleid van de eigen organisatie.

Onze visie op leren en professionaliseren

Nieuwsgierig naar onze visie op leren en professionaliseren?

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

  Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.